Wytypowany, trafiony, zarobiony!

10.06.2014
Wytypowany, trafiony, zarobiony!

 

Fundusze Union Investment TFI kontynuują dobrą passę. Bardzo dobre wyniki inwestycyjne osiągają rozwiązania polecane w comiesięcznych „Typach inwestycyjnych”.

Eksperci Union Investment TFI od sierpnia 2013 r. typują dwa subfundusze, które w perspektywie 12 najbliższych miesięcy będą miały najwyższy potencjał zysku:

  • UniAkcje Wzrostu (dla inwestorów poszukujących atrakcyjnej stopy zwrotu i akceptujących ryzyko akcji) oraz
  • UniKorona Pieniężny (dla inwestorów poszukujących stopy zwrotu wyższej od depozytów bankowych przy niskim ryzyku inwestycyjnym).


Pierwszy z nich, subfundusz akcyjny zarządzany przez Tomasza Matrasa, od sierpnia 2013 r. do końca maja 2014 r. zarobił 12,3% (31 lipca 2013 r. – 30 maja 2014 r.), podczas gdy WIG urósł w tym czasie o niecałe 11%. UniAkcje Wzrostu skutecznie opiera się giełdowym wstrząsom i z dodatnią stopą zwrotu plasuje się w TOP10 swojej kategorii, istotnie wyprzedzając wielu utytułowanych konkurentów.

Bardzo wysoko, w TOP5 funduszy pieniężnych i gotówkowych w tym roku, znajduje się również UniKorona Pieniężny. Od momentu pojawienia się w „Typach inwestycyjnych” (31 lipca 2013 r. – 30 maja 2014 r.), subfundusz zarządzany przez Andrzeja Czarneckiego zarobił 4%, dając powody do zadowolenia inwestorom, którzy zdecydowali się porzucić lokaty bankowe na rzecz funduszy.

Bonus w portfelu

W kwietniu tego roku „Typy inwestycyjne” wzbogaciły się o sekcję przeznaczoną dla inwestorów poszukujących ciekawych funduszy, którymi mogliby krótkoterminowo uzupełnić swój portfel inwestycyjny. Dotychczasowe wskazania – UniAkcje: Turcja oraz UniObligacje: Nowa Europa – z pewnością nie zawiodły oczekiwań inwestorów. Wręcz przeciwnie!

Subfundusz akcji tureckich, nad którym czuwa Robert Burdach, w kwietniu i maju (31 marca 2014 r. – 30 maja 2014 r.) zarobił 17,9%, a od początku roku, dzięki dynamicznemu odbiciu na giełdzie w Stambule i umacnianiu się tureckiej waluty, aż 23%! UniAkcje: Turcja jest w tym roku liderem w swojej kategorii. Nie żałują także ci, którzy zdecydowali się na subfundusz UniObligacje: Nowa Europa.

Ekspozycja na rynek turecki oraz efektywna gra na krzywej rentowności umożliwiły Andrzejowi Czarneckiemu wypracowanie 6,7% zysku w zaledwie dwa miesiące (31 marca 2014 r. – 30 maja 2014 r.). Pod względem wyniku wypracowanego od początku roku UniObligacje: Nowa Europa plasuje się na drugiej pozycji w grupie.
 

Zbigniew Jakubowski, Wiceprezes Zarządu Union Investment TFI

Wśród Klientów funduszy inwestycyjnych możemy znaleźć zarówno profesjonalnych inwestorów, którzy uważnie obserwują rynek i na tej podstawie dokonują wyboru konkretnych rozwiązań, jak i osoby, które nie mają albo dostatecznej ilości czasu, albo specjalistycznej wiedzy finansowej, by wyselekcjonować odpowiedni dla siebie fundusz. To właśnie z myślą o tej grupie inwestorów stworzyliśmy wiele lat temu „Typy inwestycyjne”. Stanowią one rzetelną wskazówkę, pomagającą wybrać rozwiązanie z potencjałem zysku w perspektywie 12 miesięcy, a jednocześnie zgodne z profilem ryzyka inwestora.

Dotychczasowa sprawdzalność wskazywanych przez nas typów utrzymuje się na wysokim, ok. 80–90-procentowym poziomie, co potwierdzają także ostatnie wyniki polecanych przez nas funduszy. Stopy zwrotu wypracowywane zarówno przez nasz dział akcyjny, jak i dłużny są w tym roku bardzo dobre i pozwalają nam na utrzymywanie, a nawet powiększanie przewagi nad naszymi konkurentami!

Ciekawa sytuacja ma miejsce w segmencie funduszy akcji polskich – uniwersalnych. Tu wyraźnie widoczna jest strategia niektórych naszych konkurentów. Okazuje się, że wiele funduszy teoretycznie „uniwersalnych” w czasie ostatnich przecen w segmencie małych i średnich spółek poniosło znaczne straty, spadając w rezultacie z pierwszych miejsc zestawień na koniec stawki.

Widać więc, że choć w czasach hossy polityka dwóch spośród naszych subfunduszy – UniKorona Akcje i UniAkcje Wzrostu – może wydawać się mało efektowna, to w długim terminie okazuje się efektywna. Oba subfundusze znajdują się w TOP10 funduszy akcyjnych. Ostatecznie to właśnie efektywność funduszu akcji oraz osiąganie zysków bez wystawiania inwestora na nadmierne ryzyko stanowi miarę wysokiej jakości zarządzania.

Załączniki:
pdf Wytypowany, trafiony, zarobiony! 10.06.2014
(672.79 KB)