Warszawska giełda odpoczywa, ale napływ świeżego kapitału dobrze wróży akcjom

31.01.2013
Warszawska giełda odpoczywa, ale napływ świeżego kapitału dobrze wróży akcjom

 

Po dynamicznych wzrostach z ostatnich miesięcy 2012 r. od początku nowego roku na polskiej giełdzie widać lekkie uspokojenie. W kontekście chwilowej słabości indeksu największych spółek WIG20 na uwagę zasługują bardzo dobre notowania giełdowych „maluchów i średniaków”. Indeks sWIG80, grupujący spółki o najmniejszej kapitalizacji, zyskał od początku stycznia niemal 6%.

Skąd jednak dość wyraźny dystans między warszawskim parkietem a innymi giełdami w regionie? Wydaje się, że polski rynek jest już dojrzalszy niż jeszcze kilka lat temu. Szczególnie dobrze pokazuje to porównanie Polski choćby do Turcji. Rynek polski cechuje potencjalnie niższa dynamika wzrostu –  ze względu na uwarunkowania demograficzno-gospodarcze potencjał zysku spółek tureckich jest większy niż polskich. Jednak kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw, które zawczasu przygotowały się do potencjalnego kryzysu, okazuje się dobra.

Zdaniem zarządzających Union Investment TFI w krótkim terminie na GPW można się spodziewać kontynuacji lekkiego trendu bocznego, jednak w dalszej perspektywie powinniśmy obserwować powrót do wzrostów. Choć dane z Polski wskazują, że rodzima gospodarka jeszcze w najbliższych miesiącach pozostanie słabsza, informacje napływające z Europy mogą napawać optymizmem. W styczniu 2013 r. wzrósł m.in. indeks PMI dla przemysłu oraz sektora usług największej europejskiej gospodarki, a jednocześnie ważnego partnera handlowego Polski – Niemiec. Wskaźnik PMI jest o tyle ważny, że obrazuje obecną koniunkturę gospodarczą, a jednocześnie pozwala wyciągać – w tym przypadku pozytywne – wnioski na przyszłość.

Jeżeli dodamy do tego poprawiające się wskaźniki makro z USA i brak presji politycznej, który ułatwi definitywne rozwiązanie problemu tzw. klifu fiskalnego, inwestorzy mają przesłanki, aby poważnie rozważyć częściowe zaangażowanie kapitału w fundusze akcji.

Które subfundusze z oferty Union Investment TFI inwestujące w akcje zarobiły najwięcej
w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

  • UniKorona Akcje:11,27%
  • UniAkcje Małych i Średnich Spółek: 12,91%
  • UniAkcje Sektory Wzrostu: 14,30%
  • UniAkcje: Nowa Europa: 8,77%

* dane na dzień 29.01.2013 r.

Zdaniem ekspertów Union Investment TFI

Piotr Minkina, menedżer ds. produktów inwestycyjnych Union Investment TFI

Pierwsze tygodnie tego roku pokazują, że kapitał coraz szerszym strumieniem zasila rynki akcji na całym świecie. Od początku roku na rynki akcji trafiło już około 22–23 mld dolarów, a na tym pozytywnym trendzie zyskują zarówno rynki dojrzalsze, jak i wschodzące. W naszym regionie największe napływy zanotowały Turcja i Rosja.

Patrząc na indeksy giełdowe, można zauważyć, że polski WIG osiągnął ostatnio nieco gorsze wyniki niż jego konkurenci w regionie. Jedną z przyczyn są informacje o planach sprzedaży przez Skarb Państwa pakietów akcji dużych spółek, m.in. firm PZU, Lotos, PGNiG czy ENERGA. Pierwszy ruch został poczyniony 23 stycznia 2013 r., kiedy Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało akcje PKO BP o wartości ponad 5 mld zł, przy dużym zainteresowaniu ze strony inwestorów.

Coraz lepszy klimat inwestycyjny powinien stopniowo przełożyć się także na większe zainteresowanie akcjami spółek debiutujących na giełdzie (IPO). Co prawda rynek nie wszedł jeszcze w fazę huraoptymizmu (dlatego apetyt na nowe spółki pozostaje relatywnie mały), jednak wraz z poprawą w gospodarce inwestorzy coraz chętniej będą kupowali akcje z ofert pierwotnych, co w rezultacie powinno wpłynąć również na wzrosty indeksów GPW.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, oceniamy, że pomimo chwilowego wyhamowania hossy polska giełda ma przed sobą dobre perspektywy. Dlatego podtrzymujemy nasze prognozy dotyczące atrakcyjnych stóp zwrotu z rodzimego rynku akcji. Jeżeli chodzi o rynki zagraniczne, szczególnie ciekawym kierunkiem nadal będą akcje spółek tureckich, ale warto uważnie spoglądać również w kierunku spółek rosyjskich, które w perspektywie najbliższych kilku miesięcy mają potencjał do generowania zysków.