Zapadła ważna decyzja, która powinna skłonić kobiety do zakładania IKZE i IKE

09.08.2016
Zapadła ważna decyzja, która powinna skłonić kobiety do zakładania IKZE i IKE

 

Rada Ministrów podjęła decyzję o rekomendacji prezydenckiego projektu zmian wieku emerytalnego, czyli obniżenia go dla mężczyzn do 65 a dla kobiet do 60 lat. Wejście w życie ustawy planowane jest na przyszły rok.

Zmiana przepisów tylko pozornie jest korzystna dla kobiet.

Z jednej strony kobiety będą mogły przechodzić na emeryturę aż 5 lat wcześniej od mężczyzn, jednak z drugiej należy pamiętać, że w nowym systemie emerytalnym, który określamy systemem o zdefiniowanej składce, będzie się to wiązało z ogromnym kosztem dla kobiet w postaci bardzo niskiego świadczenia emerytalnego.

Poprzedni system, jaki obowiązywał do roku 1999, był tzw. systemem o zdefiniowanym świadczeniu, w którym wysokość emerytury ustalano na podstawie kilku czynników, takich jak liczba lat składkowych, lat nieskładkowych (np. okres studiów), wysokość zarobków w wybranym przez ubezpieczonego okresie 10 lat. Nie było więc ścisłego związku między sumaryczną kwotą odłożonych składek do ZUS, średnią długością życia na emeryturze (okresem pobierania świadczenia) a wysokością emerytury. W efekcie niższy wiek emerytalny kobiet był jednoznacznym dla nich przywilejem.

Natomiast w systemie o zdefiniowanej składce, jaki funkcjonuje nie tylko w OFE, ale też w ZUS, wysokość emerytury zależy wprost od kwoty odłożonych składek, bo to właśnie zsumowane składki, powiększone o określoną stopę waloryzacji, stanowią jedyną podstawę do obliczenia wysokości świadczenia. Wpływ na wysokość świadczenia ma też drugi czynnik: średnie trwanie życia osób w wieku przejścia na emeryturę. Im będzie ono dłuższe, tym zostanie nam obliczona niższa emerytura: suma zapisanych i zwaloryzowanych składek w ZUS zostanie podzielona przez większą liczbę miesięcznych wypłat.

Z tego powodu spodziewane obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet nie jest dla nich żadnym przywilejem. W stosunku do mężczyzn przechodzących na emeryturę pięć lat później, kobiety będę miały dramatycznie niskie emerytury - o około 40% niższe od mężczyzn przy takich samych końcowych zarobkach.

Jeżeli więc w ostatnich dniach w praktyce przesądzono, że kobiety od przyszłego roku otrzymają "przywilej" przechodzenia na emeryturę w wieku 60 lat, to szczególnie one powinny zacząć oszczędzać w III filarze, w IKZE i IKE.

Bez dodatkowych oszczędności niższy wiek emerytalny będzie dla kobiet zapisem martwym, bo nie tylko nie będzie się im opłacało wcześniejsze przejście na emeryturę, ale wręcz będzie to niemożliwe, tak jak niemożliwe jest przeżycie za kwotę mniejszą niż 900 zł miesięcznie, która stanowi minimalną emeryturę, i która będzie kwotą emerytury (oczywiście powiększoną o współczynnik inflacji) z ZUS dla większości kobiet planujących przejście na emeryturę w wieku 60 lat.
Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.