Wpływ wariantów reformy OFE na polski rynek długu i akcji

26.06.2013
Wpływ wariantów reformy OFE na polski rynek długu i akcji

 

Dariusz Lasek, dyrektor inwestycyjny ds. papierów dłużnych Union Investment TFI

W środę, na konferencji prasowej dotyczącej funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce, minister Rostowski przedstawił trzy rekomendowane warianty reformy filara kapitałowego OFE. Jeśli rząd przyjmie scenariusz zakładający przeniesienie i umorzenie wszystkich obligacji skarbowych w ZUS, będzie to duży ukłon nie tylko w stronę PTE, ale przede wszystkim emerytów.

Gdyby bowiem OFE próbowały sprzedać posiadane papiery na rynku (abstrahując od faktu, że przy takiej kwocie okazałoby się to nierealne), doszłoby do gwałtownych spadków cen obligacji. Rozważając przyszłość rynku długu, a w szczególności struktury strony popytowej, zauważamy, że przedstawione warianty implikują zniknięcie z rynku największego polskiego gracza instytucjonalnego – OFE. W konsekwencji udział inwestorów zagranicznych w polskim rynku długu może wzrosnąć do poziomów groźnych dla stabilności rentowności obligacji.
 

Ryszard Rusak, dyrektor inwestycyjny ds. akcji Union Investment TFI

Spośród trzech wariantów rekomendowanych przez Ministerstwo Finansów na pierwszy rzut oka najlepszy byłby scenariusz zakładający przeniesienie części obligacyjnej do ZUS i pozostawienie części akcyjnej w zarządzaniu PTE przy jednoczesnym zwiększeniu składki. W tym wariancie na warszawskiej giełdzie nie doszłoby ani do masowej wyprzedaży (czego obawia się część inwestorów), ani do pojawienia się nawisu podażowego, który mógłby skutecznie zahamować wzrastające ceny walorów spółek.

W wariantach zakładających dobrowolność w wyborze pomiędzy OFE a ZUS istnieje ryzyko, że duża część społeczeństwa przeszłaby – czy to aktywnie, czy poprzez niezadeklarowanie się – do ZUS. To w konsekwencji mogłoby postawić przyszłość OFE pod znakiem zapytania. Niezależnie od wariantu nie wiadomo, jak wprowadzone przez rząd zmiany wpłyną na strategie funduszy emerytalnych, benchmarki i sposoby wyliczania średniej stopy zwrotu. Przybliżenie tych technicznych zagadnień pozwoli zdecydowanie rzetelniej ocenić możliwy wpływ OFE na polski rynek akcji.