Wyznaczenie Dodatkowego Dnia Wykupienia UniObligacje FIZ

09.09.2013
Wyznaczenie Dodatkowego Dnia Wykupienia UniObligacje FIZ

 

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 19 ust 3b Statutu UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, informujemy o wyznaczeniu, na dzień 30 września 2013 roku, Dodatkowego Dnia Wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Zgodnie z treścią statutu UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Uczestnik ma prawo złożyć żądanie wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych, najpóźniej na 14 dni przed Dniem Dodatkowego Wykupienia. Żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych można składać bezpośrednio w Towarzystwie lub podmiocie, za pośrednictwem którego złożono zapis na Certyfikaty Inwestycyjne.

Załączniki:
file dodakowy wykup UniObligacje FIZ 09.09.2013
(105.68 KB)