Najczęściej zadawane pytania

    
    
PPK dla pracownika
    

Wszystko publikujemy w informacjach o składzie parasola UniFundusze FIO oraz UniFunduszy SFIO.

Wybór funduszu jest decyzją indywidualną, związaną z okresem planowej inwestycji, celem inwestycji, akceptacją ryzyka. Na naszej stronie internetowej co miesiąc przedstawiamy subfundusze typowane w danym okresie jako najbardziej perspektywiczne (aktualne typy inwestycyjne).Wybór funduszu jest decyzją indywidualną, związaną z okresem planowej inwestycji, celem inwestycji, akceptacją ryzyka. Na naszej stronie internetowej co miesiąc przedstawiamy subfundusze typowane w danym okresie jako najbardziej perspektywiczne (aktualne typy inwestycyjne).

Informację o aktualnym stanie rejestru można uzyskać przez:

 • Telefon - w przypadku posiadania dostępu do zleceń przez telefon (podpisana umowa na składanie zleceń i dyspozycji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość) dzwoniąc pod numer - 801 300 365 lub 22 588 18 84,
 • Internet - logując się do serwisu transakcyjnego w zakładce „Moje Inwestycje”,
 • Korespondencyjnie - dzwoniąc pod numer 22 588 18 51 można poprosić o przesłanie potwierdzenia z zestawieniem stanu rejestrów. Jest ono wysyłane na adres korespondencyjny lub dzwoniąc na infolinię towarzystwa pod numer 22 449 033 / 801 144 144,
 • Wirtualny Oddział - łącząc się z pracownikiem towarzystwa.

Wycena publikowana jest na naszej stronie każdego dnia wyceny funduszy do zakończenia dnia czyli 23:59. Przeważnie widoczna jest w godz. 16:00-18:00.

Oferta premium to rozwiązanie dla inwestorów, w ramach którego przygotowaliśmy dodatkowe udogodnienia. Zalety tej usługi opisaliśmy tutaj.

Istnieje możliwość upoważnienia innej osoby do zarządzania funduszami. Dyspozycję nadania pełnomocnictwa można złożyć w POK w dowolnym momencie lub za pośrednictwem Wirtualnego Oddziału. Uczestnik może ustanowić maksymalnie czterech pełnomocników.

Aby zakupić jednostki funduszu, należy wpłacić środki tuż po otwarciu rejestru na wskazany rachunek bankowy funduszu.

Towarzystwo zwalnia uczestników funduszu z ponoszenia opłat za odkupienie jednostek. Opłata za umorzenie jednostek może zostać pobrana w przypadku wcześniejszego rozwiązania Planu Oszczędzania oraz PSO „Ziarnko do ziarnka”.

Informacje związane z opłatami pobieranymi w naszych funduszach są dostępne w tabeli opłat.

Wysokość opłaty manipulacyjnej zależy od rodzaju subfunduszu i kwoty wpłaty. Towarzystwo zwalnia z opłat manipulacyjnych przy bezpośrednim nabyciu jednostek uczestnictwa funduszy FIO i SFIO. Aktualne informacje o opłatach znajdują się w tabeli opłat.

Rejestr zamykany jest automatycznie po 180 dniach od momentu wycofania środków z subfunduszu.

Opłata za zarządzanie jest różna i zależy od rodzaju subfunduszu (pieniężny, obligacyjny, mieszany czy akcyjny). Informacje na temat wysokości opłaty udostępniamy w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dla każdego subfunduszu (zbiór wszystkich dokumentów dla subfunduszy znajduje się tutaj).

Tak, ponieważ opłata za zarządzanie jest naliczana codziennie przed wyliczeniem wartości jednostki uczestnictwa. Stopa zwrotu, prezentowana w wynikach subfunduszy, jest wynikiem netto - pomniejszonym już o opłatę za zarządzanie.

Opisy przelewów dla:

 • pierwszej i kolejnej wpłaty,
 • Planów Systematycznego Oszczędzania,
 • Pakietu Emerytura IKE & IKZE.

znajdują się tutaj.

Szczegółowy opis procesu nabycia Pakietu Emerytura IKE & IKZE oraz najważniejsze informacje dotyczące tego pakietu zamieszczone są tutaj.

Przez Internet, za pośrednictwem serwisu transakcyjnego można:

 • otworzyć rejestr,
 • przenieść środki do innego subfunduszu - dokonać zamiany/konwersji,
 • wycofać środki - dokonać odkupienia,
 • złożyć dyspozycje, np. blokady rejestru.

Tak, możesz otworzyć IKE lub IKZE przez Internet korzystając z formularza. Więcej informacji dotyczących zakładania IKE/IKZE dostępnych jest tutaj.

Umowę Planu Systematycznego Oszczędzania możesz podpisać wyłącznie za pośrednictwem dystrybutorów lub w naszym POK. Przez Internet nie jest to możliwe. Skontaktuj się z nami w celu umówienia wizyty.

Serwis Transakcyjny to nasz system, w którym m.in.:

 • kupisz jednostki subfunduszy,
 • złożysz zlecenia i dyspozycje,
 • sprawdzisz saldo inwestycji.

Serwis Transakcyjny udostępniamy pod adresem: https://www.transakcje.union-investment.pl/transakcje.union-investment/index.jsp.

Aby mieć swobodny dostęp do inwestycji, zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji naszego Serwisu Transakcyjnego bezpośrednio ze sklepu Google Play lub App Store.

Nie – korzystanie z naszego Serwisu Transakcyjnego jest bezpłatne.

Klienci wybierający tę formę inwestowania nie płacą również opłaty manipulacyjnej przy nabyciu, zamianie, konwersji i odkupieniu jednostek subfunduszy zarządzanych przez Union Investment.

W Serwisie Transakcyjnym mogą zarejestrować się:

 • pełnoletnie osoby fizyczne, które mają polskie obywatelstwo i status rezydenta, legitymują się dowodem osobistym oraz są zameldowane w Polsce. Jeśli nie spełniasz któregoś z tych kryteriów, prosimy o kontakt pod numerem 801 144 144 lub 22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–18:00). Nasz pracownik wskaże Ci najwygodniejszy sposób uzyskania dostępu do Serwisu Transakcyjnego;
 • firmy, które mają status rezydenta i siedzibę w Polsce. Jeśli Twoja firma nie spełnia któregoś z tych kryteriów, prosimy o kontakt pod numerem 22 449 04 77 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:30–17:00). Nasz pracownik wskaże Ci najwygodniejszy sposób uzyskania dostępu do Serwisu Transakcyjnego dla Twojej firmy.


Jeśli jesteś już Uczestnikiem zarządzanych przez nas funduszy rejestracji do Serwisu Transakcyjnego możesz dokonać w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Polnej 11 w Warszawie lub w naszym Wirtualnym Oddziale.

Jeśli jesteś już Uczestnikiem zarządzanych przez nas funduszy umowę o korzystanie z Serwisu Transakcyjnego możesz otworzyć w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Polnej 11 w Warszawie lub w naszym Wirtualnym Oddziale.
 

Jeśli jesteś nowym klientem indywidualnym

1. Wypełnij elektroniczny formularz dla klientów indywidualnych. Poprosimy Cię o wpisanie m.in.:

 • numeru telefonu komórkowego,
 • numeru dokumentu tożsamości,
 • PESEL-u,
 • numeru konta, z którego wyślesz pierwszą wpłatę,
 • nazwy wybranego subfunduszu i deklarowaną kwotę wpłaty (minimalna wpłata dla większości subfunduszy to 100 zł).

2. Wykonaj pierwszą wpłatę na konto wybranego subfunduszu.
    Ważne! Przelew musi wyjść z rachunku, który podajesz przy rejestracji.  Dane do przelewu otrzymasz po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

3. Wyślemy Ci e-mail z linkiem aktywacyjnym – kliknij w niego. Jest to potwierdzenie zawarcia umowy.

4. Po kliknięciu w link aktywacyjny system poprosi Cię o zdefiniowanie nowego hasła.
 

Jeśli jesteś nowym klientem instytucjonalnym

1. Wypełnij elektroniczny formularz dla klientów instytucjonalnych. Poprosimy Cię o wpisanie m.in.:

 • numeru KRS oraz REGON-u lub NIP-u,
 • danych Twojego reprezentanta lub reprezentantów,
 • numeru telefonu komórkowego, na który będziesz otrzymywać kody jednorazowe do realizacji zleceń,
 • numeru konta, z którego wyślesz pierwszą wpłatę,
 • nazwy wybranego subfunduszu i deklarowaną kwotę wpłaty.

2. Wykonaj pierwszą wpłatę na konto wybranego subfunduszu.
    Ważne! Przelew musi wyjść z rachunku, który podajesz przy rejestracji. Dane do przelewu otrzymasz po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

3. Gdy sprawdzimy, czy dane Twojej firmy się zgadzają, wyślemy Ci tradycyjną pocztą identyfikator i hasło.

4. Wyślemy też – do Ciebie i każdego reprezentanta Twojej firmy wskazanego we wniosku rejestracyjnym – e-mail z linkiem aktywacyjnym. Kliknij w niego.
    Jest to potwierdzenie zawarcia umowy.

W ciągu 90 dni. Jeśli do tego czasu nie otrzymamy wpłaty, anulujemy zlecenie.

Będziemy musieli odesłać tę wpłatę na konto, z którego przyszła. Oznacza to, że umowa nie zostanie zawarta, a formularz rejestracyjny trzeba wypełnić od nowa.
Takie postępowanie wynika z procedur bezpieczeństwa – m.in. na podstawie numeru konta sprawdzamy, czy nikt się pod Ciebie nie podszywa.

Nie, przy rejestracji nie jest to możliwe.

Informacje jak zaktualizować dane uzyskasz dzwoniąc do nas 801 144 144 lub 22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–18:00) lub kontaktując się z naszym Wirtualnym Oddziałem.

Do naszego Serwisu Transakcyjnego można skutecznie zarejestrować się tylko raz, dlatego prosimy o niewypełnianie elektronicznego formularza więcej niż jednokrotnie.
 

Jeśli nie pamiętasz danych identyfikacyjnych, na stronie logowania, kliknij w link „Zapomniałeś hasła, kliknij tutaj”. Wyświetli się strona, na której poprosimy Cię o podanie jednej z dwóch danych:

 • identyfikatora albo
 • adresu e-mail podanego w umowie.

Następnie wyślemy Ci e-mail z linkiem do zmiany hasła/identyfikatora. Jest on aktywny 24 godziny. Wpisz nowe hasło/identyfikator i potwierdź zmianę, podając jednorazowy kod autoryzacyjny.
 

Jeśli masz pytania w tej sprawie, zadzwoń pod numer ulgowej infolinii 801 144 144 lub 22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–18:00) lub skontaktuj się z naszym Wirtualnym Oddziałem.

W ciągu kilku dni. Gdy zaksięgujemy wpłatę i sprawdzimy Twoje dane, wysyłamy e-mail z linkiem aktywacyjnym, a w przypadku firm – także list z identyfikatorem i hasłem. Gdy je otrzymasz, możesz korzystać z Serwisu Transakcyjnego.

Za pomocą linku aktywacyjnego – otrzymasz go na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Kliknij w link, a następnie wpisz:

 • identyfikator i hasło,
 • jednorazowy kod autoryzacyjny.

W takiej sytuacji prosimy o kontakt pod numerem 22 588 18 51 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8:30–17:00).

W takiej sytuacji prosimy, zgłoś nam ten problem:

Tak, oczywiście. Aby to zrobić, kliknij w zakładkę „Zarządzanie kontem” w prawej górnej części strony.

Nowy identyfikator powinien mieć od 8 do 15 znaków. Nowe hasło – min. 8 znaków, w tym min. 1 małą literę, 1 dużą literę i 1 cyfrę.

Na stronie logowania kliknij w link „Zapomniałeś hasła, kliknij tutaj”. Wyświetli się strona, na której poprosimy Cię o wpisanie identyfikatora albo e-maila podanego podczas rejestracji. Następnie wyślemy Ci e-mail z linkiem do zmiany hasła/identyfikatora. Jest on aktywny 24 godziny.

Jeśli masz pytania w tej sprawie, zadzwoń pod numer 801 144 144 lub 22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–18:00) lub skontaktuj się
z naszym Wirtualnym Oddziałem.

W takiej sytuacji wpisz go ponownie – masz w sumie 3 próby. Jeśli pomylisz się 3. raz, będziemy musieli zablokować Twoje konto na 24 godziny. Po tym czasie możesz logować się ponownie.

W zależności od zdefiniowanej przez Ciebie metody autoryzacji:

 • kody wysyłane są SMS-em – na numer telefonu podany podczas rejestracji, albo
 • zawarte na liście kodów jednorazowych – przesłanej na adres korespondencyjny

Pierwsze nabycie jednostek ma miejsce, gdy wypełnisz formularz rejestracyjny na stronie internetowej i aktywujesz dostęp do Serwisu Transakcyjnego.
 

Kolejne nabycia możesz wykonać samodzielnie po zalogowaniu się do systemu. Aby to zrobić, kliknij „Kup”, a następnie – „Kup fundusz”. Wyświetli się strona z wykazem subfunduszy. Możesz nabyć jednostki na dwa sposoby:

 • dokupić je do już istniejącego rejestru – wybierz go z listy i postępuj według dalszych wskazówek;
 • nabyć jednostki pieniędzy na nowy rejestr – kliknij „Otwórz rejestr” i postępuj według dalszych wskazówek.

Gdy wybierzesz interesującą Cię opcję i wpiszesz potrzebne dane, przepisz jednorazowy kod z SMS-a lub listy kodów. Następnie otrzymasz informację o przyjęciu zlecenia i dane do przelewu.
Jeśli nabywasz jednostki jako firma, którą reprezentuje kilka osób, zlecenie musi potwierdzić przynajmniej 2 reprezentantów wskazanych w Serwisie Transakcyjnym.

Przelewem – najszybciej przez Internet lub za pomocą usługi PayByNet.

Szczegóły znajdziesz w Serwisie Transakcyjnym (w ostatnim kroku składania zlecenia nabycia) i na stronie https://www.union-investment.pl/contents/pl/klient-indywidualny/jak-wplacac-na-fundusz

Jest to tzw. zlecenie odkupienia.

1. Wybierz zakładkę „Zlecenia”, a następnie – „Sprzedaj fundusz”.

2. Wpisz – lub wybierz z podanych – następujące informacje:

 • nazwa subfunduszu,
 • numer rejestru,
 • kwota, liczba jednostek lub wszystkie jednostki (opcjonalnie),
 • konto, na które przelejemy pieniądze po odkupieniu (wybór jest możliwy tylko spośród kont wskazanych podczas rejestracji w Serwisie Transakcyjnym).

3. Zaakceptuj zlecenie jednorazowym kodem autoryzacyjnym z SMS-a lub z listy kodów. Otrzymasz od nas informację o przyjęciu zlecenia.
Jeśli nabywasz jednostki jako firma, którą reprezentuje kilka osób, zlecenie musi potwierdzić przynajmniej 2 reprezentantów wskazanych w Serwisie Transakcyjnym

1. Wybierz zakładkę „Zlecenia”, a następnie – „Zamiana” lub „Konwersja”.
2. Wybierz:

 • numer rejestru w subfunduszu źródłowym, z którego chcesz przenieść pieniądze,
 • numer rejestru w subfunduszu docelowym, do którego chcesz przenieść pieniądze, lub zakładkę „Otwórz nowy rejestr”,
 • kwotę, liczbę jednostek lub wszystkie jednostki (opcjonalnie).

3. Zaakceptuj zlecenie jednorazowym kodem autoryzacyjnym z SMS-a lub z listy kodów. Otrzymasz od nas informację o przyjęciu zlecenia.
Jeśli zlecasz zamianę lub konwersję jako firma, którą reprezentuje kilka osób, zlecenie musi potwierdzić przynajmniej 2 reprezentantów.
 

Zamiana to przeniesienie środków z jednego subfunduszu na inny, ale w ramach tego samego Funduszu – np. z UniFundusze FIO do UniFundusze FIO. Jeśli zlecasz zamianę, nie płacisz podatku od zysków kapitałowych.

Konwersja to przeniesienie środków z jednego subfunduszu na inny, ale w ramach innych Funduszy – np. z UniFundusze FIO do UniFundusze SFIO. Jeśli zlecasz konwersję, płacisz podatek od zysków kapitałowych.

Tak – po każdej transakcji wysyłamy Ci jej potwierdzenie. Robimy to według wskazanej przez Ciebie podczas rejestracji formy:

 • e-mailem w formie hasłowanego pliku .pdf lub
 • zwykłym listem na adres korespondencyjny wskazany w Serwisie Transakcyjnym.

Tak, możesz samodzielnie zablokować wysyłkę potwierdzeń zlecanych przez Ciebie transakcji. Aby to zrobić:

1. Wybierz zakładkę „Inne dyspozycje”, a następnie – „Potwierdzenia transakcji” i „Blokada wysyłki potwierdzeń transakcji dla rejestrów zwykłych”,

2. Zatwierdź zmianę jednorazowym kodem z SMS-a lub z listy kodów.
Jeśli zlecasz zmianę jako firma, którą reprezentuje kilka osób, zlecenie musi potwierdzić przynajmniej 2 reprezentantów wskazanych w Serwisie Transakcyjnym.

Aby zmienić formę otrzymywania potwierdzeń:

1. Wybierz zakładkę „Inne dyspozycje”, a następnie – „Potwierdzenia transakcji” i „Zmiana sposobu wysyłki potwierdzeń”.

2. Wybierz formę potwierdzenia (e-mail lub zwykły list).

3. Zatwierdź zmianę jednorazowym kodem z SMS-a lub z listy kodów.

Jeśli zlecasz zmianę jako firma, którą reprezentuje kilka osób, zlecenie musi potwierdzić przynajmniej 2 reprezentantów wskazanych w Serwisie Transakcyjnym.

Nie. Jeżeli zlecenie zostało potwierdzone kodem jednorazowym, to nie ma możliwości jego wycofania.

Dzięki tej opcji możesz „przechowywać” operacje, których nie chcesz od razu przekazać do realizacji. Zlecenia z tej listy możesz autoryzować pojedynczo lub grupowo – za pomocą jednorazowego kodu.

W zakładce „Historia transakcji”.

1. Zaloguj się do Serwisu Transakcyjnego.

2. Wybierz zakładkę „Moje inwestycje”, a następnie – „Historia transakcji”.

 

Transakcji możesz szukać według następujących kryteriów:

 •   subfundusz,
 •   status transakcji (oczekująca, zrealizowana, anulowana),
 •   data wyceny,
 •   typ transakcji (nabycie, odkupienie, zamiana, konwersja).

Tak.
 

Jeśli jesteś już naszym Klientem i posiadasz dostęp do Serwisu Transakcyjnego

1. Zaloguj się Serwisu Transakcyjnego.

2. Kliknij w „Kup”, a następnie w zakładkę – „Emerytura (IKE, IKZE)”.

3. Wypełnij formularz. Zajmie Ci to ok. 5 minut.

Jeśli masz pytania, zadzwoń pod numer 801 144 144 lub 22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–18:00) lub skontaktuj się z naszym Wirtualnym Oddziałem.

 

Jeśli jesteś naszym nowym Klientem i nie posiadasz dostępu do Serwisu Transakcyjnego:

1. Wypełnij elektroniczny formularz dla IKE lub IKZE. Poprosimy Cię o wpisanie m.in.:

 • numeru telefonu komórkowego,
 • nazwy wybranego wariantu alokacji i deklarowanej kwotę wpłaty (pierwsza wpłata to minimum 1000 zł),
 • numeru konta, z którego wyślesz pierwszą wpłatę,
 • PESEL-u,
 • numeru dokumentu tożsamości,

2. Wykonaj pierwszą wpłatę na konto wybranego produktu emerytalnego. Ważne! Przelew musi wyjść z rachunku, który podajesz przy rejestracji. Dane do przelewu otrzymasz po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

3. Wyślemy Ci e-mail z linkiem aktywacyjnym – kliknij w niego. Jest to potwierdzenie zawarcia umowy.

4. Po kliknięciu w link aktywacyjny system poprosi Cię o zdefiniowanie nowego hasła dostępu do Serwisu Transakcyjnego.

 

Tak. Możesz to zrobić samodzielnie po zalogowaniu się do systemu, następnie:

1. Kliknij w zakładkę „Zlecenia”, a następnie – „Emerytura”.

2. Wybierz produkt, na którym chcesz zrobić zmianę alokacji.

3. Wybierz wariant alokacji, który Cię interesuje. Zatwierdź zmianę jednorazowym kodem z SMS-a lub z listy kodów.
 

Zmianę alokacji możesz zrobić dowolną liczbę razy w ciągu roku.

Listę dyspozycji znajdziesz w Serwisie Transakcyjnym, w zakładce „Inne dyspozycje”. Najczęściej wybierane to:

 • status dyspozycji,
 • zmiana sposobu wysyłki potwierdzeń transakcji,
 • blokada wysyłki potwierdzeń,
 • blokada rejestrów,
 • pełnomocnictwa,
 • osoby uprawnione na wypadek śmierci,
 • zmiana danych użytkownika.
   

Z uwagi na Twoje bezpieczeństwo część dyspozycji wymaga dodatkowej autoryzacji w trakcie video rozmowy z naszym konsultantem.

Jeśli masz pytania skontaktuj się z naszym Wirtualnym Oddziałem.

 

Twoje dane osobowe, adres e-mail, numer dokumentu tożsamości, numer rachunku bankowego, możesz zmienić w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Polnej 11 w Warszawie, w naszym Wirtualnym Oddziale lub w placówkach dystrybutora, za pośrednictwem którego fundusz został zakupiony. Zadzwoń pod numer 801 144 144 lub 22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–18:00). Nasz pracownik wyszuka najbliższą placówkę, w której możesz zmienić swoje dane.

Tak. Małżonkowie mogą wspólnie korzystać z serwisu, jednak każdy z nich powinien wypełnić osobny formularz rejestracyjny oraz posiadać odrębne dane identyfikacyjne.

Nie, zgodnie z regulaminem korzystania z serwisu nie ma takiej możliwości.

 • Przechowuj identyfikator i hasło w bezpiecznym miejscu. Nie wpisuj ich na kartkę, którą będziesz nosić w portfelu lub torebce.
 • Nikomu nie podawaj identyfikatora ani hasła.
 • Nie zapisuj identyfikatora ani hasła w przeglądarce internetowej.
 • Ustaw nieoczywiste hasło. Najlepiej, by tworzyło przypadkowy ciąg znaków, w tym m.in. 1 małą literę, 1 dużą literę i 1 cyfrę.

 

Dowiedz się więcej o bezpiecznym inwestowaniu on-line.

Lista kodów jednorazowych

1. Listę haseł przechowuj w bezpiecznym miejscu.

2. Jeśli podejrzewasz, że ktoś nieuprawniony miał dostęp do Twoich haseł, od razu unieważnij je w Serwisie Transakcyjnym. Aby to zrobić:

 • zaloguj się do systemu,
 • wybierz zakładkę „Inne dyspozycje”, a następnie – „Kody do realizacji zleceń” i „Dezaktywacja listy kodów jednorazowych”.

Dezaktywowana lista nie może być użyta ponownie. Aby zamówić kolejną, kliknij „Zamówienie listy kodów jednorazowych”.

 

Jednorazowe kody przesyłane SMS-em
Przede wszystkim – chroń swój telefon. Nie noś go w tylnej kieszeni spodni ani nie zostawiaj w otwartej torbie. Ustaw hasło lub PIN na ekranie startowym.

 • loguj się do serwisu zawsze na znanych i bezpiecznych urządzeniach. Unikaj logowania i przeprowadzania transakcji w miejscach publicznych
  – kafejkach, bibliotekach itp.
 • jeśli odchodzisz od komputera (lub innego urządzenia), pamiętaj, by się najpierw wylogować.
 • pamiętaj, żeby zawsze wylogować się po zakończeniu sesji.
 • jeśli masz firmę, korzystaj z opcji podwójnej autoryzacji zleceń – transakcje będą musieli zatwierdzać 2 reprezentanci.
   

Dowiedz się więcej o bezpiecznym inwestowaniu on-line.

 • zainstaluj na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i często je aktualizuj.
 • przynajmniej raz w miesiącu skanuj dyski pod kątem obecności wirusów.
 • korzystaj z legalnego oprogramowania i na bieżąco pobieraj aktualizacje.
 • korzystaj z najnowszych wersji przeglądarek internetowych.
 • pobieraj pliki wyłącznie z zaufanych źródeł.
 • nie otwieraj e-maili, co do których masz jakiekolwiek podejrzenia – są od nieznanego nadawcy, zawierają prośby o kliknięcie w załączone linki itp.
 • linki do nieznanych stron otwieraj tylko wtedy, kiedy masz pewność, że pochodzą z zaufanych źródeł.
 • nie odpowiadaj na zaproszenia do serwisów społecznościowych pochodzące od nieznanych osób.
 • ignoruj informacje wyświetlające się w przeglądarce internetowej typu: „Twój komputer jest zawirusowany, przeskanuj go teraz”. Ufaj tylko swojemu programowi antywirusowemu.
 • nie instaluj nieznanych dodatków do przeglądarki internetowej.

 

Dowiedz się więcej o bezpiecznym inwestowaniu on-line.

Wyjaśnienia podstawowych pojęć dotyczących inwestowania zamieściliśmy tutaj. Znajdziesz tam definicje terminów, takich jak depozytariusz, agent transferowy czy rating.

Najważniejsze zagadnienia związane z prowadzoną przez naszą firmę polityką prywatności zamieszczamy tutaj. Są tam informacje na temat administratora danych, czasu przechowywania danych oraz sposobu wykorzystywania „cookies”.

Tutaj zamieszczamy informacje dotyczące naszych funduszy.

Wszystkie dokumenty związane z naszymi funduszami publikujemy pod tym linkiem. W odpowiednich zakładkach znajdują się  prospekty informacyjne, Kluczowe Informacje dla Inwestorów, statuty, sprawozdania finansowe czy regulaminy usług.

Typy inwestycyjne publikujemy co miesiąc tutaj.

Działania Union Investment można śledzić na serwisach:

 • Facebook - na naszym fanpage’u patrzymy na finanse z innej perspektywy,
 • Google+ - ciekawostki i inspiracje nie tylko ze świata finansów,
 • GoldenLine - tu znajdują się informacje o stażach dla studentów i absolwentów, o Union Investment TFI jako pracodawcy a także o naszych pracownikach,
 • LinkedIn - informacje na temat naszych produktów i najważniejszych aktywności Union Investment,
 • Pinterest - tu publikujemy inspirujące zdjęcia, także wykonywane przez naszych pracowników,
 • YouTube - czyli UnionTV - najnowsze komentarze rynkowe ekspertów Union Investment.

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to system długoterminowego oszczędzania na emeryturę. PPK są organizowane przez pracodawcę dla pracowników oraz współfinansowane przez niego. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne – każdy pracownik może zrezygnować z oszczędzania w PPK nawet po zapisaniu do PPK przez pracodawcę. Aktywne uczestnictwo w PPK jest dobrowolne dla pracowników. Pracodawcy mają obowiązek prowadzić PPK. Podstawowym celem PPK jest zwiększenie oszczędności Polaków oraz zapewnienie im dodatkowego zabezpieczenia finansowego po 60 roku życia.

Wszyscy pracodawcy zatrudniający co najmniej jedną osobę, dla której zatrudnienie to stanowi obowiązkowy tytuł ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.

Do PPK muszą być zgłaszane osoby zatrudnione na podstawie m.in.: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług będących obowiązkowym tytułem ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Uczestnictwo w PPK jest możliwe po upływie trzeciego miesiąca ich zatrudnienia. Do okresu zatrudnienia liczy się zatrudnienie z poprzednich 12 miesięcy u tego pracodawcy, a także zatrudnienie w innych przedsiębiorstwach, jeśli obecny pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach prawnych zatrudnienia.

Jeśli pracodawca prowadzi PPE (Pracowniczy Program Emerytalny) na odpowiednich warunkach (tj. na składce co najmniej 3,5% przy partycypacji pracowników na poziomie 25%), nie stosuje się do niego ustawy o PPK. Pracownicy na umowach o pracę (osoby w zatrudnieniu cywilnoprawnym także jeżeli przewiduje to umowa zakładowa) mogą uczestniczyć w PPE u takiego pracodawcy, jeżeli spełniają warunki uczestnictwa i złożą deklarację przystąpienia do programu.

Obowiązku prowadzenia PPK nie mają także mikroprzedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali do 9 pracowników, a także gdy ich roczny obrót netto bądź suma aktywów bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła w złotych 2 milionów euro. Zwolnienie z obowiązku tworzenia PPK dotyczy jedynie tych mikroprzedsiębiorców, u których wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację rezygnacji. Pomimo tego taki przedsiębiorca i tak będzie stosował mechanizmy tzw. auto-enrolmentu (wznowienia dokonywania wpłat dla rezygnujących osób), jaki jest stosowany zgodnie z art. 23 ust. 5-6 ustawy o PPK.

Do programu automatycznie zostają zapisani wszyscy pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Uczestnictwo możliwe jest jedynie dla osób pełnoletnich. Zatem z PPK wykluczeni są pracownicy młodociani. Automatyczne zapisanie oznacza, że pracodawca zawiera w ich imieniu i na ich rzecz (w terminach wyznaczanych na podstawie ustawy) umowy o prowadzenie PPK z instytucją finansową. Osoby pomiędzy 55. a 70. rokiem życia przystępują do PPK na zasadzie dobrowolności. Osoby takie uczestniczą na swój wniosek. Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania ich o prawie złożenia takiego wniosku. Złożenie wniosku oznacza, że pracodawca ma obowiązek zawrzeć dla nich umowę o prowadzenie PPK.

Osoby, które najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyły 70 lat, nie mogą przystąpić do PPK. Wyłączenie dotyczy wyłącznie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK, a także stosowanie mechanizmu wznawiania wpłat (tzw. auto-enrolment) lub dobrowolnego wznawiania wpłat po wcześniejszej rezygnacji. Nie oznacza, że uczestnik PPK, który ukończył 70. rok życia przestaje uczestniczyć w PPK.

Jeśli pracownik chce zrezygnować z PPK, składa na piśmie pisemny wniosek. Musi go odnawiać co 4 lata – jeśli tego nie zrobi, po 4 latach zostanie ponownie automatycznie zapisany.

Ustawa zwalnia z obowiązku tworzenia PPK pracodawcę, jeśli ten:

 • w dniu rozpoczęcia przez niego stosowania ustawy o PPK wskazanego w art. 134 ust. 1 ustawy, prowadzi Pracownicze Programy Emerytalne dla przynajmniej 25% pracowników (do tej ustalenia poziomu partycypacji należy także uwzględnić np. osoby w zatrudnieniu cywilnoprawnym), ze składką 3,5% ( tj. nalicza i odprowadza składki podstawowe w tej wysokości),
 • jest mikroprzedsiębiorcą – o ile wszystkie osoby zatrudnione odmówią udziału w PPK
 • jest osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

Osoby pozostające w samozatrudnieniu, które nie zatrudniają innych osób, nie są objęte obowiązkiem stosowania ustawy i nie tworzą PPK.

 • podpisać umowę o zarządzanie PPK z wybraną przez siebie instytucją finansową znajdującą się w ewidencji PPK; szczegółowe zasady wyboru takiej instytucji opisuje art. 7 Ustawy o PPK,
 • podpisywać w imieniu i na rzecz pracowników umowy o prowadzenie PPK,
 • terminowo naliczać wpłaty podstawowe i dodatkowe,
 • realizować obowiązki informacyjne, np. informowanie instytucji finansowej o złożeniu przez pracownika /uczestnika rezygnacji z wpłat na PPK (w ciągu 7 dni od jej złożenia),
 • ponownie zapisać pracownika do PPK – jeśli ten nie złożył po 4 latach kolejnego wniosku o rezygnację (pierwszy taki obowiązek pojawi się w 2023 roku).
 • ulga ZUS – wpłata podstawowa i dodatkowa finansowana przez pracodawcę do PPK jest elementem wynagrodzenia, od którego pracodawca nie będzie naliczał składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 • ulga w podatku – koszty, które pracodawca ponosi w związku z wdrożeniem i prowadzeniem PPK będą stanowiły jego koszty uzyskania przychodu.
 • zwiększona emerytura – dzięki wpłatom własnym, pracodawcy oraz dopłatom państwa z Funduszu Pracy (powitalna 250 zł i coroczna 240 zł), może zgromadzić dodatkowe środki na czas emerytury,
 • dopłaty z Funduszy Pracy nie są traktowane jako przychód pracownika, a więc nie płaci od nich podatku,
 • ulga w podatku – jeśli pracownik zacznie wypłacać pieniądze z PPK po ukończeniu 60 lat, nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych,
 • możliwość sfinansowania ze środków zgromadzonych w PPK wkładu własnego na cele mieszkaniowe,
 • możliwość skorzystania z oszczędności na PPK w trudnej sytuacji życiowej, np. choroby,
 • dziedziczenie – pieniądze zgromadzone w PPK są dziedziczone w przypadku śmierci uczestnika; spadkobiercy nie zapłacą podatku spadkowego.

Wpłaty na PPK realizowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika. Dlatego tez uczestnik PPK zapłaci od nich podatek dochodowy od osób fizycznych. Jeżeli pracodawca jest płatnikiem podatku, to uczestnictwo w PPK oznacza zwiększoną zaliczkę na podatek dochodowy o wysokość wpłat finansowanych przez pracodawcę.

Tak, ale wpłata nie może być mniejsza niż 0,5% wynagrodzenia i jeśli uczestnik PPK w danym miesiącu otrzymał mniej niż 120% minimalnego wynagrodzenia (ze wszystkich źródeł dochodu łącznie).

Pracownik sam określa wysokość swojej wpłaty dodatkowej. Nie może ona jednak przekroczyć 2% jego wynagrodzenia.

Pracodawca również sam określa wysokość wpłaty dodatkowej, którą będzie finansował. Jest ona określana w umowie o zarządzanie PPK. Maksymalnie wpłata dodatkowa może wynieść 2,5% wynagrodzenia brutto. Deklarowanie wpłaty dodatkowej przez pracownika nie zobowiązuje pracodawcy do zadeklarowania wpłaty dodatkowej przez siebie.

Tak – o ile składka nie będzie wyższa niż 2,5% wynagrodzenia brutto.

Pracodawca może zróżnicować wpłatę dodatkową ze względu na staż pracy lub w inny sposób, na podstawie regulaminu wynagradzania lub układu zbiorowego obowiązującego u pracodawcy.

Składka na PPK naliczana jest od tej samej podstawy, od której płacone są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W większości przypadków podstawą tą jest wynagrodzenie brutto, które pracownik otrzymuje z tytułu wykonywanej pracy.

Są jednak składniki wynagrodzenia, które nie są zaliczane do podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych i nie będą też wliczone do podstawy naliczenia składki na PPK. Te składniki to m.in.:

 • nagrody jubileuszowe,
 • nagrody za szczególne osiągnięcia w życiu zawodowym,
 • świadczenia z tytułu odpraw i odszkodowań,
 • świadczeń z ZFŚS (Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych),
 • ekwiwalenty za własny sprzęt używany do celów służbowych.

250 zł – jednorazowa dopłata powitalna.
240 zł – coroczna dopłata dla osób, które w danym roku kalendarzowym wpłacą na PPK kwoty powyżej ustalonego progu (w 2019 roku to 472,50 zł).

Pracownik może otrzymać tylko jedną dopłatę powitalną, a raz w roku – jedną dopłatę roczną (bez względu na to, na ile PPK wpłaca).

Dopłata roczna przysługuje w przypadku, gdy suma wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez pracodawcę i pracownika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku.

W przypadku pracowników, którzy mają prawo do obniżenia wysokości swoich wpłat podstawowych z uwagi na dochody poniżej 120% wynagrodzenia minimalnego, stanowi co najmniej 25% kwoty wpłat podstawowych naliczanych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku.

Jeśli pracownik nie złoży oświadczenia o rezygnacji z PPK, musi być zapisany do 10 dnia czwartego miesiąca zatrudnienia u danego pracodawcy.

Przykład 1
Pracownik zostaje zatrudniony 3 stycznia. Musi zostać zapisany do PPK do 10 maja.

Przykład 2
Pracownik zostaje zatrudniony 30 marca. Musi zostać zapisany do PPK do 10 lipca.

Pracodawca może zapłacić karę grzywny – do 1,5% funduszu wynagrodzeń́ u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Pracodawca może zapłacić karę grzywny – od tysiąca do miliona złotych.

Pracodawca może zapłacić karę grzywny – do 1,5% funduszu wynagrodzeń́ u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

Pracodawca wybiera instytucję finansową, z którą chce zawrzeć umowę. Następnie zawiera z nią umowę o zarządzanie PPK. Umowa o zarządzanie PPK powinna być zawarta najpóźniej na 10 dni roboczych przed dniem, w którym pracodawca w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. W okresie wdrażania regulacji terminy te wyznaczane są licząc od daty rozpoczęcia stosowania ustawy u danego pracodawcy. Dla największej grupy pracodawców termin ostateczny na zawarcie umowy o zarządzanie PPK to 25 października 2019 roku. Jeśli tego nie zrobi w terminie, Polski Fundusz Rozwoju (PFR) wysyła wezwanie do zawarcia takiej umowy z wyznaczoną instytucją finansową lub poinformowania o zawarciu tej umowy z inną instytucją - w terminie 30 dni od otrzymania wezwania.

W kolejnym etapie zawierana jest umowa o prowadzenie PPK z instytucją finansową, która została wybrana przez pracodawcę oraz zawarta została z nią umowa o zarządzanie PPK. Umowę taką zawiera w imieniu pracownika jego pracodawca. Jeśli pracownik nie ukończył 55 lat i nie złożył oświadczenia o rezygnacji, umowa o prowadzenie PPK powinna zostać zawarta do 10 dnia miesiąca następującego po osiągnięciu 3 miesiąca zatrudnienia u pracodawcy. Pracodawca powinien uwzględnić okresy zatrudniania z poprzednich 12 miesięcy. Dla pierwszej grupy zatrudnionych (obecnych zatrudnionych) ustawa wprowadza szczególny termin. W przypadku największych pracodawców, którzy rozpoczną stosowanie ustawy od 1 lipca 2019 roku, termin na zawarcie umowy dla obecnych zatrudnionych upływa 12 listopada 2019 roku.

Do funduszu zdefiniowanej daty (FZD). Każda instytucja zarządzająca ma obowiązek utworzenia ośmiu lub dziewięciu takich funduszy. FZD inwestuje składki zgodnie z wiekiem uczestnika PPK. Pracownik jest zapisywany automatyczne do funduszu właściwego dla jego aktualnego wieku.

Zarządzenie funduszem zdefiniowanej daty polega na prowadzeniu polityki inwestycyjnej w oparciu o wiek uczestnika PPK. Im młodszy uczestnik, tym dopuszczalne będzie większe ryzyko w lokowaniu jego środków. Polityki inwestycyjne poszczególnych funduszy lub subfunduszy mają być dostosowywane do wieku uczestnika tak, aby zminimalizować ryzyko strat w miarę, jak zbliża się on do 60. roku życia.

Tak – pracownik jako uczestnik PPK ma prawo do zmiany (konwersji) subfunduszu. Dwa razy do roku jest ona bezpłatna. Aby to zrobić, pracownik składa bezpośrednio do instytucji finansowej wniosek o przeniesienie jego środków do innego subfunduszu lub subfunduszy zdefiniowanej daty. We wniosku musi określić procentowy podział wpłat, dopłat rocznych i już zgromadzonych środków w PPK, pomiędzy poszczególne subfundusze.

Tak – prowadzi ją Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

Instytucja finansowa, która zarządza PPK.

Tak – uczestnik PPK wskazuje w umowie osobę uposażoną. Jeśli tego nie zrobi, dziedziczenie odbywa się na zasadach ogólnych. Jeżeli w chwili śmierci uczestnik PPK był w związku małżeńskim i małżonkowie mieli wspólność majątkową, instytucja prowadząca jego PPK przelewa połowę środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, które są objęte wspólnością małżeńską, na rachunek PPK, IKE lub PPE małżonka.

Tak, jest możliwość zwrotu przed ukończeniem 60. r. ż. W takiej sytuacji jednak pieniądze z konta PPK zostaną pomniejszone o:

 • dopłaty roczne z Funduszu Pracy,
 • wpłatę powitalną z Funduszy Pracy,
 • 30% wpłat od pracodawcy (trafią one do ZUS-u).

Pracownik zapłaci też 19-proc. podatek dochodowy – zarówno od kwoty zgromadzonej na jego PPK jak i od zysku, który jest wynikiem inwestowania środków zgromadzonych na PPK.

Wysokość potrąceń i podatków pokazuje tabela:

 

 

 

Pracownik, zanim ukończy 60 lat, może wypłacić pieniądze z PPK w czterech sytuacjach:

 • w przypadku poważnego zachorowania,
 • na cele mieszkaniowe,
 • w ramach wypłaty transferowej,
 • w formie zwrotu (skutki opisane powyżej).

 

Gdy pracownik ukończy 60 lat, może:

 • wypłacić wszystkie zgromadzone pieniądze,
 • skorzystać ze świadczenia małżeńskiego,
 • wypłacić pieniądze w ramach szczególnego rodzaju wypłaty transferowej.

 

Wypłata w przypadku poważnego zachorowania

Jeśli pracownik, jego współmałżonek lub jego dziecko poważnie zachoruje, pracownik może wypłacić z PPK do 25% zgromadzonych środków. Aby to zrobić, pracownik składa w instytucji finansowej, która zarządza PPK:

 • wniosek o wypłatę,
 • orzeczenie lub zaświadczenie lekarza, które potwierdza diagnozę poważnego zachorowania.

Wypłata nastąpi do 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Definicja poważnego zachorowania znajduje się w art. 2 pkt. 23 ustawy o PPK.

 

Wypłata na cele mieszkaniowe

Pracownik, który nie ukończył 45 lat, może wypłacić do 100% zgromadzonych pieniędzy na wkład własny do kredytu na zakup lub budowę domu albo mieszkania. W tym przypadku jednak pracownik musi zwrócić całą kwotę na swoje konto w PPK. Taki zwrot powinien się rozpocząć najpóźniej po 5 latach od wypłaty i zakończyć najpóźniej po 15 latach od wypłaty.

 

Wypłata transferowa

Wypłata transferowa to przekazanie wszystkich pieniędzy z konta PPK na:

 • inne PPK (np. gdy pracownik zmienia pracę),
 • IKE lub PPE osoby uprawnionej,
 • IKE współmałżonka (po śmierci uczestnika).

Wniosek o wypłatę transferową może złożyć pracownik, jego współmałżonek lub inna upoważniona osoba.

 

Wypłata

Gdy pracownik ukończy 60 lat, będzie mógł wypłacić zgromadzone pieniądze w dwóch częściach:

 • 25% jednorazowo,
 • 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach.

Wysokość rat może się zmieniać. Pracownik może zlecić wypłatę w mniejszej liczbie rat, jednak w takim przypadku zapłaci 19% podatku dochodowego od zysku ze środków zgromadzonych na PPK.

 

Świadczenie małżeńskie

Pracownik, który ukończy 60 lat, może wnioskować o wypłatę zgromadzonych pieniędzy w ramach świadczenia małżeńskiego. Warunki są trzy:

 • małżonek również ukończył 60 lat,
 • małżonkowie wpłacają na PPK w tej samej instytucji finansowej,
 • małżonkowie składają oświadczenie, że chcą skorzystać ze świadczenia małżeńskiego (instytucja finansowa utworzy dla nich wspólny rejestr).

Świadczenie małżeńskie będzie wypłacane wspólnie, w co najmniej 120 ratach. Jeśli jeden z małżonków umrze przed wypłaceniem ostatniej raty, pozostała część pieniędzy zostanie wypłacona żyjącemu współmałżonkowi.

 

Wypłata transferowa

Wypłata transferowa także dotyczy pracownika, który ukończy 60 lat. Jest to wypłata pieniędzy z PPK na:

 • terminową lokatę oszczędnościową – jednak musi być to lokata, z której przewidziana wypłata ratalna możliwa będzie przez co najmniej 120 miesięcy, i to bez możliwości uzyskania pieniędzy w inny sposób

albo

 • ubezpieczenie na życie – okresowe lub dożywotnie.

Tak. Wdrożenie PPK niesie ze sobą dwa dodatkowe koszty:

 1. koszt wpłat na PPK finansowanych dla zatrudnianych pracowników,
 2. koszty organizacyjne i administracyjne, które wiążą się z uruchomieniem i prowadzeniem PPK.

PPK to tzw. Pracownicze Plany Kapitałowe - czyli wspierany przez Państwo system długoterminowego oszczędzania na przyszłość. Celowo używamy tu określenia “na przyszłość”, bo choć większość osób traktuje PPK jak system oszczędzania na emeryturę, to w rzeczywistości można w nim odkładać pieniądze na zupełnie dowolny cel. Warunkiem pełnego skorzystania ze wszystkich benefitów PPK jest wypłata środków po 60 roku życia.

Zobacz także

Aktualności
Zobacz więcej »
Komentarze
Zobacz więcej »
Typy inwestycyjne
Zobacz więcej »
Ogłoszenia
Zobacz więcej »