Zyskaj na uldze podatkowej

04.12.2013
Zyskaj na uldze podatkowej

 

Jeżeli rozważasz przeniesienie pieniędzy z lokaty bankowej do funduszu inwestycyjnego to rozważ dokonanie wpłaty na zasadach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE).
W jaki sposób ustawodawca zachęca nas do korzystania z IKE? Oferuje bardzo ważną ulgę podatkową – zwalnia zyski z inwestowania (lokowania) środków z daniny dla fiskusa; w IKE nie zapłacimy 19% podatku Belki.

Czy to znacząca ulga? To będzie zależało od rentowności naszej inwestycji. Gdy zyski z lokowania oszczędności wyniosą zero, to 19% od zera daje wynik zero – nie skorzystasz na uldze. Oczywiście napisałem to dla żartu, bo przecież każdy z nas lokuje oszczędności w tym celu aby je pomnożyć i oczekuje jak największego sukcesu. Jeżeli będziesz oszczędzał odpowiednio długo: kilkanaście a nawet kilkadziesiąt lat i, dodatkowo,  zainwestujesz swoje  oszczędności efektywnie – osiągając wysoką stopę zwrotu, to zachowanie w kieszeni 19% kwoty zysku stanowi ogromną korzyść finansową.

Jeżeli zainwestujesz 3000 złotych na okres 12-tu miesięcy i wartość twoich oszczędności zwiększy się o 5%, osiągniesz dochód w kwocie 150 zł. Kwota podatku (19% ) wyniesie 28 zł i tyle samo ewentualna ulga podatkowa. Niewiele. Gdy jednak wydłużysz horyzont inwestycyjny do lat pięciu i co miesiąc będziesz wpłacał po planu emerytalnego 250 zł, suma twoich wpłat wzrośnie pięciokrotnie (do 12 tysięcy), a zyski z inwestowania (przy zachowaniu tej samej 5-cioprocentowej stopy zwrotu) do kwoty 2020 zł; wzrost dochodu  będzie wynikał nie tylko z wpłacenia większej kwoty ale także z faktu kumulowania i reinwestowania dochodów przez 5 lat. Tym samym ulga w podatku Belki nabierze dla ciebie dużo większego znaczenia – zostanie ci w kieszeni 385 zł.

Kiedy zyskujesz najwięcej

Wydłużając jeszcze bardziej okres dopłacania środków i kumulacji dochodów cały czas zwiększamy atrakcyjność ulgi podatkowej. W twojej kieszeni pozostanie więcej pieniędzy nie tylko wtedy gdy dłużej będziesz kumulował dochody z inwestowania, ale także wówczas gdy roczna stopa zwrotu będzie wyższa.  Tym samym, ulga w podatku Belki nabiera dla nas największego znaczenia w długim horyzoncie czasowym i wtedy gdy osiągniemy wysoką rentowność. W związku z tym korzyść z ulgi w podatku Belki jest największa w efektywnych planach emerytalnych – w horyzoncie kilkudziesięcioletnim, przy osiągnięciu wysokiej rocznej stopy zwrotu.

Wbrew temu co twierdzą niektórzy specjaliści, zwolnienie z podatku Belki jest bardzo atrakcyjną ulgą w planie emerytalnym, mającą dla nas tym większe znaczenie im wcześniej uświadomimy sobie konieczność oszczędzania (im dłużej będziemy oszczędzać) oraz im lepiej przygotujemy się do sporządzenia planu i zarządzania nim w przyszłości (im wyższą stopę zwrotu osiągniemy).
Bez obaw o treść umowy zapisaną małą czcionką.

Jakich warunków nie mogą narzucić nam instytucje finansowe oferujące IKE? Po pierwsze w IKE nie ma „przymusu” stałego odkładania pieniędzy - dopłacania składek w określonej wysokości, z określoną częstotliwością. Przykładowo, podpisując umowę ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym (którą możemy nazwać pozaustawowym planem emerytalnym) zobowiązujemy się do regularnego opłacania składek i tylko w wyjątkowych sytuacjach ubezpieczyciel godzi się na czasowe zawieszanie dopłat do planu. Natomiast korzystając z oferty IKE - niezależnie od tego jaka instytucja finansowa nam ją zaoferuje, nie mamy obowiązku regularnego wnoszenia składek, a to oznacza, że w dowolnie określonym czasie możemy przerwać ich opłacanie. Co więcej, my w ogóle nie musimy deklarować, że będziemy kiedykolwiek i cokolwiek dopłacać; podpisujemy umowę, wpłacamy początkowy kapitał i to wszystko. Gdy myślimy o oszczędzaniu na dodatkową emeryturę, naszą podstawową obawą jest ta, że w przyszłości, na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń, nie będzie nas stać na dopłacanie nowych środków, a wówczas instytucja finansowa obciąży nas dodatkowymi opłatami pomniejszającymi wartość środków już odłożonych. Takich obaw nie musisz mieć przy wyborze IKE.

Maciej Rogala

 

Maciej RogalaMaciej Rogala – doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).