#18 Jak IKE wpłynie na Twoją emeryturę?

      
    
Podcasty / 2018-03-13 / autorzy: Union Investment

Jak zadbać o emeryturę, gdy martwią nas prognozy ZUS? Co oznaczają oszczędności w ramach III filaru? Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu "ABC Finansów". Moim dzisiejszym gościem jest Łukasz Tymoszuk, menedżer ds. Kluczowych Klientów w Union Investment TFI.

Wysłuchaj osiemnastego odcinka „Po Ludzku o Pieniądzach”:

Podcast "Po Ludzku o Pieniądzach" jest również dostępny dla urządzeń mobilnych z systemem iOS w iTunes » i z Androidem w PlayerFM »
 

W dzisiejszym odcinku dowiecie się m.in:
Co oznaczają oszczędności w ramach III filaru?
Jak rozszyfrować skrót IKE?
Czym IKE różni się od emerytury publicznej?
Jak można założyć konto emerytalne?
Jakie są jego zalety podatkowe?
Co dzieje się ze środkami na IKE w przypadku śmierci posiadacza konta?

Zapraszam!

Jeśli macie propozycje rozszyfrowania jakiegoś zagadnienia lub pojęcia i przełożenia tego na ludzki język – piszcie śmiało wiadomość na fanpage’u Po Ludzku o Pieniądzach na facebooku.

 

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Towarzystwo posiada również zezwolenie na świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, a także świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa.
Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają charakter promocyjny lub reklamowy.