Wynik OFE to dobry prognostyk dla IKZE i IKE

08.08.2014
Wynik OFE to dobry prognostyk dla IKZE i IKE

 

Ponad dwa miliony deklaracji pozostania w OFE wydają się dobrym prognostykiem dla III filara. Zakładam, że osoby pozostające w OFE w większości zdawały sobie sprawę z tego, że fundusze emerytalne w wyniku ostatnich zmian stały się funduszami akcyjnymi. Ich decyzja była więc bardzo świadoma, a nawet odważna; stopy zwrotu funduszy emerytalnych w ostatnich dwóch miesiącach były ujemne: wyniosły –0,81% w czerwcu i –3,3% w lipcu.

A jakie są perspektywy dla giełdy? Na dwoje babka wróżyła. Z jednej strony wreszcie zakończył się dwuletni „koszmar” niepewności związanej z okrajaniem OFE. Co więcej, ostateczny wynik okazał się lepszy od ostatnich przewidywań. Ale z drugiej strony – sytuacja na zewnątrz budzi wiele wątpliwości: kryzys ukraiński, wzajemne sankcje między Stanami wraz z Unią Europejską a Rosją, wysokie wyceny akcji na rynkach dojrzałych powodują, że o trwałe wzrosty może być trudno.

Być może więc weszliśmy w fazę oczekiwanej przez wszystkich korekty na światowych rynkach.

Jeżeli korekta nie będzie zbyt głęboka, jeżeli nie dojdzie do zaostrzenia sytuacji na Ukrainie, to najbliższych kilka miesięcy, a w szczególności końcówka roku powinny należeć do IKZE i IKE.

Szczególnie ten pierwszy produkt powinien się cieszyć dużym zainteresowaniem.

Przypomnę, że osoba oszczędzająca w IKZE korzysta z podwójnej ulgi podatkowej. Po pierwsze, nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki; osobom wybierającym ten produkt trzeba wyjaśnić, że ulga w IKZE jest bezwarunkowa, czyli nie zapłacimy wspomnianego podatku nawet wówczas, gdybyśmy musieli sięgnąć po gromadzone środki znacznie wcześniej niż przed osiągnięciem wieku 65 lat. Po drugie, wpłaty wnoszone na IKZE odpisujemy od podstawy opodatkowania podatkiem PIT. Wpłacając do końca roku na IKZE równowartość 120% przeciętnego wynagrodzenia (maksymalny dopuszczalny roczny limit wpłat), czyli kwotę 4495 zł, otrzymamy zwrot zapłaconego od tej kwoty podatku: 18%, 19% lub nawet 32%.

Ta druga ulga podatkowa ma dla nas podwójne znaczenie. Po pierwsze – zachęca nas do corocznej wpłaty na cele emerytalne. Przykład IKE pokazuje, że sama świadomość konieczności oszczędzania na cele emerytalne to za mało, bo jedynie na 30% kont są wnoszone coroczne wpłaty. W IKZE otrzymujemy więc dodatkową motywację: zwrot podatku PIT. Po drugie – istnieje mechanizm, który zniechęca nas przed zbyt wczesną wypłatą środków na inne cele. Jeżeli bowiem wypłacimy oszczędności z konta IKZE przed osiągnięciem 65 lat, to będziemy musieli zwrócić ulgę podatkową w pełnej wysokości, czyli według skali podatkowej obowiązującej w momencie dokonywania zwrotu. Co więcej, z podatku będziemy musieli rozliczyć się sami: instytucja finansowa zarządzająca naszymi środkami dokona zwrotu całości środków na nasze konto, a my będziemy zobowiązani do wykazania tej kwoty w rozliczeniu podatkowym i opłacenia podatku. Jeżeli natomiast zachowamy konsekwencję w corocznym dokonywaniu wpłat i jeżeli zlecenie wypłaty złożymy po 65. roku życia, to instytucja finansowa potrąci z naszych środków podatek ryczałtowy w wysokości 10%.

W tym momencie skonsumujemy drugą ulgę: zarobimy na różnicy między stawką podatku przy odpisie (18, 19 lub 32%) a stawką podatku przy wypłacie (10%).

Czy ostatni kwartał tego roku będzie należał do IKZE i IKE? Bardzo dużo będzie zależało od postaw osób oferujących klientom produkty finansowe, od naszej postawy.
 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.

Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).