Zmiana benchmarku subfunduszu UniAkcje Małych i Średnich Spółek

25.03.2014
Zmiana benchmarku subfunduszu UniAkcje Małych i Średnich Spółek

 

Od 24 marca br. benchmark subfunduszu UniAkcje Małych i Średnich Spółek zarządzanego przez Union Investment TFI jest oparty o nowy indeks WIG50.

W związku rozpoczęciem publikacji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie indeksów WIG50 oraz WIG250, obejmujących odpowiednio 50 średnich i 250 małych spółek z Głównego Rynku GPW, nastąpiła zmiana benchmarku subfunduszu UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFunduszeFIO) z oferty Union Investment TFI.

Od 24 marca br. skład benchmarku to: 90% WIG50 + 10% WIBID 1M.

To istotna zmiana, jako że różnice w strukturze pomiędzy indeksem sWIG80, który dotychczas służył za wzorzec oceny efektywności subfunduszu, a nowym WIG50 są duże. Ten ostatni zastępuje bowiem dotychczasowy indeks grupujący spółki o średniej kapitalizacji, podczas gdy odpowiednikiem indeksu sWIG80 jest obecnie WIG250.

– W naszej ocenie, konstrukcja indeksu WIG250 powoduje brak możliwości faktycznej replikacji benchmarku, ponieważ w jego skład w przeważającej mierze wchodzą spółki o bardzo małej kapitalizacji i niskiej płynności. Stąd decyzja o wyborze indeksu WIG50 – mówi Waldemar Wołos, Dyrektor ds. Rozwoju Nowych Produktów Union Investment TFI.

– Zmiana benchmarku pociągnie za sobą przebudowę portfela, jednak wszelkie zmiany będą dokonywane sukcesywnie i powoli, zgodnie z interesem uczestników subfunduszu – dodaje Maciej Kik, zarządzający subfunduszem UniAkcje Małych i Średnich Spółek.

UniAkcje Małych i Średnich Spółek istnieje od 2007 r. Z wynikiem 33,67 proc. znalazł się wśród 10 najlepszych funduszy w 2013 r.*

* Źródło: Expander (07.01.2014)