Baza wiedzy

Dowiedz się, jakie korzyści niesie ze sobą inwestowanie i sprawdź, jak inwestować krok po kroku

Fundusze parasolowe – ochrona przed podatkiem

Fundusze parasolowe – ochrona przed podatkiem

Podatek Belki potrafi spędzać inwestorom sen z powiek – 19% od wypracowanego zysku w znaczący sposób uszczupla zarobioną kwotę. Czy istnieje prosty sposób, aby zmniejszyć uciążliwość tego obowiązku? Z pomocą mogą przyjść fundusze parasolowe, zapewniające uczestnikom osłonę podatkową.


Korzyści dla Ciebie

 • Optymalizacja podatkowa
  Inwestycja w funduszu parasolowym umożliwia Ci przekładanie środków pomiędzy subfunduszami w ramach jednego parasola, bez podatku od zysków kapitałowych. Pozwala to na odroczenie obowiązku podatkowego do czasu wycofania środków z funduszu.
   
 • Łatwość budowania portfela inwestycyjnego
  Fundusz parasolowy daje Ci możliwość wyboru dowolnego subfunduszu, który w danym momencie najpełniej odpowiada Twoim potrzebom. Możesz na przykład ograniczać ekspozycję na ryzyko inwestycyjne, przenosząc pieniądze z subfunduszu akcyjnego do pieniężnego lub dłużnego. I odwrotnie – jeśli uznasz, że rynek akcji ma potencjał wzrostu, w każdej chwili masz możliwość zamiany subfunduszu o niskim ryzyku na subfundusz akcyjny. Nic nie stoi również na przeszkodzie, abyś samodzielnie zbudował swój portfel inwestycyjny, składający się z kilku subfunduszy.
   
 • Swoboda w zarządzaniu własną inwestycją
  Decydując się na zamianę subfunduszy, możesz łatwo określić szczegóły tej transakcji. Do nowego subfunduszu mogą trafić wszystkie dotychczas zainwestowane środki lub tylko ich część. Drugie z tych rozwiązań pozwala na stopniowe przenoszenie pieniędzy do wybranego subfunduszu, a więc na płynne zwiększanie udziału akcji lub papierów dłużnych w portfelu.


Kiedy zapłacę podatek?

Pamiętaj, że polskie prawo wymaga, aby podatek Belki był uiszczany w momencie realizacji zysku. Oznacza to, że wycofując się z inwestycji, tzn. składając zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa, od Twoich zysków zostanie pobrany podatek. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku przeniesienia pieniędzy pomiędzy parasolami.


Co kryje się pod parasolem?

W Union Investment działają dwa główne fundusze parasolowe: UniFunduszeFIO, będący funduszem otwartym, oraz UniFunduszeSFIO, czyli specjalistyczny fundusz otwarty. W ramach każdego z nich Klienci mają do wyboru szereg subfunduszy.

Parasol UniFunduszeFIO to idealne rozwiązanie dla początkujących inwestorów. Oferuje on szeroką paletę subfunduszy o zróżnicowanym profilu ryzyka – znajdziesz tu zarówno stabilne subfundusze pieniężne i dłużne, jak i rozwiązania bardziej agresywne. Co równie ważne, subfundusze z tego parasola są dostępne dla każdego – minimalna wpłata dla większości z nich wynosi zaledwie 100 zł.

Parasol UniFunduszeSFIO  jest rozwiązaniem skierowanym do instytucji oraz klientów indywidualnych zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami inwestycyjnymi w Polsce i wielu rynkach światowych. W niektórych subfunduszach próg wejścia może być dużo wyższy niż w przypadku parasola FIO i wynosić nawet równowartość 40 000 euro.


Jakie subfundusze masz do wyboru?

UniFunduszeFIO
subfundusz min. kwota pierwszej wpłaty
UniKorona Pieniężny 100 PLN
UniLokata 100 PLN
UniDolar Pieniężny 1000 USD
UniKorona Obligacje 100 PLN
UniObligacje: Nowa Europa 100 PLN
UniStabilny Wzrost 100 PLN
UniKorona Zrównoważony 100 PLN
UniAkcje Dywidendowy 100 PLN
UniKorona Akcje 100 PLN
UniAkcje Wzrostu 100 PLN
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 100 PLN
UniAkcje: Nowa Europa 100 PLN
UniAkcje: Turcja 100 PLN
UniFunduszeSFIO
UniEURIBOR 40 000 EUR
UniWIBID Plus
osoby prawne: 100 000 PLN,
osoby fizyczne: równowartość 40 000 EUR
UniObligacje Aktywny
osoby prawne: 100 000 PLN,
osoby fizyczne: równowartość 40 000 EUR
UniDynamiczna Alokacja Aktywów
osoby prawne: 1 000 PLN
osoby fizyczne: równowartość 40 000 EUR
UniAktywny Pieniężny 100 PLN
SGB Gotówkowy 1 000 PLN
1 000 PLN
SGB Zagraniczny 1 000 PLN
UniObligacje Zamienne 1000 PLN
UniStrategie Dynamiczny 1000 PLN
UniAkcje Globalny Dywidendowy 1 000 PLN
UniAkcje Biopharma 1 000 PLN
UniAkcje: Daleki Wschód 1 000 PLN

 

Emerytura? Ciesz się życiem

Emerytura? Ciesz się życiem

Emerytura, choć dzisiaj wydaje się niektórym z nas bardzo odległa w czasie i mało realna, prędzej czy później czeka każdego z nas. Emerytury nie unikniemy, dlatego warto o niej pomyśleć już dzisiaj. Jeśli nie chcesz martwić się, co czeka Cię za kilkadziesiąt lat, zacznij już teraz oszczędzać w ramach dobrowolnego III filaru. Pytanie tylko: „jak to zrobić?”.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów gromadzenia pieniędzy na czas emerytury jest fundusz inwestycyjny. W Union Investment możesz wybrać oszczędzanie z ulgą podatkową w ramach IKE i IKZE, łącząc zalety Indywidualnego Konta Emerytalnego i Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Pakiet dostępny jest w jednym z trzech  wariantów: dynamicznym, umiarkowanym i indywidualnym.

W wariantach dynamicznym i umiarkowanym środki finansowe są zarządzane w czasie, tzn. ich alokacja pomiędzy różnymi subfunduszami  zmienia się w zależności od wieku oszczędzającego. Wariant dynamiczny dzieli się na kilka etapów: pierwszy od 18. do 29. roku życia, kiedy to kapitał inwestowany jest wyłącznie w subfundusz akcyjny, drugi trwający od 30. do 39. roku życia, podczas którego środki gromadzone są w połowie w subfunduszu akcyjnym i zrównoważonym oraz ostatni, od 40. roku życia, podczas którego kapitał przenoszony jest do bezpieczniejszych funduszy, np. UniKorona Obligacje. Natomiast w wariancie umiarkowanym udział subfunduszu akcyjnego jest niższy na korzyść subfunduszu o zrównoważonej strategii, dlatego polecany jest osobom z niższą skłonnością do ryzyka i stawiającym na bardziej ustabilizowany – choć tym samym niższy – wzrost wartości oszczędności.

Warto zastanowić się, dlaczego w długoterminowym oszczędzaniu – jakim z pewnością są oszczędności emerytalne – rekomendujemy inwestycje w różne rodzaje subfunduszy. Dzięki zmianie alokacji jesteśmy w stanie zoptymalizować zyski z powierzonych nam pieniędzy. Na początku okresu wpłat inwestujemy w najbardziej dochodowe subfundusze (charakteryzujące się największym potencjałem wzrostu), natomiast z czasem przenosimy kapitał do bezpieczniejszego segmentu aktywów. Dzięki takiej strategii chronimy powierzony nam kapitał przed możliwymi spadkami cen na rynku akcji w ostatnich latach inwestowania. Tym samym zabezpieczamy wartość wypłacanych świadczeń.

Wariant indywidualny Pakietu jest natomiast idealnym rozwiązaniem dla osób z szeroką wiedzą na temat rynku kapitałowego i produktów inwestycyjnych. W wariancie tym możesz samodzielnie wybrać subfundusze Union Investment, w które chcesz inwestować. Co więcej, aż 4-krotnie w ciągu roku istnieje możliwość zmian wybranych subfunduszy.

Nie wszyscy o tym pamiętają, ale podstawową zaletą wynikającą z oszczędzania w ramach Pakietu Emerytura IKE & IKZE jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, polegającej na uniknięciu tzw. podatku Belki, czyli podatku od dochodów kapitałowych. By uniknąć płacenia tego podatku, trzeba spełnić pewne kryteria:

 • wysokość wpłat do IKE i IKZE w ciągu roku nie może przekroczyć określonej corocznie przez ustawodawcę wartości
 • środki finansowe można podjąć w momencie nabycia praw emerytalno-rentowych.

Jeśli natomiast wystąpią np. losowe okoliczności, które spowodują konieczność wypłaty środków przed przejściem na emeryturę, podjęcie pieniędzy zgromadzonych w IKE i IKZE także będzie możliwe, choć od wypracowanego zysku – podobnie jak w klasycznych formach oszczędzania – zostanie wówczas pobrany 19-procentowy podatek.

Czy 200 zł zaoszczędzone miesięcznie może nam przynieść dodatkowe ponad 1700 zł miesięcznie na emeryturze?

A jednak! Popatrzmy na przykład.

Ciesz się życiem na emeryturze z Union Investment!

Skorzystaj z propozycji Union Investment TFI, aby spędzić emeryturę zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Dzięki wielu dostępnym wariantom oszczędzania możesz mieć pewność, że środki gromadzone na emeryturę są inwestowane w najbardziej opłacalny sposób.

Dowiedz się więcej o IKE i IKZE.

Carpe diem? Tak, ale z umiarem

Carpe diem? Tak, ale z umiarem

Jesteś młody i nie masz doświadczenia? Nie szkodzi! Może nie zapewnimy Ci pracy, ale damy Ci szansę na to, abyś za kilkanaście lat miał za co (dobrze) żyć.

Stojąc u progu kariery zawodowej, nie zastanawiasz się nad tym, jak będą wyglądały Twoje zarobki za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Podejmując decyzje o wyborze pierwszej pracy, nie myślisz o tym, czy będzie ona gwarantem stabilnych dochodów na przesteni kolejnych dziesięcioleci. Póki jednak w Twoim portfelu nie zagoszczą złote karty kredytowe, a na koncie tylko sześciocyfrowe kwoty, warto wykazać się przezornością i zdrowym rozsądkiem!

Może więc warto ograniczyć wydatki i zacząć oszczędzać?

Odpowiedź wydaje się jednoznaczna: oczywiście, że oszczędzać i to najlepiej jak najwcześniej. Dlaczego? Wbrew pozorom nawet nieduże, ale systematycznie odkładane kwoty – odpowiednio zainwestowane – mogą przynieść w ciągu kilkudziesięciu lat spore zyski. Te dochody mogą z czasem okazać się jednymi z ważniejszych źródeł Twojego utrzymania. Bo w oszczędzaniu równie ważny, co wysokość odkładanej kwoty, jest czas gromadzenia środków: im będzie on dłuższy, tym większa szansa na zgromadzenie sporego kapitału.


Jak wybrać najlepszy sposób na długoterminowe oszczędzanie?

Najlepszą i najprostszą drogą do zapewnienia sobie takiego zabezpieczenia finansowego jest oszczędzanie z funduszem inwestycyjnym lub towarzystwem ubezpieczeniowym. Twoje pieniądze nie leżą bowiem bezczynnie na koncie, lecz zostają zainwestowane.

Pierwszym krokiem do świadomego oszczędzania jest wybór odpowiedniej firmy inwestycyjnej, która spełni Twoje oczekiwania co do wysokości wpłat, długości okresu, przez który zdecydujesz się odkładać pieniądze, dostępności informacji, tego, w co i z jakim ryzykiem będziesz inwestować, obecności dodatkowych opłat i ich wysokości.

Biorąc pod uwagę działające na rynku firmy inwestycyjne, należy zwracać szczególną uwagę na jakość oferowanych przez nie usług i produktów oraz pozycję rynkową poszczególnych funduszy lub towarzystw. By dokonać trafnego wyboru szybko i mądrze, warto odwołać się do ogólnie dostępnych rankingów przygotowywanych przez fachowców z branży, np. rankingu funduszy inwestycyjnych, co roku publikowanego przez dziennik „Rzeczpospolita” przy współpracy z firmą badawczą Analizy Online. Uzyskane w taki sposób informacje pozwolą na wybór funduszu najbardziej dopasowanego do Twoich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Jak oszczędzać?

Oczywiście sama idea oszczędzania i myślenia o finansowym zabezpieczeniu swojej przyszłości jest bezsprzecznie racjonalna i słuszna niezależnie od wieku. Pojawia się jednak pytanie, jaki sposób oszczędzania wybrać.

Czy na polskim rynku istnieje taki sposób gromadzenia kapitału, który pozwala równocześnie oszczędzać i cieszyć się życiem?

Idealną ofertą dla osób, które rozważnie myślą o przyszłości, ale nie chcą odkładać każdej zarobionej złotówki, jest oferta przygotowana przez Union Investment TFI, czyli Plan Oszczędzania.

Czym jest Plan Oszczędzania?

Jest to program systematycznego gromadzenia kapitału, w ramach którego co miesiąc wpłacasz na swój rejestr (czyli odpowiednik rachunku bankowego, tyle że w funduszu inwestycyjnym, a nie w banku) zaoszczędzone środki. Masz do dyspozycji dwa podstawowe warianty: w pierwszym wpłacone przez Ciebie środki są lokowane tylko w jednym funduszu, a w drugim mogą zostać ulokowane w maksymalnie czterech. W obydwu masz do wyboru czas oszczędzania przez pięć albo dziesięć lat. Formalności zajmują tylko chwilę – podpisując umowę z przedstawicielami Union Investment, zadeklarujesz częstotliwość, wysokość wpłat oraz sposób ich przekazywania; do wyboru jest gotówka, przelew bankowy lub stałe polecenie zapłaty.

Oszczędzanie to najlepszy sposób dla osób z niską skłonnością do ryzyka, pozwala bowiem na uzyskanie przychodów z odkładanego kapitału bez zbytniego ryzyka ewentualnej straty. Plan Oszczędzania w Union Investment jest idealny dla ludzi, którzy chcą spokojnie myśleć o swojej przyszłości, nie martwiąc się o odłożone pieniądze.

Być może jesteś skłonny zaryzykować – wiedząc, że z większym ryzykiem wiąże się szansa na większe zyski. Jeśli zamiast pluskać się bezpiecznie przy brzegu, wolisz rzucić się od razu na głęboką wodę, zacznij inwestować!

W Union Investment masz do dyspozycji wiele różnych sposobów lokowania kapitału. W zależności od skłonności do ryzyka i czasu, po upływie którego chciałbyś otrzymać pierwsze zyski, pozostawiamy Ci wiele opcji: od bezpiecznych funduszy (takich jak UniKorona Pieniężny), gdzie Twoje środki zostaną zainwestowane w papiery skarbowe o niskich wahaniach wartości, do funduszy o bardzo wysokim poziomie ryzyka (np. UniAkcje Sektory Wzrostu). Możesz skoncentrować się na różnych obszarach inwestycyjnych (od rynków krajowych po rynki Europy Środkowo-Wschodniej), różnych walutach (od funduszy złotówkowych po rozwiązania w euro czy dolarze). Wybór należy do Ciebie!

Co lepsze: fundusz czy lokaty?

Co lepsze: fundusz czy lokaty?

Masz oszczędności i zastanawiasz się, w jaki sposób efektywnie je ulokować? Z jednej strony dobrze mieć pewność, że Twój kapitał będzie bezpieczny, z drugiej jednak chcesz zarobić. Co wybrać w takiej sytuacji?

Możesz wybrać pomiędzy lokatą a rozwiązaniem mniej znanym i wykorzystywanym, lecz potencjalnie bardziej zyskownym, czyli uczestnictwem w odpowiednim dla Ciebie funduszu inwestycyjnym. Fundusz inwestycyjny to środek lokowania kapitału nie tylko dla osób z dużą skłonnością do ryzyka, lecz także dla osób ostrożnych; zarówno dla tych, które dopiero wkraczają w świat finansów, jak i dla tych, dla których inwestowanie jest prawdziwą pasją.

Pieniądze w rękach ekspertów

Nie musisz być ekspertem w dziedzinie finansów – za zainwestowane pieniądze odpowiada zarządzający funduszami, licencjonowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. To on na bieżąco analizuje wyniki spółek giełdowych, czyta dokumentację i raporty finansowe. Zbiera także informacje na temat poszczególnych firm, które znalazły się w portfelu aktywów każdego z Klientów.

Wybierając towarzystwo, któremu chcemy powierzyć pieniądze, warto odnieść się do niezależnych rankingów. Jednym z najbardziej znanych jest najstarszy ranking opracowywany przez „Rzeczpospolitą” i firmę analityczną Analizy Online, publikowany co roku od 2003 r. Union Investment jako jedyne towarzystwo funduszy inwestycyjnych znalazło się na podium w każdej z 12 edycji tego rankingu, w tym 8-krotnie na pozycji lidera.

Fundusz jednak lepszy?

 • Ryzyko inwestycyjne: wybierając fundusz inwestycyjny, określasz na początku poziom akceptowalnego ryzyka: może być niskie, umiarkowane, wysokie lub bardzo wysokie. To od Ciebie zależy, czy jesteś w stanie więcej ryzykować, by otrzymać większe zyski, czy też preferujesz aktywa bezpieczniejsze, ale z niższymi zyskami. W Union Investment masz do wyboru wiele zróżnicowanych funduszy, od tych najbezpieczniejszych, zajmujących się inwestycjami w papiery skarbowe i dłużne, do tych inwestujących w akcje spółek zlokalizowanych w Europie Centralnej i Wschodniej.
 • Horyzont czasowy: w przypadku funduszy oferowanych przez Union Investment czas inwestycyjny jest bardzo zróżnicowany, np. w UniKorona Pieniężny można oczekiwać mniejszego, ale za to systematycznego zysku już w ciągu 6 miesięcy, natomiast w przypadku UniAkcje: Nowa Europa nasza inwestycja powinna trwać minimum pięć lat.
 • Dywersyfikacja portfela: inwestowanie w ramach funduszu daje Ci o wiele większe możliwości wyboru aktywów, w które możesz ulokować swój kapitał, niż w przypadku lokaty bankowej. W Union Investment możesz zdecydować, czy będziesz inwestować wyłącznie w papiery dłużne i pieniężne, czy również w akcje polskich i/lub zagranicznych firm. Dzięki takiej dywersyfikacji aktywów ewentualne ryzyko straty zostaje zminimalizowane.
 • Elastyczność: w przypadku otwartych funduszy inwestycyjnych możesz na bieżąco, na każde żądanie nabywać jednostki uczestnictwa, jak i wycofywać swoje środki, a czas trwania inwestycji i wysokość kwoty, którą można zainwestować, są nieograniczone.

W przypadku lokat zarówno horyzont czasowy, jak i przewidywany poziom zysku jest z góry określony, natomiast w funduszu inwestycyjnym masz dowolność, jeśli chodzi o czas pomnażania Twoich oszczędności. W Union Investment Ty decydujesz, w co i na jak długo chcesz inwestować, a nad wszystkim czuwają wysokiej klasy fachowcy, którzy w najlepszy możliwy sposób zarządzają Twoim kapitałem i dbają, by ryzyko zostało zminimalizowane.
 

Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych.

Kredyt czy systematyczne oszczędzanie?

Kredyt czy systematyczne oszczędzanie?

Gdy potrzebujemy pewnej ilości kapitału, często wielu z nas zastanawia się, co jest lepszym rozwiązaniem: kredyt w banku czy systematyczne oszczędzanie. Dokonując wyboru, trzeba wziąć pod uwagę nie tylko bieżące potrzeby i plany, ale również kondycję domowych finansów w perspektywie długoterminowej oraz możliwości finansowe naszego gospodarstwa domowego. Nie opiszemy tu dokładniej potencjalnych zagrożeń i niebezpieczeństw wynikających z zadłużenia się w banku, jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji warto dokładniej przeanalizować zagrożenia i profity płynące z obydwu rozwiązań.

Zakładając, że chcemy zgromadzić 100 tys. zł, możemy to zrobić na dwa sposoby: zaciągnąć kredyt albo zdecydować się na systematyczne oszczędzanie. Jeżeli weźmiemy pożyczkę, to biorąc kredyt na okres 10 lat z oprocentowaniem 6% w skali roku, musimy płacić miesięcznie raty w wysokości 1110 zł.

Istnieje jednak inny sposób na wykorzystanie tych pieniędzy. Zamiast zasilać rachunek banku, środki te możemy systematycznie wpłacać na rejestr funduszu inwestycyjnego. Pieniądze lokowane w jednym z Planów Systematycznego Oszczędzania przyniosą większe zyski niż oszczędności trzymane "w skarpecie". Przy stopie zwrotu wynoszącej 6% w skali roku, oszczędzając co miesiąc 1100 zł, po upływie 10 lat dysponowalibyśmy ok. 180 tys. zł*.

Obydwa rozwiązania mają swoje wady i zalety. Najważniejszą, o ile nie jedyną korzyścią z zaciągnięcia kredytu jest natychmiastowe otrzymanie pożądanej kwoty. Jednak oprócz bardzo szybkiego dostępu do gotówki pożyczka w banku wiąże się z koniecznością wypełnienia wielu formalności, wyczekiwaniem na decyzję banku weryfikującego naszą zdolność kredytową, a później z koniecznością systematycznej spłaty rat. Kiedy nie jesteśmy w stanie uiścić kolejnej raty, w zależności od umowy podpisanej z bankiem, mogą nam grozić poważne konsekwencje prawne i finansowe.

Tymczasem systematyczne oszczędzanie i odkładanie co miesiąc określonej kwoty na fundusz inwestycyjny daje nam przede wszystkim poczucie niezależności od banku. Nie musimy martwić się o formalności, umowy i co najważniejsze spłatę comiesięcznych rat. Samodzielnie zgromadzone środki finansowe są najpewniejszym zabezpieczeniem finansowym, zarówno w czasach rynkowej prosperity, jak i podczas spowolnienia gospodarczego.

Plan Systematycznego Oszczędzania to nie tylko gromadzenie środków pieniężnych, ale przede wszystkim ich pomnażanie. Regularnie wpłacając pieniądze, mamy duże szanse na to, że po 10 latach będziemy dysponować większym kapitałem – i to niezależnie od struktury Planu.

Jednak ostateczną decyzję powinniśmy podjąć w oparciu o indywidualne preferencje i sytuację finansową.

* Powyższe wyliczenia nie uwzględniają dodatkowych opłat oraz prowizji.

Co powinien wiedzieć inwestor?

Co powinien wiedzieć inwestor?

By umiejętnie poruszać się w świecie finansów i efektywnie zarządzać swoimi środkami, warto zapoznać się z kilkoma podstawowymi regułami dotyczącymi inwestowania. Zajrzyj do naszego Dekalogu Inwestora i zapoznaj się z ważnymi regułami.

Dekalog Inwestora, czyli co warto wiedzieć na temat inwestowania w ogóle (nie tylko w fundusze):

 1. Pamiętaj o dywersyfikacji, czyli zróżnicowaniu portfela. Inwestując w fundusze różnych klas aktywów lub z różnych regionów geograficznych, zmniejszysz ryzyko inwestycyjne i jednocześnie zwiększysz szanse na osiągnięcie oczekiwanego zysku.
 2. Przy planowaniu inwestycji uwzględnij minimalny okres inwestycji sugerowany dla danego subfunduszu. Inwestycję w subfundusze akcyjne planuj na co najmniej 5 lat, zaś w krótszej perspektywie wybieraj subfundusze o mieszanej polityce inwestycyjnej (stabilnego wzrostu i zrównoważone) lub obligacji.
 3. Zakupu jednostek subfunduszy dokonuj systematycznie. Dzięki temu unikniesz ryzyka, że cały kapitał zainwestujesz na tzw. szczycie.
 4. Przy konstruowaniu portfela kieruj się własnym poziomem akceptacji ryzyka inwestycyjnego. Jeśli lubisz dynamiczne zmiany na giełdzie, zainwestuj długoterminowo w fundusze akcji. Jeśli jednak niepokoją Cię gwałtowne spadki, wybierz bezpieczniejsze fundusze.
 5. Inwestując w fundusze akcyjne, przy ustalaniu akceptacji ryzyka inwestycyjnego, musisz przyjąć do wiadomości i określić maksymalną dopuszczalną przez Ciebie stratę. Dopiero wówczas będziesz wiedzieć, czy Twoja akceptacja ryzyka pasuje do rynku akcji.
 6. Rynek finansów jest nieprzewidywalny. Sytuacja gospodarcza potrafi dynamicznie się zmieniać, a ceny rynkowe, np. akcji, w dużym stopniu są odzwierciedleniem sentymentu inwestorów. Dlatego często komentarze eksperckie obfitują w słowa typu: „być może”, „miejmy nadzieję”, „prawdopodobnie można się spodziewać”. Pamiętaj o tym, czytając różnego rodzaju publikacje i analizy oraz słuchając wypowiedzi ekspertów.
 7. Pamiętaj, że emocje są Twoim najgorszym doradcą w inwestowaniu. Jeśli poniosłeś stratę, zastanów się czy to dobry moment na wyjście z inwestycji - wycofanie środków uniemożliwi Ci odrobienie straty.
 8. Przymierzając się do inwestycji w fundusz, sprawdź go – od kadry zarządzających, polityki inwestycyjnej określonej w statucie, opłat manipulacyjnych i za zarządzanie po serwis posprzedażowy dostarczany Klientom.
 9. Wyniki historyczne funduszy nie dają żadnej gwarancji powtórzenia się w przyszłości i nie mogą być czynnikiem decydującym przy wyborze oferty funduszowej. Patrz raczej na to, jak plasowały się wyniki funduszu w ciągu ostatnich lat – czy utrzymywały się w czołówce.
 10. Jeśli masz krótki horyzont czasowy inwestycji, trzymaj rękę na pulsie – sprawdzaj, czy dobrze czujesz się z tym, co dzieje się z Twoimi inwestycjami.

Union Investment TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższego opracowania i zawartych w nim treści.

Jak działa fundusz inwestycyjny?

Jak działa fundusz inwestycyjny?

Poznałeś już ofertę naszego Towarzystwa, zdecydowałeś się na konkretny produkt i wpłaciłeś pieniądze na rejestr. W ten sposób stałeś się uczestnikiem subfunduszu. Warto dowiedzieć się więcej, co dalej dzieje się z zainwestowanymi przez Ciebie pieniędzmi.

Uczestnik funduszu wpłaca pieniądze na rejestr wybranego subfunduszu. Pieniądze trafiają do Banku Depozytariusza, a dane dotyczące transakcji – do Agenta Transferowego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządza pieniędzmi wpłacanymi przez uczestnika, czyli decyduje, w jakie – określone w statucie funduszu – papiery wartościowe najkorzystniej je zainwestować.

Schemat obsługi klienta

Bank Depozytariusz prowadzi rejestr aktywów funduszu inwestycyjnego, w tym aktywów zapisanych na rachunkach uczestników funduszu. Realizuje też polecenia funduszu oraz zapewnia zgodne z prawem i statutem wykonywanie obowiązków funduszu poprzez stałą kontrolę czynności faktycznych i prawnych. Zajmuje się również wyceną aktywów funduszu i jednostek uczestnictwa.

Agent Transferowy przechowuje dane na temat uczestników i dokonywanych przez nich transakcji. Przetwarza wpłaty i wypłaty na jednostki uczestnictwa i odpowiada za informowanie uczestników o ich transakcjach oraz o wartości jednostek subfunduszy.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zarządza aktywami i dokonuje wyceny jednostek uczestnictwa. Ma obowiązek dostarczania uczestnikom sprawozdań ze swojej działalności.


Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - FAQ