Najczęściej zadawane pytania

    
    
Pytania ogólne
    

Wszystko publikujemy w informacjach o składzie parasola UniFundusze FIO oraz UniFunduszy SFIO.

Wybór funduszu jest decyzją indywidualną, związaną z okresem planowej inwestycji, celem inwestycji, akceptacją ryzyka. Na naszej stronie internetowej co miesiąc przedstawiamy subfundusze typowane w danym okresie jako najbardziej perspektywiczne (aktualne typy inwestycyjne).Wybór funduszu jest decyzją indywidualną, związaną z okresem planowej inwestycji, celem inwestycji, akceptacją ryzyka. Na naszej stronie internetowej co miesiąc przedstawiamy subfundusze typowane w danym okresie jako najbardziej perspektywiczne (aktualne typy inwestycyjne).

Informację o aktualnym stanie rejestru można uzyskać przez:

 • Telefon - w przypadku posiadania dostępu do zleceń przez telefon (podpisana umowa na składanie zleceń i dyspozycji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość) dzwoniąc pod numer - 801 300 365 lub 22 588 18 84,
 • Internet - logując się do serwisu transakcyjnego w zakładce „Moje Inwestycje”,
 • Korespondencyjnie - dzwoniąc pod numer 22 588 18 51 można poprosić o przesłanie potwierdzenia z zestawieniem stanu rejestrów. Jest ono wysyłane na adres korespondencyjny lub dzwoniąc na infolinię towarzystwa pod numer 22 449 033 / 801 144 144,
 • Wirtualny Oddział - łącząc się z pracownikiem towarzystwa.

Wycena publikowana jest na naszej stronie każdego dnia wyceny funduszy do zakończenia dnia czyli 23:59. Przeważnie widoczna jest w godz. 16:00-18:00.

Oferta premium to rozwiązanie dla inwestorów, w ramach którego przygotowaliśmy dodatkowe udogodnienia. Zalety tej usługi opisaliśmy tutaj.

Istnieje możliwość upoważnienia innej osoby do zarządzania funduszami. Dyspozycję nadania pełnomocnictwa można złożyć w POK w dowolnym momencie lub za pośrednictwem Wirtualnego Oddziału. Uczestnik może ustanowić maksymalnie czterech pełnomocników.

Aby zakupić jednostki funduszu, należy wpłacić środki tuż po otwarciu rejestru na wskazany rachunek bankowy funduszu.

Towarzystwo zwalnia uczestników funduszu z ponoszenia opłat za odkupienie jednostek. Opłata za umorzenie jednostek może zostać pobrana w przypadku wcześniejszego rozwiązania Planu Oszczędzania oraz PSO „Ziarnko do ziarnka”.

Informacje związane z opłatami pobieranymi w naszych funduszach są dostępne w tabeli opłat.

Wysokość opłaty manipulacyjnej zależy od rodzaju subfunduszu i kwoty wpłaty. Towarzystwo zwalnia z opłat manipulacyjnych przy bezpośrednim nabyciu jednostek uczestnictwa funduszy FIO i SFIO. Aktualne informacje o opłatach znajdują się w tabeli opłat.

Rejestr zamykany jest automatycznie po 180 dniach od momentu wycofania środków z subfunduszu.

Opłata za zarządzanie jest różna i zależy od rodzaju subfunduszu (pieniężny, obligacyjny, mieszany czy akcyjny). Informacje na temat wysokości opłaty udostępniamy w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dla każdego subfunduszu (zbiór wszystkich dokumentów dla subfunduszy znajduje się tutaj).

Tak, ponieważ opłata za zarządzanie jest naliczana codziennie przed wyliczeniem wartości jednostki uczestnictwa. Stopa zwrotu, prezentowana w wynikach subfunduszy, jest wynikiem netto - pomniejszonym już o opłatę za zarządzanie.

Opisy przelewów dla:

 • pierwszej i kolejnej wpłaty,
 • Planów Systematycznego Oszczędzania,
 • Pakietu Emerytura IKE & IKZE.

znajdują się tutaj.

Szczegółowy opis procesu nabycia Pakietu Emerytura IKE & IKZE oraz najważniejsze informacje dotyczące tego pakietu zamieszczone są tutaj.

Przez Internet, za pośrednictwem serwisu transakcyjnego można:

 • otworzyć rejestr,
 • przenieść środki do innego subfunduszu - dokonać zamiany/konwersji,
 • wycofać środki - dokonać odkupienia,
 • złożyć dyspozycje, np. blokady rejestru.

Tak, możesz otworzyć IKE lub IKZE przez Internet korzystając z formularza. Więcej informacji dotyczących zakładania IKE/IKZE dostępnych jest tutaj.

Umowę Planu Systematycznego Oszczędzania możesz podpisać wyłącznie za pośrednictwem dystrybutorów lub w naszym POK. Przez Internet nie jest to możliwe. Skontaktuj się z nami w celu umówienia wizyty.

Serwis Transakcyjny to nasz system, w którym m.in.:

 • kupisz jednostki subfunduszy,
 • złożysz zlecenia i dyspozycje,
 • sprawdzisz saldo inwestycji.

Serwis Transakcyjny udostępniamy pod adresem: https://www.transakcje.union-investment.pl/transakcje.union-investment/index.jsp.

Aby mieć swobodny dostęp do inwestycji, zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji naszego Serwisu Transakcyjnego bezpośrednio ze sklepu Google Play lub App Store.

Nie – korzystanie z naszego Serwisu Transakcyjnego jest bezpłatne.

Klienci wybierający tę formę inwestowania nie płacą również opłaty manipulacyjnej przy nabyciu, zamianie, konwersji i odkupieniu jednostek subfunduszy zarządzanych przez Union Investment.

W Serwisie Transakcyjnym mogą zarejestrować się:

 • pełnoletnie osoby fizyczne, które mają polskie obywatelstwo i status rezydenta, legitymują się dowodem osobistym oraz są zameldowane w Polsce. Jeśli nie spełniasz któregoś z tych kryteriów, prosimy o kontakt pod numerem 801 144 144 lub 22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–18:00). Nasz pracownik wskaże Ci najwygodniejszy sposób uzyskania dostępu do Serwisu Transakcyjnego;
 • firmy, które mają status rezydenta i siedzibę w Polsce. Jeśli Twoja firma nie spełnia któregoś z tych kryteriów, prosimy o kontakt pod numerem 22 449 04 77 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:30–17:00). Nasz pracownik wskaże Ci najwygodniejszy sposób uzyskania dostępu do Serwisu Transakcyjnego dla Twojej firmy.


Jeśli jesteś już Uczestnikiem zarządzanych przez nas funduszy rejestracji do Serwisu Transakcyjnego możesz dokonać w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Polnej 11 w Warszawie lub w naszym Wirtualnym Oddziale.

Jeśli jesteś już Uczestnikiem zarządzanych przez nas funduszy umowę o korzystanie z Serwisu Transakcyjnego możesz otworzyć w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Polnej 11 w Warszawie lub w naszym Wirtualnym Oddziale.
 

Jeśli jesteś nowym klientem indywidualnym

1. Wypełnij elektroniczny formularz dla klientów indywidualnych. Poprosimy Cię o wpisanie m.in.:

 • numeru telefonu komórkowego,
 • numeru dokumentu tożsamości,
 • PESEL-u,
 • numeru konta, z którego wyślesz pierwszą wpłatę,
 • nazwy wybranego subfunduszu i deklarowaną kwotę wpłaty (minimalna wpłata dla większości subfunduszy to 100 zł).

2. Wykonaj pierwszą wpłatę na konto wybranego subfunduszu.
    Ważne! Przelew musi wyjść z rachunku, który podajesz przy rejestracji.  Dane do przelewu otrzymasz po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

3. Wyślemy Ci e-mail z linkiem aktywacyjnym – kliknij w niego. Jest to potwierdzenie zawarcia umowy.

4. Po kliknięciu w link aktywacyjny system poprosi Cię o zdefiniowanie nowego hasła.
 

Jeśli jesteś nowym klientem instytucjonalnym

1. Wypełnij elektroniczny formularz dla klientów instytucjonalnych. Poprosimy Cię o wpisanie m.in.:

 • numeru KRS oraz REGON-u lub NIP-u,
 • danych Twojego reprezentanta lub reprezentantów,
 • numeru telefonu komórkowego, na który będziesz otrzymywać kody jednorazowe do realizacji zleceń,
 • numeru konta, z którego wyślesz pierwszą wpłatę,
 • nazwy wybranego subfunduszu i deklarowaną kwotę wpłaty.

2. Wykonaj pierwszą wpłatę na konto wybranego subfunduszu.
    Ważne! Przelew musi wyjść z rachunku, który podajesz przy rejestracji. Dane do przelewu otrzymasz po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

3. Gdy sprawdzimy, czy dane Twojej firmy się zgadzają, wyślemy Ci tradycyjną pocztą identyfikator i hasło.

4. Wyślemy też – do Ciebie i każdego reprezentanta Twojej firmy wskazanego we wniosku rejestracyjnym – e-mail z linkiem aktywacyjnym. Kliknij w niego.
    Jest to potwierdzenie zawarcia umowy.

W ciągu 90 dni. Jeśli do tego czasu nie otrzymamy wpłaty, anulujemy zlecenie.

Będziemy musieli odesłać tę wpłatę na konto, z którego przyszła. Oznacza to, że umowa nie zostanie zawarta, a formularz rejestracyjny trzeba wypełnić od nowa.
Takie postępowanie wynika z procedur bezpieczeństwa – m.in. na podstawie numeru konta sprawdzamy, czy nikt się pod Ciebie nie podszywa.

Nie, przy rejestracji nie jest to możliwe.

Informacje jak zaktualizować dane uzyskasz dzwoniąc do nas 801 144 144 lub 22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–18:00) lub kontaktując się z naszym Wirtualnym Oddziałem.

Do naszego Serwisu Transakcyjnego można skutecznie zarejestrować się tylko raz, dlatego prosimy o niewypełnianie elektronicznego formularza więcej niż jednokrotnie.
 

Jeśli nie pamiętasz danych identyfikacyjnych, na stronie logowania, kliknij w link „Zapomniałeś hasła, kliknij tutaj”. Wyświetli się strona, na której poprosimy Cię o podanie jednej z dwóch danych:

 • identyfikatora albo
 • adresu e-mail podanego w umowie.

Następnie wyślemy Ci e-mail z linkiem do zmiany hasła/identyfikatora. Jest on aktywny 24 godziny. Wpisz nowe hasło/identyfikator i potwierdź zmianę, podając jednorazowy kod autoryzacyjny.
 

Jeśli masz pytania w tej sprawie, zadzwoń pod numer ulgowej infolinii 801 144 144 lub 22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–18:00) lub skontaktuj się z naszym Wirtualnym Oddziałem.

W ciągu kilku dni. Gdy zaksięgujemy wpłatę i sprawdzimy Twoje dane, wysyłamy e-mail z linkiem aktywacyjnym, a w przypadku firm – także list z identyfikatorem i hasłem. Gdy je otrzymasz, możesz korzystać z Serwisu Transakcyjnego.

Za pomocą linku aktywacyjnego – otrzymasz go na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Kliknij w link, a następnie wpisz:

 • identyfikator i hasło,
 • jednorazowy kod autoryzacyjny.

W takiej sytuacji prosimy o kontakt pod numerem 22 588 18 51 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8:30–17:00).

W takiej sytuacji prosimy, zgłoś nam ten problem:

Tak, oczywiście. Aby to zrobić, kliknij w zakładkę „Zarządzanie kontem” w prawej górnej części strony.

Nowy identyfikator powinien mieć od 8 do 15 znaków. Nowe hasło – min. 8 znaków, w tym min. 1 małą literę, 1 dużą literę i 1 cyfrę.

Na stronie logowania kliknij w link „Zapomniałeś hasła, kliknij tutaj”. Wyświetli się strona, na której poprosimy Cię o wpisanie identyfikatora albo e-maila podanego podczas rejestracji. Następnie wyślemy Ci e-mail z linkiem do zmiany hasła/identyfikatora. Jest on aktywny 24 godziny.

Jeśli masz pytania w tej sprawie, zadzwoń pod numer 801 144 144 lub 22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–18:00) lub skontaktuj się
z naszym Wirtualnym Oddziałem.

W takiej sytuacji wpisz go ponownie – masz w sumie 3 próby. Jeśli pomylisz się 3. raz, będziemy musieli zablokować Twoje konto na 24 godziny. Po tym czasie możesz logować się ponownie.

W zależności od zdefiniowanej przez Ciebie metody autoryzacji:

 • kody wysyłane są SMS-em – na numer telefonu podany podczas rejestracji, albo
 • zawarte na liście kodów jednorazowych – przesłanej na adres korespondencyjny

Pierwsze nabycie jednostek ma miejsce, gdy wypełnisz formularz rejestracyjny na stronie internetowej i aktywujesz dostęp do Serwisu Transakcyjnego.
 

Kolejne nabycia możesz wykonać samodzielnie po zalogowaniu się do systemu. Aby to zrobić, kliknij „Kup”, a następnie – „Kup fundusz”. Wyświetli się strona z wykazem subfunduszy. Możesz nabyć jednostki na dwa sposoby:

 • dokupić je do już istniejącego rejestru – wybierz go z listy i postępuj według dalszych wskazówek;
 • nabyć jednostki pieniędzy na nowy rejestr – kliknij „Otwórz rejestr” i postępuj według dalszych wskazówek.

Gdy wybierzesz interesującą Cię opcję i wpiszesz potrzebne dane, przepisz jednorazowy kod z SMS-a lub listy kodów. Następnie otrzymasz informację o przyjęciu zlecenia i dane do przelewu.
Jeśli nabywasz jednostki jako firma, którą reprezentuje kilka osób, zlecenie musi potwierdzić przynajmniej 2 reprezentantów wskazanych w Serwisie Transakcyjnym.

Przelewem – najszybciej przez Internet lub za pomocą usługi PayByNet.

Szczegóły znajdziesz w Serwisie Transakcyjnym (w ostatnim kroku składania zlecenia nabycia) i na stronie https://www.union-investment.pl/contents/pl/klient-indywidualny/jak-wplacac-na-fundusz

Jest to tzw. zlecenie odkupienia.

1. Wybierz zakładkę „Zlecenia”, a następnie – „Sprzedaj fundusz”.

2. Wpisz – lub wybierz z podanych – następujące informacje:

 • nazwa subfunduszu,
 • numer rejestru,
 • kwota, liczba jednostek lub wszystkie jednostki (opcjonalnie),
 • konto, na które przelejemy pieniądze po odkupieniu (wybór jest możliwy tylko spośród kont wskazanych podczas rejestracji w Serwisie Transakcyjnym).

3. Zaakceptuj zlecenie jednorazowym kodem autoryzacyjnym z SMS-a lub z listy kodów. Otrzymasz od nas informację o przyjęciu zlecenia.
Jeśli nabywasz jednostki jako firma, którą reprezentuje kilka osób, zlecenie musi potwierdzić przynajmniej 2 reprezentantów wskazanych w Serwisie Transakcyjnym

1. Wybierz zakładkę „Zlecenia”, a następnie – „Zamiana” lub „Konwersja”.
2. Wybierz:

 • numer rejestru w subfunduszu źródłowym, z którego chcesz przenieść pieniądze,
 • numer rejestru w subfunduszu docelowym, do którego chcesz przenieść pieniądze, lub zakładkę „Otwórz nowy rejestr”,
 • kwotę, liczbę jednostek lub wszystkie jednostki (opcjonalnie).

3. Zaakceptuj zlecenie jednorazowym kodem autoryzacyjnym z SMS-a lub z listy kodów. Otrzymasz od nas informację o przyjęciu zlecenia.
Jeśli zlecasz zamianę lub konwersję jako firma, którą reprezentuje kilka osób, zlecenie musi potwierdzić przynajmniej 2 reprezentantów.
 

Zamiana to przeniesienie środków z jednego subfunduszu na inny, ale w ramach tego samego Funduszu – np. z UniFundusze FIO do UniFundusze FIO. Jeśli zlecasz zamianę, nie płacisz podatku od zysków kapitałowych.

Konwersja to przeniesienie środków z jednego subfunduszu na inny, ale w ramach innych Funduszy – np. z UniFundusze FIO do UniFundusze SFIO. Jeśli zlecasz konwersję, płacisz podatek od zysków kapitałowych.

Tak – po każdej transakcji wysyłamy Ci jej potwierdzenie. Robimy to według wskazanej przez Ciebie podczas rejestracji formy:

 • e-mailem w formie hasłowanego pliku .pdf lub
 • zwykłym listem na adres korespondencyjny wskazany w Serwisie Transakcyjnym.

Tak, możesz samodzielnie zablokować wysyłkę potwierdzeń zlecanych przez Ciebie transakcji. Aby to zrobić:

1. Wybierz zakładkę „Inne dyspozycje”, a następnie – „Potwierdzenia transakcji” i „Blokada wysyłki potwierdzeń transakcji dla rejestrów zwykłych”,

2. Zatwierdź zmianę jednorazowym kodem z SMS-a lub z listy kodów.
Jeśli zlecasz zmianę jako firma, którą reprezentuje kilka osób, zlecenie musi potwierdzić przynajmniej 2 reprezentantów wskazanych w Serwisie Transakcyjnym.

Aby zmienić formę otrzymywania potwierdzeń:

1. Wybierz zakładkę „Inne dyspozycje”, a następnie – „Potwierdzenia transakcji” i „Zmiana sposobu wysyłki potwierdzeń”.

2. Wybierz formę potwierdzenia (e-mail lub zwykły list).

3. Zatwierdź zmianę jednorazowym kodem z SMS-a lub z listy kodów.

Jeśli zlecasz zmianę jako firma, którą reprezentuje kilka osób, zlecenie musi potwierdzić przynajmniej 2 reprezentantów wskazanych w Serwisie Transakcyjnym.

Nie. Jeżeli zlecenie zostało potwierdzone kodem jednorazowym, to nie ma możliwości jego wycofania.

Dzięki tej opcji możesz „przechowywać” operacje, których nie chcesz od razu przekazać do realizacji. Zlecenia z tej listy możesz autoryzować pojedynczo lub grupowo – za pomocą jednorazowego kodu.

W zakładce „Historia transakcji”.

1. Zaloguj się do Serwisu Transakcyjnego.

2. Wybierz zakładkę „Moje inwestycje”, a następnie – „Historia transakcji”.

 

Transakcji możesz szukać według następujących kryteriów:

 •   subfundusz,
 •   status transakcji (oczekująca, zrealizowana, anulowana),
 •   data wyceny,
 •   typ transakcji (nabycie, odkupienie, zamiana, konwersja).

Tak.
 

Jeśli jesteś już naszym Klientem i posiadasz dostęp do Serwisu Transakcyjnego

1. Zaloguj się Serwisu Transakcyjnego.

2. Kliknij w „Kup”, a następnie w zakładkę – „Emerytura (IKE, IKZE)”.

3. Wypełnij formularz. Zajmie Ci to ok. 5 minut.

Jeśli masz pytania, zadzwoń pod numer 801 144 144 lub 22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–18:00) lub skontaktuj się z naszym Wirtualnym Oddziałem.

 

Jeśli jesteś naszym nowym Klientem i nie posiadasz dostępu do Serwisu Transakcyjnego:

1. Wypełnij elektroniczny formularz dla IKE lub IKZE. Poprosimy Cię o wpisanie m.in.:

 • numeru telefonu komórkowego,
 • nazwy wybranego wariantu alokacji i deklarowanej kwotę wpłaty (pierwsza wpłata to minimum 1000 zł),
 • numeru konta, z którego wyślesz pierwszą wpłatę,
 • PESEL-u,
 • numeru dokumentu tożsamości,

2. Wykonaj pierwszą wpłatę na konto wybranego produktu emerytalnego. Ważne! Przelew musi wyjść z rachunku, który podajesz przy rejestracji. Dane do przelewu otrzymasz po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

3. Wyślemy Ci e-mail z linkiem aktywacyjnym – kliknij w niego. Jest to potwierdzenie zawarcia umowy.

4. Po kliknięciu w link aktywacyjny system poprosi Cię o zdefiniowanie nowego hasła dostępu do Serwisu Transakcyjnego.

 

Tak. Możesz to zrobić samodzielnie po zalogowaniu się do systemu, następnie:

1. Kliknij w zakładkę „Zlecenia”, a następnie – „Emerytura”.

2. Wybierz produkt, na którym chcesz zrobić zmianę alokacji.

3. Wybierz wariant alokacji, który Cię interesuje. Zatwierdź zmianę jednorazowym kodem z SMS-a lub z listy kodów.
 

Zmianę alokacji możesz zrobić dowolną liczbę razy w ciągu roku.

Listę dyspozycji znajdziesz w Serwisie Transakcyjnym, w zakładce „Inne dyspozycje”. Najczęściej wybierane to:

 • status dyspozycji,
 • zmiana sposobu wysyłki potwierdzeń transakcji,
 • blokada wysyłki potwierdzeń,
 • blokada rejestrów,
 • pełnomocnictwa,
 • osoby uprawnione na wypadek śmierci,
 • zmiana danych użytkownika.
   

Z uwagi na Twoje bezpieczeństwo część dyspozycji wymaga dodatkowej autoryzacji w trakcie video rozmowy z naszym konsultantem.

Jeśli masz pytania skontaktuj się z naszym Wirtualnym Oddziałem.

 

Twoje dane osobowe, adres e-mail, numer dokumentu tożsamości, numer rachunku bankowego, możesz zmienić w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Polnej 11 w Warszawie, w naszym Wirtualnym Oddziale lub w placówkach dystrybutora, za pośrednictwem którego fundusz został zakupiony. Zadzwoń pod numer 801 144 144 lub 22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–18:00). Nasz pracownik wyszuka najbliższą placówkę, w której możesz zmienić swoje dane.

Tak. Małżonkowie mogą wspólnie korzystać z serwisu, jednak każdy z nich powinien wypełnić osobny formularz rejestracyjny oraz posiadać odrębne dane identyfikacyjne.

Nie, zgodnie z regulaminem korzystania z serwisu nie ma takiej możliwości.

 • Przechowuj identyfikator i hasło w bezpiecznym miejscu. Nie wpisuj ich na kartkę, którą będziesz nosić w portfelu lub torebce.
 • Nikomu nie podawaj identyfikatora ani hasła.
 • Nie zapisuj identyfikatora ani hasła w przeglądarce internetowej.
 • Ustaw nieoczywiste hasło. Najlepiej, by tworzyło przypadkowy ciąg znaków, w tym m.in. 1 małą literę, 1 dużą literę i 1 cyfrę.

 

Dowiedz się więcej o bezpiecznym inwestowaniu on-line.

Lista kodów jednorazowych

1. Listę haseł przechowuj w bezpiecznym miejscu.

2. Jeśli podejrzewasz, że ktoś nieuprawniony miał dostęp do Twoich haseł, od razu unieważnij je w Serwisie Transakcyjnym. Aby to zrobić:

 • zaloguj się do systemu,
 • wybierz zakładkę „Inne dyspozycje”, a następnie – „Kody do realizacji zleceń” i „Dezaktywacja listy kodów jednorazowych”.

Dezaktywowana lista nie może być użyta ponownie. Aby zamówić kolejną, kliknij „Zamówienie listy kodów jednorazowych”.

 

Jednorazowe kody przesyłane SMS-em
Przede wszystkim – chroń swój telefon. Nie noś go w tylnej kieszeni spodni ani nie zostawiaj w otwartej torbie. Ustaw hasło lub PIN na ekranie startowym.

 • loguj się do serwisu zawsze na znanych i bezpiecznych urządzeniach. Unikaj logowania i przeprowadzania transakcji w miejscach publicznych
  – kafejkach, bibliotekach itp.
 • jeśli odchodzisz od komputera (lub innego urządzenia), pamiętaj, by się najpierw wylogować.
 • pamiętaj, żeby zawsze wylogować się po zakończeniu sesji.
 • jeśli masz firmę, korzystaj z opcji podwójnej autoryzacji zleceń – transakcje będą musieli zatwierdzać 2 reprezentanci.
   

Dowiedz się więcej o bezpiecznym inwestowaniu on-line.

 • zainstaluj na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i często je aktualizuj.
 • przynajmniej raz w miesiącu skanuj dyski pod kątem obecności wirusów.
 • korzystaj z legalnego oprogramowania i na bieżąco pobieraj aktualizacje.
 • korzystaj z najnowszych wersji przeglądarek internetowych.
 • pobieraj pliki wyłącznie z zaufanych źródeł.
 • nie otwieraj e-maili, co do których masz jakiekolwiek podejrzenia – są od nieznanego nadawcy, zawierają prośby o kliknięcie w załączone linki itp.
 • linki do nieznanych stron otwieraj tylko wtedy, kiedy masz pewność, że pochodzą z zaufanych źródeł.
 • nie odpowiadaj na zaproszenia do serwisów społecznościowych pochodzące od nieznanych osób.
 • ignoruj informacje wyświetlające się w przeglądarce internetowej typu: „Twój komputer jest zawirusowany, przeskanuj go teraz”. Ufaj tylko swojemu programowi antywirusowemu.
 • nie instaluj nieznanych dodatków do przeglądarki internetowej.

 

Dowiedz się więcej o bezpiecznym inwestowaniu on-line.

Wyjaśnienia podstawowych pojęć dotyczących inwestowania zamieściliśmy tutaj. Znajdziesz tam definicje terminów, takich jak depozytariusz, agent transferowy czy rating.

Najważniejsze zagadnienia związane z prowadzoną przez naszą firmę polityką prywatności zamieszczamy tutaj. Są tam informacje na temat administratora danych, czasu przechowywania danych oraz sposobu wykorzystywania „cookies”.

Tutaj zamieszczamy informacje dotyczące naszych funduszy.

Wszystkie dokumenty związane z naszymi funduszami publikujemy pod tym linkiem. W odpowiednich zakładkach znajdują się  prospekty informacyjne, Kluczowe Informacje dla Inwestorów, statuty, sprawozdania finansowe czy regulaminy usług.

Typy inwestycyjne publikujemy co miesiąc tutaj.

Działania Union Investment można śledzić na serwisach:

 • Facebook - na naszym fanpage’u patrzymy na finanse z innej perspektywy,
 • Google+ - ciekawostki i inspiracje nie tylko ze świata finansów,
 • GoldenLine - tu znajdują się informacje o stażach dla studentów i absolwentów, o Union Investment TFI jako pracodawcy a także o naszych pracownikach,
 • LinkedIn - informacje na temat naszych produktów i najważniejszych aktywności Union Investment,
 • Pinterest - tu publikujemy inspirujące zdjęcia, także wykonywane przez naszych pracowników,
 • YouTube - czyli UnionTV - najnowsze komentarze rynkowe ekspertów Union Investment.

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to system długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Pracownicy przystępują do nich dobrowolnie, pracodawcy – mają obowiązek je prowadzić. Podstawowym celem PPK jest zwiększenie oszczędności Polaków oraz zapewnienie im dodatkowego zabezpieczenia finansowego po 60 roku życia.

Wszyscy pracodawcy zatrudniający co najmniej jedną osobę, za którą odprowadzają składkę na ubezpieczenie emerytalne do ZUS-u.

Do PPK muszą być zgłoszeni pracownicy zatrudnieni na podstawie m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, gdy upłynie trzeci miesiąc ich zatrudnienia. Do okresu zatrudnienia liczy się zatrudnienie z poprzednich 12 miesięcy u tego pracodawcy, a także zatrudnienie w innych przedsiębiorstwach, jeśli obecny pracodawca jest ich następcą prawnym.

Jeśli pracodawca prowadzi PPE (Pracowniczy Program Emerytalny) na odpowiednich warunkach, ma prawo zrezygnować z prowadzenia PPK, a pracownik będzie uczestniczył w PPE zamiast PPK.

Obowiązku prowadzenia PPK nie mają także mikro przedsiębiorcy, którzy zatrudniają do 9 pracowników i wszyscy pracownicy odmówią udziału w PPK.

PPK to tzw. Pracownicze Plany Kapitałowe - czyli wspierany przez Państwo system długoterminowego oszczędzania na przyszłość. Celowo używamy tu określenia “na przyszłość”, bo choć większość osób traktuje PPK jak system oszczędzania na emeryturę, to w rzeczywistości można w nim odkładać pieniądze na zupełnie dowolny cel. Warunkiem pełnego skorzystania ze wszystkich benefitów PPK jest wypłata środków po 60 roku życia.

Zobacz także

Aktualności
Zobacz więcej »
Komentarze
Zobacz więcej »
Typy inwestycyjne
Zobacz więcej »
Ogłoszenia
Zobacz więcej »