Wyróżnienia od Gazety Giełdy Parkiet i Gazety Finansowej

22.03.2012
Wyróżnienia od Gazety Giełdy Parkiet i Gazety Finansowej

 

Union Investment TFI zostało nagrodzone przez „Gazetę Giełdy Parkiet” statuetką Byków i Niedźwiedzi dla najlepszego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w 2011 r. Redakcja wyróżniła Union Investment TFI m.in. za bardzo dobre i powtarzalne wyniki inwestycyjne, a także za stabilność zespołu zarządzających, którzy od lat są związani z fi rmą.

Załączniki: