Wyniki wyszukiwania

UniKorona Obligacje Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku dokonywania lokat subfunduszu w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe. https://www.union-investment.pl/contents/pl/klient-indywidualny/unikorona-obligacje
Fed sprowadził hossę, ale nie powiedział ostatniego słowa "Gospodarki za bardzo przyzwyczaiły się do niskich stóp procentowych. Widmo podwyżek stóp w grudniu może wpływać na decyzje długoterminowe i prawdopodobnie wywoła niepokój na rynkach." https://www.union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/fed-sprowadzil-hosse-ale-nie-powiedzial-ostatniego-slowa

Opublikowany: 27.09.2016

Jeśli Wielka Brytania zostanie w UE, rynki odreagują „Jeżeli wynik referendum w Wielkiej Brytanii okaże się pozytywny, spodziewam się dość sporego odreagowania na giełdach europejskich i na rynkach wschodzących – również w Polsce.” https://www.union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/jesli-wielka-brytania-zostanie-w-ue-rynki-odreaguja

Opublikowany: 21.06.2016

Polskie obligacje czekają na wynik brytyjskiego referendum „W ostatnich latach stabilizatorem polskiego rynku długu był sektor bankowy. Tym razem banki nie były w stanie zaabsorbować podaży polskich obligacji generowanej przez inwestorów zagranicznych.” https://www.union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/polskie-obligacje-czekaja-na-wynik-brytyjskiego-referendum

Opublikowany: 20.06.2016

Emerytura? Ciesz się życiem Emerytura, choć dzisiaj wydaje się niektórym z nas bardzo odległa w czasie i mało realna, prędzej czy później czeka każdego z nas. https://www.union-investment.pl/contents/display-base/167
Wahania wyceny jednostek w funduszach pieniężnych W ostatnich 12 miesiącach wahania wyceny jednostek funduszy pieniężnych są dosyć regularne i bardziej widoczne niż w przeszłości. Warto przy okazji występowania tych wahań dokładnie zrozumieć, jaka jest główna przyczyna tego zjawiska. https://www.union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/wahania-wyceny-jednostek-w-funduszach-pienieznych

Opublikowany: 16.05.2016

Więcej niż lokata W ciągu 9 miesięcy subfundusz UniLokata pozyskał ponad 1 mld nowych aktywów, a w pierwszych dwóch miesiącach br. ponad 230 mln. https://www.union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/wiecej-niz-lokata

Opublikowany: 30.03.2016

UniObligacje Aktywny UniObligacje Aktywny to subfundusz dłużny, którego aktywa są lokowane w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego emitentów z Polski i Europy. https://www.union-investment.pl/contents/pl/klient-indywidualny/uniobligacje-aktywny
Banki centralne USA i Europy zabrały głos. Co z obligacjami? Za nami posiedzenia dwóch najważniejszych światowych banków centralnych: amerykańskiego i europejskiego. Poznaliśmy dwie najbardziej wyczekiwane decyzje w tym roku. Czy jako inwestorzy jesteśmy dzięki nim mądrzejsi? To kwestia dyskusyjna. https://www.union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/banki-centralne-usa-i-europy-zabraly-glos-co-z-obligacjami

Opublikowany: 15.12.2016