Wycena funduszy zawsze pod ręką.
Korzystaj z aplikacji Union Investment TFI
POBIERZ

Wyceny funduszy zamkniętych

Przesuń tabelę w lewo lub prawo aby zobaczyć całą zawartość

Jak wyceniamy stopy zwrotu w funduszach inwestycyjnych zamkniętych?
Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

Jedno i wielomiesięczne stopy zwrotu wyliczane są w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach (zmiana: Od dnia emisji, Od początku roku) - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny okresu porównawczego.

Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.

Wirtualny Oddział