Ważna deklaracja w sprawie OFE

27.03.2013
Ważna deklaracja w sprawie OFE

 

Już miesiąc temu pisałem, że nad naszą giełdą ciąży niepewność dotycząca OFE. Od tego czasu pojawiło się kilka pomysłów na podreperowanie bieżących dochodów budżetowych kosztem naszych pieniędzy w otwartych funduszach emerytalnych: przeniesienie oszczędności na konto w ZUS (nie wiadomo czy w I filarze ,czy na subkonto w II filarze – lepiej) już na 10 lat przed uzyskaniem wieku emerytalnego, dobrowolność uczestnictwa (czytaj: przelanie wszystkich środków do ZUS i likwidacja OFE), obniżenie składki ponownie do poziomu 2,3 proc. (na stałe) lub zawieszenie składek.

Jak duży był/jest wpływ tych obaw na wyceny spółek notowanych na naszej giełdzie?

Przekonamy się chyba niebawem, ponieważ wczoraj padła ze strony premiera ważna deklaracja dotycząca OFE. Nie tylko chodzi o to, że decyzja zapadnie dopiero na przełomie maja i czerwca, ale przede wszystkim o dopowiedzenie, że „nie należy spodziewać się drastycznych rozwiązań”. Z tego można wnioskować, że rząd nie rozważa dobrowolności (likwidacji) OFE oraz chyba także drugiego rozwiązania polegającego na przesunięciu środków z OFE do ZUS już na 10 lat przed emeryturą. Według mnie najbardziej prawdopodobne pozostają dwie następne opcje: obniżenia składki do poziomu 2,3 proc. oraz czasowego zawieszenia składek (na przykład do końca 2014 roku).

Ze względu na konieczność szybkiego podreperowania stanu finansów publicznych oraz odwołanie obniżki stawki VAT od 2014 stawiam na czwarte rozwiązanie: czasowe zawieszenie składek do końca 2014.  Czy okaże się trwałym?

Wracając do wpływu OFE (niepewności co do ich losów) na wyceny, będziemy to wiedzieć już w ciągu najbliższych kilku dni, być może nawet od dzisiaj. Jeżeli zaczniemy nadrabiać dystans do giełd w USA, w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, to znaczy, że do połowy maja powinno być u nas lepiej niż na innych rynkach, co nie znaczy, że mocno wzrostowo; może się też zdarzyć, że będziemy tracić mniej od innych. W swoich strategiach inwestycyjnych, w dłuższym terminie, warto też brać pod uwagę opinie inwestorów instytucjonalnych, które są optymistyczne z jednym ALE… „niepewność co do przyszłości strefy euro jest wciąż ogromna i dlatego należy oczekiwać  dużej zmienności notowań”.

W ostatnich dniach mieliśmy doskonały przykład takiej zmienności/niepewności.

Maciej Rogala

 

 

Maciej RogalaMaciej Rogala – doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).