Wyniki spółek giełdowych w III kwartale 2012

03.12.2012

 

Choć łączny zysk netto spółek notowanych na GPW okazał się wyższy niż w III kwartale 2011 roku, to bliższa analiza pokazuje, że spowolnienie gospodarcze dotyka coraz większej liczby firm. Jak zaprezentowały się najważniejsze sektory z WIG20? Jak poradziły sobie małe i średnie spółki? Czego można oczekiwać po IV kwartale 2012 roku? Komentuje Robert Burdach, zarządzający funduszami akcji Union Investment TFI.

Załączniki: