W wielu krajach wzrasta ryzyko zbyt niskich świadczeń emerytalnych

22.12.2015
W wielu krajach wzrasta ryzyko zbyt niskich świadczeń emerytalnych

 

 

Zapowiedź obniżenia wieku emerytalnego w Polsce do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn stoi w zupełnej opozycji do trendów jakie obserwujemy we wszystkich krajach OECD.

W najnowszym swoim raporcie  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wskazała na konieczność znaczących reform i zmian w około połowie krajów OECD, aby ich systemy emerytalne były bardziej stabilne finansowo, a także aby zmniejszyć ryzyko ubóstwa na emeryturze.

Wiele krajów, w tym USA, według opublikowanego raportu powinno dokonać ponownej oceny państwowych systemów emerytalnych pod względem tego, czy zapewniają  swoim obywatelom wystarczające dochody na emeryturze.

Raport podkreślił konieczność znaczących reform i zmian w około połowie krajów OECD, aby ich systemy emerytalne były bardziej stabilne finansowo, a także aby zmniejszyć ryzyko ubóstwa na emeryturze.

Jako przyczyny pogorszenia się stabilności finansowej systemów emerytalnych wskazano: starzenie się ludności, wysoką stopę bezrobocia wśród młodych ludzi, spadek ilości zawieranych umów o pracę oraz wzrost ilości umów tymczasowych; wszystkie te zjawiska występują także w naszym kraju.

Poza tymi krytycznymi uwagami OECD wskazało, że około połowa krajów w ostatnim okresie dokonała pozytywnych zmian, jeśli chodzi o poprawę stabilności systemów, a także wzrost najniższych świadczeń. „Chociaż są to kroki we właściwym kierunku, obecnie istnieje coraz większe ryzyko, że w niektórych krajach przyszłe emerytury będą niewystarczające” – napisał Angel Gurria, sekretarz generalny OECD w oświadczeniu dołączonym do raportu. „Wyzwaniem długoterminowym jest opracowanie strategii, które będą na tyle elastyczne, aby dostosować się do niepewności jutra świata pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu życia dla emerytów”.

Jako pozytywny trend OECD wskazało na wzrost wieku emerytalnego z 65 do 67 lat, natomiast w przypadku takich krajów jak Republika Czeska, Dania, Irlandia, Włochy i Wielka Brytania – dążenie do docelowych 70 lat.

Raport analizuje systemy w 34 krajach OECD, jak również w Argentynie, Brazylii, Chinach, Indiach, Indonezji, Rosji, Arabii Saudyjskiej i RPA.
Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.