#20 Jak rozpocząć przygodę z inwestowaniem?

      
    
Podcasty / 2018-03-27 / autorzy: Union Investment

Dziś zapraszam do wysłuchania drugiej części odcinka z Marcinem Mioduszewskim, specjalistą ds. komunikacji marketingowej z Union Investment TFI, morsem, pasjonatem fotografii i runmageddonów. Tym razem rozmawiamy o tym, jak zostać inwestorem. Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu "ABC Finansów".

 

Wysłuchaj dwudziestego odcinka „Po Ludzku o Pieniądzach”:

Podcast "Po Ludzku o Pieniądzach" jest również dostępny dla urządzeń mobilnych z systemem iOS w iTunes » i z Androidem w PlayerFM »
 

W dzisiejszym odcinku dowiecie się m.in:


Jak zacząć przygodę z inwestowaniem?
Dlaczego nie trzymać „wszystkich jaj” w jednym koszyku?
Czym są jednostki uczestnictwa? Czy można je odziedziczyć?
Czy „fundusze można sprzedać”?

 

Treści prezentowane w podcastach „Po ludzku o pieniądzach” są opiniami prowadzącego i jego gości i odzwierciedlają ich osobiste poglądy. Nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność informacji przekazywanych przez prowadzącego i jego rozmówców.
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95. Towarzystwo posiada również zezwolenie na świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub w iększa liczba instrumentów finansowych, a także świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają charakter promocyjny lub reklamowy.