PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

 

Pracownicze plany kapitałowe – oszczędzanie na emeryturę Twoich pracowników 

1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Jest to nowy system długoterminowego oszczędzania na pracownicze emerytury. PPK są dobrowolne dla Twoich pracowników – mogą z nich zrezygnować. Jednak Ty – jako pracodawca – masz obowiązek wprowadzić je w swojej firmie. Termin, w jakim to zrobisz, zależy od liczby pracowników, których zatrudniasz. 

PPK w skrócie:

 • Pieniądze na koncie PPK są własnością pracownika i będą dziedziczone po jego śmierci.
 • Pracownik może bez opłat wypłacić wszystkie pieniądze z konta PPK, gdy ukończy 60 lat. 
 • Wypłata części pieniędzy wcześniej jest możliwa w dwóch sytuacjach: pracownik znalazł się w trudnej sytuacji życiowej lub chce sfinansować wkład własny na zakup mieszkania.
 • Jako pracodawca zakładasz w firmie PPK i wybierasz instytucję finansową, która będzie je prowadzić.

Najnowsze informacje

Union Investment TFI decyzją Polskiego Funduszu Rozwoju zostało wpisane do ewidencji instytucji, które mogą oferować PPK.
Instytucja, która będzie prowadziła PPK w Twojej firmie, weźmie odpowiedzialność za pieniądze Twoje i Twoich pracowników. Będzie też czuwała nad przekazywaniem i monitorowaniem składek. Dlatego – wybierz mądrze.
Składki PPK to dla Twoich pracowników odkładanie pieniędzy na emeryturę – obok tych z ZUS-u i OFE. Jest to jednak odkładanie dobrowolne i bardziej elastyczne.

Aktualności

Bądź na bieżąco z informacjami o PPK. Regularnie Ci je dostarczymy.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym marketingu bezpośredniego wysyłanych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Administrator”) z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, dotyczących usług i produktów Administratora za pośrednictwem adresu e-mail, oraz numeru telefonu (w tym automatycznych systemów wywołujących).

Oświadczam również, że zostałem poinformowany, że:
1) administratorem moich danych osobowych jest Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa,
2) dane kontaktowe: RODO@union-investment.pl, tel. 22 449 04 77,
3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania informacji handlowych w objętych zgodą kanałach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”),
4) odbiorcą moich danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi doradcze i audytowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz usługi marketingowe na rzecz funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa, biegli rewidenci w związku z audytem,
5) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przekazywania informacji handlowych nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego,
6) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
7) mam możliwość wycofania zgody na każdy z kanałów komunikacji, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
8) mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
9) przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
10) wyrażenie zgody na kontaktowanie się ze mną każdym z kanałów komunikacji jest dobrowolne.
Dziękujemy za zapis do newslettera!
PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli program, do którego może się kwalifikować nawet 11 milionów pracowników.
Pracownicze Plany Kapitałowe już wkrótce będą dotyczyły wielu firm. Czy już wiesz, jak wdrożyć je w swojej?

PPK - dlaczego warto przystąpić?

Pracownicze Plany Kapitałowe to program, dzięki któremu pracownicy mają szansę oszczędzać na dodatkową emeryturę. Zobacz

PPK w pytaniach i odpowiedziach

Kiedy Twoja firma powinna przystąpić do PPK?

liczba zatrudnionych
pracowników
obowiązkowe
dla pracodawcy od:
250 i więcej* 50 -249 20 - 49 Pozostali
(w tym sektor publiczny)
01.07.2019 01.01.2020 01.07.2020 01.01.2021
*
 • Termin na podpisanie umowy o zarządzanie PPK – do 25 października 2019
 • Termin na podpisanie umowy o prowadzenie PPK – do 12 listopada 2019
 • Termin pierwszej składki na PPK - pierwsze wynagrodzenie wypłacane po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK, wpłata składki do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składki zostały obliczone i pobrane przez pracodawcę

Dajemy Ci merytoryczne i techniczne wsparcie przy wdrażaniu PPK


 • Podgląd aktualnego stanu inwestycji w serwisie transakcyjnym.

 • Informacje dotyczące PPK oraz oferty Union Investment TFI dostępne przez infolinię.

Dlaczego Union Investment?


 • Działamy z sukcesami na polskim rynku od ponad 20 lat zarządzając aktywami o wartości prawie 14 mld złotych.

 • Oferujemy jedne z najlepszych rozwiązań emerytalnych na rynku (najlepsze IKE i IKZE w 2017 roku wg rankingu „Rzeczpospolitej”).

 • Proponujemy ponad 30 funduszy o zróżnicowanej strategii inwestowania.

 • Zaufało nam ponad 130 tys. klientów.