Numery kont funduszy

Parasol UniFundusze FIO

Przesuń tabelę w lewo lub prawo aby zobaczyć całą zawartość
Nazwa funduszu    Nr konta w Deutsche Bank S.A.    Minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty
UniKorona Dochodowy43 1880 0009 0000 0013 0017 5018100 PLN
UniOszczędnościowy13 1880 0009 0000 0013 0079 5000100 PLN
UniDolar88 1880 0009 0000 0013 0017 70211 000 USD
UniKorona Obligacje83 1880 0009 0000 0013 0017 4007100 PLN
UniObligacje: Nowa Europa65 1880 0009 0000 0013 0053 1000100 PLN
UniStabilny Wzrost94 1880 0009 0000 0013 0053 3000100 PLN
UniKorona Zrównoważony34 1880 0009 0000 0013 0017 1009100 PLN
UniAkcje Dywidendowy13 1880 0009 0000 0013 0089 2000100 PLN
UniKorona Akcje52 1880 0009 0000 0013 0017 0006100 PLN
UniAkcje Wzrostu07 1880 0009 0000 0013 0052 7000100 PLN
UniAkcje: Nowa Europa59 1880 0009 0000 0013 0023 7004100 PLN
UniAkcje Małych i Średnich Spółek26 1880 0009 0000 0013 0053 5000100 PLN
UniAkcje: Turcja52 1880 0009 0000 0013 0088 8000100 PLN

Parasol UniFundusze SFIO

Przesuń tabelę w lewo lub prawo aby zobaczyć całą zawartość
Nazwa funduszuNr konta w Deutsche Bank S.A.    Minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty
UniAktywa Polskie02 1880 0009 0000 0013 0111 2000100 PLN
UniAktywny Dochodowy72 1880 0009 0000 0013 0107 0000100 PLN
UniProfit Plus53 1880 0009 0000 0013 0017 6002I wpłata dla osób fizycznych: równowartość 40 000 EUR (w PLN)
Kolejna: 10 000 PLN
UniEuro31 1880 0009 0000 0013 0062 9000I wpłata dla osób fizycznych: 40 000 EUR
Kolejna:  1 000 EUR
UniObligacje Aktywny74 1880 0009 0000 0013 0073 9000I wpłata dla osób fizycznych: równowartość 40 000 EUR (w PLN)
Kolejna: 100 PLN
UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące30 1880 0009 0000 0013 0152 2000I wpłata dla osób fizycznych: równowartość 40 000 EUR (w PLN)
Kolejna: 100 PLN
UniAkcje: Daleki Wschód18 1880 0009 0000 0013 0098 6000I wpłata: 1 000 PLN
Kolejna: 100 PLN
UniAkcje Biopharma97 1880 0009 0000 0013 0105 50001 000 PLN
UniAkcje Selektywny Globalny29 1880 0009 0000 0013 0105 70001 000 PLN