Zagregowany zysk netto w dół. Podsumowanie wyników spółek giełdowych za I kwartał 2012 r.

30.05.2012
Zagregowany zysk netto w dół. Podsumowanie wyników spółek giełdowych za I kwartał 2012 r.

 

Dobiegł końca okres publikacji wyników fi nansowych za I kwartał 2012 r. spółek notowanych na warszawskim parkiecie. Analiza tych danych nie pozwala wyciągać jednoznacznych wniosków. Z jednej strony w minionym kwartale obserwowaliśmy wyraźny wzrost przychodów spółek w skali roku (zagregowany wzrost o 19,7%, do poziomu 140,4 mld zł), ale w porównaniu z IV kwartałem 2011 r. sprzedaż spadła o 2%.