Wciąż bez przełomu

15.03.2017
Wciąż bez przełomu

 

Sprzedaż funduszy akcji wzrosła w lutym, jednak jeszcze bardzo daleko jej do poziomów, które stanowiłyby przełom.

Analizy Online opublikowały szacunki dotyczące napływu środków do funduszy inwestycyjnych w lutym br. Nadwyżka wpłat nad wypłatami wyniosła 1,4 mld złotych, a była jeszcze wyższa – o 300 mln – w funduszach detalicznych, skierowanych do inwestorów indywidualnych. To najlepszy wynik od 22 miesięcy.

Tak jak oczekiwałem i pisałem w komentarzu do wyników w styczniu, jeszcze za wcześnie na przełom w napływie środków do funduszy akcji. Co prawda bilans był ponad dwa razy wyższy niż w styczniu i wyniósł 430 mln, jednak dopiero napływy na poziomie 2-3 mld miesięcznie będą stanowiły dowód na to, że Polacy uwierzyli w trwałość hossy. Takich poziomów możemy spodziewać się najwcześniej w ostatnim kwartale tego roku lub, co bardziej prawdopodobne, na początku 2018 roku, o ile do tego czasu utrzyma się dobra koniunktura na GPW.

O wiele ciekawsze dane dotyczą napływu środków do funduszy bezpiecznych, do funduszy pieniężnych i funduszy obligacji. O ile w styczniu więcej osób wycofywało swoje oszczędności niż wpłaciło, o tyle w lutym obie grupy funduszy pozyskały netto odpowiednio 204 i 92 mln.

Ta zmiana może wynikać na przykład z tego, że posiadacze lokat bankowych, przenosząc oszczędności do funduszy inwestycyjnych, rozdzielają wpłaty na różne klasy aktywów, tak aby ograniczyć ryzyko inwestycyjne związane z funduszami akcji. Jedną z możliwości jest inwestycja w fundusz zrównoważony (około 50% akcji) lub fundusz stabilnego wzrostu (około 30% akcji), a inną alokacja inwestycji między fundusze bezpieczne i akcyjne. W tym drugim przypadku inwestor ma większą elastyczność w dokonaniu rozdziału środków, na przykład na papiery dłużne i akcje w proporcjach 80/20 lub nawet 90/10. Co więcej, w takim przypadku inwestorzy mogą zmieniać alokację, na przykład poprzez stopniowe przechodzenie z poziomu 80% w funduszach dłużnych i 20% w funduszach akcji do coraz wyższego poziomu zaangażowania w funduszach akcji.

W lutym nastąpił też bardzo duży wzrost napływu środków do funduszy stosujących strategie absolutnej stopy zwrotu. Ze styczniowego poziomu 52 mln w lutym bilans ten urósł ponad 10 razy (590 mln zł). Jednak tutaj wytłumaczenie jest bardziej oczywiste. W lutym miało miejsce kilka udanych emisji certyfikatów tego typu funduszy, które funkcjonują jako fundusze zamknięte.
Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.