Zmiany w OFE w najbliższym czasie wesprą rynek akcji

18.10.2013
Zmiany w OFE w najbliższym czasie wesprą rynek akcji

 

Od kilku dni świat w napięciu spoglądał na Stany Zjednoczone, gdzie niemal do ostatniej chwili trwały rozmowy pomiędzy demokratami i republikanami na temat zwiększenia limitu zadłużenia. Ustawę zapobiegającą niewypłacalności USA przyjęto dopiero w środę późnym wieczorem. Porozumienie zapewnia finansowanie amerykańskiego rządu do 15 stycznia przyszłego roku. Do tego czasu politycy powinni osiągnąć kompromis w sprawie ustawy budżetowej na 2014 r. oraz długoterminowej polityki fiskalnej, która ograniczyłaby wzrost amerykańskiego zadłużenia.

Na wczorajsze wydarzenia w USA warszawska giełda zareagowała dość powściągliwie, co jednak nie dziwi w kontekście faktu, że inwestorzy nie wierzyli w bankructwo Ameryki. Dużo ważniejsze dla rynków będą ostateczne ustalenia poczynione na początku przyszłego roku. W niedalekiej przyszłości czeka nas również nakreślenie (najprawdopodobniej podtrzymanie) polityki monetarnej USA przez nową szefową Fed – Janet Yellen.

W oczekiwaniu na kluczowe informacje ze Stanów Zjednoczonych warto przyjrzeć się czynnikom lokalnym, które mogą mieć znaczący wpływ na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Do najważniejszych należy kwestia OFE. Zdaniem ekspertów Union Investment TFI zmiany proponowane w ustawie pozytywnie wpłyną na polski rynek akcji co najmniej w 2014 r. Dlaczego?

• Zmiana minimalnej stopy zwrotu z OFE na benchmark (90% WIG + 10% WIBOR 3M) spowoduje, że po odjęciu z portfeli funduszy 51,5% aktywów w postaci obligacji skarbowych i częściowo depozytów (aktywa te zostaną przeniesione do ZUS) w portfelach OFE pozostanie jedynie 80% akcji. To oznacza, że OFE zaczną dokupywać akcje.

• Do czerwca 2014 r. włącznie nie zmieni się wysokość składki przekazywanej do OFE, czyli 2,92%. Przy ograniczeniu możliwości kupna obligacji skarbowych powinno się to przełożyć na zakupy akcji spółek giełdowych przez otwarte fundusze emerytalne.

• Zwiększenie limitu akcji zagranicznych w portfelach OFE do 10% w 2014 r. i do 20% w 2015 r. okaże się neutralne dla polskiego rynku akcji.

W ustawie najprawdopodobniej znajdzie się zapis o wprowadzeniu 75-procentowego limitu inwestycji w akcje przez OFE przez dwa lata. To powinno wyeliminować wszelkie zawirowania rynkowe, które mogłyby się pojawić ze względu na zmianę struktury portfela po przeniesieniu z OFE do ZUS papierów skarbowych i gwarantowanych przez Skarb Państwa.

• W 2015 r., przy założeniu, że 30% osób pozostanie w OFE, do funduszy powinno trafi ć około 0,5 mld zł netto nowych środków.
 

Piotr Minkina, menedżer ds. produktów inwestycyjnych

Skutki zmian w systemie emerytalnym będą zależeć od szczegółowych zapisów, jakie znajdą się w ostatecznej wersji ustawy. Jednakże scenariusz wyłaniający się z obecnie dostępnych informacji wydaje się pozytywny dla akcji. Nie sposób oczywiście pominąć globalnego źródła niepewności (czyli przyszłości programu QE3, prowadzonego przez Fed), rozmów amerykańskich polityków w sprawie ustawy budżetowej na 2014 r. ani długofalowej polityki fiskalnej. Wydaje się jednak, że te kwestie zostaną pozytywne rozwiązane, a korzystny wpływ na rodzimy rynek akcji będzie miało ożywienie gospodarcze widoczne już zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Załączniki: