Wyniki spółek giełdowych za IV kwartał 2011 r.

05.04.2012

 

W IV kwartale 2011 r. polskie spółki giełdowe zaprezentowały przyzwoite wyniki finansowe. Około 75 proc. z nich odnotowało wzrost przychodów, choć tylko 41 proc. zdołało zwiększyć zyski operacyjne. Zdaniem Roberta Burdacha, zarządzającego funduszami akcji Union Investment TFI, wyniki zostały mocno zaburzone przez szereg zdarzeń jednorazowych.