Zasadnicza zmiana w preferencjach amerykańskich inwestorów

16.12.2010
Zasadnicza zmiana w preferencjach amerykańskich inwestorów

 

Czy wreszcie Amerykanie przeprosili się z funduszami akcji inwestującymi na rodzimym rynku? Nic z tych rzeczy. Tylko w okresie 3-10 listopada bilans wpłat i umorzeń spadł po poziomu poniżej miliarda dolarów (na minusie) i wyniósł - 660 mln USD. Dzięki dodatnim przepływom w kategorii funduszy akcji inwestujących na rynkach zagranicznych (+ 2,3 mld), funduszy mieszanych (+ 1,146 mld) oraz funduszy obligacji (+3,964) nadwyżka wpłat nad umorzeniami we wszystkich kategoriach funduszy powierniczych (z wyłączeniem funduszy pieniężnych) wyniosła aż 6,75 mld i odpowiadała temu co obserwujemy od wielu miesięcy.

Jednak kolejne cztery tygodnie (między 11 listopada a 8 grudnia br.) pokazują zupełną zmianę preferencji inwestycyjnych uczestników funduszy powierniczych. Zdawać by się mogło, że końcówka roku skłoni inwestorów do bardziej agresywnych inwestycji. Jednak nic takiego nie miało miejsca. W każdym z czterech tygodni (między 11.11 a 8.12) obserwujemy odpływ środków funduszy akcji amerykańskich, odpowiednio na poziomie: - 2,805; - 2,594; - 1,728 oraz - 2,673 mld USD. Dodatnie saldo zostało utrzymane w kategorii zagranicznych rynków akcji (1,643; 0,142; 1,847 oraz 1,273 mld USD) a także w trzech tygodniach w funduszach mieszanych (0,493; 1,256; 0,513 oraz -0,191 mld USD).

Zmiana nastąpiła (i to od razu znacząca) w kategorii funduszy obligacji. Z wysoce dodatniego salda (wynoszącego około 3-5 mld tygodniowo) pojawiła się wysoka nadwyżka umorzeń. Bilans wpłat i wypłat w analizowanych czterech tygodniach wyniósł odpowiednio: - 4,325; - 1,854; +0,409 oraz -1,660 mld USD. W efekcie uwzględniając wszystkie rodzaje funduszy powierniczych (z wyłączeniem funduszy pieniężnych) bilans w poszczególnych tygodniach wynosił: - 4,995; -3,052; +1,042 oraz -3,253 mld USD.

Jak widać po raz pierwszy od wielu miesięcy Amerykanie wycofali więcej pieniędzy z funduszy powierniczych niż do nich wpłacili. Czy ma to związek z okresem świąt Bożego Narodzenia?

Przekonamy się o tym po nowym roku.

Maciej Rogala

Maciej Rogala Maciej Rogala – doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).