Zakończenie zapisów na jednostki uczestnictwa UniAkcje: Turcja

14.02.2013
Zakończenie zapisów na jednostki uczestnictwa UniAkcje: Turcja

 

Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu UniAkcje: Turcja wydzielonego w ramach

UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie § 9 ust. 5 Statutu UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”), z uwagi na zebranie wpłat w wysokości niezbędnej do utworzenia Subfunduszu UniAkcje: Turcja, Towarzystwo podjęło decyzję o zamknięciu z dniem 14 lutego 2013 r., zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu UniAkcje: Turcja wydzielonego w ramach Funduszu .

 

Załączniki: