Wzrost napływów do funduszy akcji, jednak obligacje nadal najpopularniejsze

10.10.2012
Wzrost napływów do funduszy akcji, jednak obligacje nadal najpopularniejsze

 

Warszawa, 10 października 2012 – We wrześniu największe napływy ponownie odnotowały fundusze obligacji Union Investment TFI. Inwestorzy coraz przychylniej patrzą jednak w kierunku agresywnych funduszy, czego dowodem jest m.in. największy odnotowany w tym roku napływ kapitału do subfunduszu UniKorona Akcje.

Poziom aktywów netto zgromadzonych na koniec września w funduszach Union Investment TFI wyniósł 6,89 mld zł a w napływach można obserwować wyraźną dwubiegunowość. Największym zainteresowaniem inwestorów – podobnie jak w ostatnich miesiącach – cieszył się UniKorona Obligacje, do którego inwestorzy wpłacili blisko 447 mln zł.

Do tradycyjnych poziomów sprzedaży powrócił UniKorona Pieniężny (175 mln zł) oraz UniWIBID (301 mln zł). Zgodnie z wyliczeniami Analiz Online na dzień 28.09.2012, UniKorona Pieniężny osiągnął najwyższą stopę zwrotu w kategorii "gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne” w perspektywie 1-, 3-, a także 60-miesięcznej, kontynuując tym samym dobre wyniki z poprzednich lat.

Rosnące zainteresowanie rozwiązaniami oferującymi potencjalnie wyższe stopy zwrotu za cenę podwyższonego ryzyka potwierdzają najwyższe w tym roku kalendarzowym napływy do  UniKorona Akcje - we wrześniu inwestorzy wpłacili do subfunduszu ponad 308 mln zł, czyli ponad dwa razy więcej niż w sierpniu.

Załączniki: