Wyniki wyszukiwania

Rynki Nowej Europy mają potencjał Po nerwowym początku roku w końcówce stycznia nad polskim i tureckim rynkiem akcji wzeszło słońce. Korzystne warunki inwestycyjne utrzymują się w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a sprzyjające są także prognozy na dalszą część roku. To dobry czas dla funduszy akcji Nowej Europy. https://www.union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/rynki-nowej-europy-maja-potencjal
Emerytura? Ciesz się życiem Emerytura, choć dzisiaj wydaje się niektórym z nas bardzo odległa w czasie i mało realna, prędzej czy później czeka każdego z nas. https://www.union-investment.pl/contents/display-base/167
Polacy boją się starości i nie umieją oszczędzać na emeryturę Według badania opinii publicznej „Attitudes towards ageing”, przeprowadzonego przez firmę BUPA, do której należy LUX MED, dla 77% badanych w okresie starości ważna będzie samodzielność finansowa, która pozwoliłaby na podróżowanie (80%), udział w wydarzeniach kulturalnych (44%), uprawianie sportów (39%) oraz korzystanie z rozrywki (34%). https://www.union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/polacy-boja-sie-starosci-i-nie-umieja-oszczedzac-na-emeryture
IKE bardziej popularne od IKZE W I półroczu 2016 roku Polacy założyli 32,5 tysiąca kont IKE oraz 26 tysięcy IKZE. Liczba IKE wzrosła do 868 tysięcy, na których zgromadzone było 6 mld złotych aktywów, natomiast IKZE do 614 tysięcy z aktywami na poziomie 764 mln złotych. https://www.union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/ike-bardziej-popularne-od-ikze
Maleje liczba uczestników funduszy. W przyszłości powinno być lepiej Według szacunków Analiz Online, na koniec II kwartału jednostki funduszy inwestycyjnych posiadało ok. 2,05 mln inwestorów. To oznacza, że w okresie 3 miesięcy liczba inwestorów funduszy spadła o około 15,8 tysiąca, natomiast w skali roku o 86 tysięcy, czyli o 4%. https://www.union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/maleje-liczba-uczestnikow-funduszy-w-przyszlosci-powinno-byc-lepiej
Zakończyło się okienko transferowe, prawdopodobnie ostatnie Do końca lipca mieliśmy czas na podjęcie decyzji o tym, gdzie ma być przekazywana część naszej składki na ubezpieczenia społeczne (2,95%) – czy pozostawiamy ją tak jak dotychczas, czy też dokonujemy zmiany (wybór między ZUS a OFE). https://www.union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/zakonczylo-sie-okienko-transferowe-prawdopodobnie-ostatnie
Zmiany w systemie emerytalnym Przez wiele lat żyliśmy w błogiej nieświadomości dotyczącej przyszłych zagrożeń wynikających z nowych zasad systemu emerytalnego, jakie wprowadzono w wyniku reformy w 1999 roku. https://www.union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/zmiany-w-systemie-emerytalnym
W oczekiwaniu na zwrot podatku z IKZE 2 maja minął termin składania rozliczenia podatku PIT za 2015 rok. W ubiegłym roku 92 tysiące Polaków dokonało wpłaty na IKZE i z tego tytułu przysługuje im zwrot części podatku dochodowego. https://www.union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/w-oczekiwaniu-na-zwrot-podatku-z-ikze
Płynność najważniejsza, a jednak... Z badania przeprowadzonego na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami wynika, że w I kwartale nastawienie Polaków do inwestowania jest bardzo ostrożne, ale uległo lekkiej poprawie. https://www.union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/plynnosc-najwazniejsza-a-jednak
Trzeci filar powinien być powszechny Czy jest szansa, aby III filar stał się powszechny? Tak, ale musi być spełniony jeden warunek – automatycznego zapisywania do programu emerytalnego w miejscu pracy. https://www.union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/trzeci-filar-powinien-byc-powszechny