Wyznaczenie Dodatkowego Dnia Wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych UniObligacje FIZ

10.07.2013
Wyznaczenie Dodatkowego Dnia Wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych UniObligacje FIZ

 

Ogłoszenie

o wyznaczeniu Dodatkowego Dnia Wykupienia

Certyfikatów Inwestycyjnych UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

z dnia 10.07.2013 roku

 

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 19 ust 3b Statutu UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, informujemy o wyznaczeniu, na dzień 31 lipca 2013 roku, Dodatkowego Dnia Wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Zgodnie z treścią statutu UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Uczestnik ma prawo złożyć żądanie wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych, najpóźniej na 14 dni przed Dniem Dodatkowego Wykupienia. Żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych można składać bezpośrednio w Towarzystwie lub podmiocie, za pośrednictwem którego złożono zapis na Certyfikaty Inwestycyjne.