Fund pricing

Pricing:
empty
empty
Download NAV pdf

Umbrella UniFundusze FIO - 28.03.2017

 
Single unit value
net gross
Change [%]

Choose changes of your interest (max. 6)


1D 1M 3M 12M 5Y YTD
UniKorona Pieniężny 210,11 210,11 -0,01 0,37 1,18 2,97 17,76 1,20
UniLokata 118,08 118,08 0,01 0,17 0,57 1,95 16,84 0,56
UniDolar Pieniężny 40,97 40,97 0,02 0,05 0,39 1,16 7,53 0,37
UniKorona Obligacje 334,70 338,08 -0,05 0,62 0,58 -0,51 18,16 0,75
UniObligacje: Nowa Europa 197,51 201,54 -0,30 -1,00 -2,31 -2,57 26,45 -2,25
UniStabilny Wzrost 173,25 178,61 0,05 0,97 4,64 6,35 19,67 4,32
UniKorona Zrównoważony 325,91 343,06 0,21 0,81 7,14 12,07 23,17 6,46
UniAkcje Dywidendowy 129,58 136,40 0,23 0,08 3,04 13,60 - 2,43
UniKorona Akcje 221,88 233,56 0,47 0,94 10,72 19,99 30,93 9,76
UniAkcje Wzrostu 111,35 117,21 0,29 0,89 11,07 23,87 56,63 9,69
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 111,08 116,93 0,63 1,06 12,70 23,61 58,01 10,62
UniAkcje: Nowa Europa 122,68 129,14 0,16 1,10 7,31 16,47 25,02 6,59
UniAkcje: Turcja 63,71 67,06 -0,47 -1,79 2,63 -5,98 - 2,64

Umbrella UniFundusze SFIO - 28.03.2017

 
Single unit value
net gross
Change [%]
1D 1M 3M 12M 5Y YTD
Net
assets
(thousands)
UniWIBID Plus 1 710,63 1 710,63 0,01 0,17 0,53 2,11 8,40 0,52 1 329 720,95
UniEURIBOR 1 192,63 1 192,63 0,00 0,00 0,07 0,52 5,92 0,07 14 930,21
UniObligacje Aktywny 150,50 155,15 -0,17 1,44 1,16 0,09 31,15 1,53 216 643,86
UniAbsolute Return Uniwersalny 94,66 99,64 0,06 -0,19 -1,14 2,26 - -1,08 14 080,90
UniAktywny Pieniężny 103,98 103,98 -0,02 0,38 0,98 3,46 - 0,98 73 809,76
SGB Gotówkowy 1 088,88 1 088,88 -0,01 0,31 0,85 2,39 - 0,85 146 166,60
SGB Dłużny 1 021,65 1 031,97 -0,05 1,00 1,36 2,16 - 1,55 41 353,80
SGB Zagraniczny 1 030,95 1 062,84 0,01 -0,29 1,21 4,46 - 1,06 20 733,45
UniStrategie Dynamiczny 108,91 114,64 0,15 -0,17 2,79 10,19 - 2,50 12 372,02
UniAkcje Globalny Dywidendowy 108,07 113,76 -0,29 -1,99 -0,39 7,54 - -0,38 5 086,78
UniAkcje Biopharma 111,52 117,39 -0,28 -1,06 5,70 15,70 - 5,05 8 457,34
UniAkcje: Daleki Wschód 112,40 118,32 -0,21 0,12 8,08 18,19 - 5,88 14 998,89

The method of calculating one-and multi-month rates of return:

If the valuation day is the last working day of a month, rates of return are calculated in the following way - current value of the unit share is compared to the value of this unit share in the last working day of the compared month.

In other cases rates of return are calculated in the following way - current value of the unit share day is compared to the value of this unit share in the same valuation day of the compared month.

Note: fund prices as of the current pricing day usually appear online around 5:30 p.m.