Fund pricing

Pricing:
empty
empty
Download NAV pdf

Umbrella UniFundusze FIO - 28.04.2017

 
Single unit value
net gross
Change [%]

Choose changes of your interest (max. 6)


1D 1M 3M 12M 5Y YTD
UniKorona Pieniężny 210,90 210,90 0,03 0,38 1,19 2,94 17,36 1,58
UniLokata 118,30 118,30 0,01 0,17 0,54 1,97 16,55 0,75
UniDolar Pieniężny 40,94 40,94 0,00 -0,05 0,20 0,76 7,23 0,29
UniKorona Obligacje 338,19 341,61 0,07 0,42 1,93 0,54 18,17 1,80
UniObligacje: Nowa Europa 199,34 203,41 -0,06 1,15 2,08 -4,98 24,67 -1,35
UniStabilny Wzrost 176,32 181,77 0,19 1,95 4,38 7,60 23,05 6,17
UniKorona Zrównoważony 336,02 353,71 0,30 2,76 5,92 13,41 29,09 9,76
UniAkcje Dywidendowy 134,41 141,48 0,30 4,02 4,40 10,66 - 6,24
UniKorona Akcje 233,41 245,69 0,37 5,40 9,51 24,19 43,17 15,46
UniAkcje Wzrostu 115,38 121,45 0,22 4,00 6,90 23,84 69,33 13,66
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 111,43 117,29 0,66 0,33 3,76 18,50 65,74 10,96
UniAkcje: Nowa Europa 125,03 131,61 -0,40 2,28 4,51 11,65 30,85 8,63
UniAkcje: Turcja 67,76 71,33 -0,99 6,59 10,92 -10,22 - 9,17

Umbrella UniFundusze SFIO - 28.04.2017

 
Single unit value
net gross
Change [%]
1D 1M 3M 12M 5Y YTD
Net
assets
(thousands)
UniWIBID Plus 1 713,81 1 713,81 0,01 0,17 0,52 2,09 8,09 0,71 1 301 962,22
UniEURIBOR 1 194,04 1 194,04 0,03 0,09 0,18 0,57 5,84 0,18 14 627,03
UniObligacje Aktywny 152,12 156,82 0,05 0,80 3,91 -0,07 30,80 2,62 214 231,40
UniAbsolute Return Uniwersalny 94,70 99,68 0,00 -0,02 -0,67 0,98 - -1,03 13 993,37
UniAktywny Pieniężny 104,27 104,27 0,03 0,28 0,95 3,55 - 1,26 84 083,10
UniAktywa Polskie 1 000,48 1 000,48 0,00 - - - - - 4 002,05
SGB Gotówkowy 1 091,61 1 091,61 0,02 0,24 0,87 2,34 - 1,10 163 220,39
SGB Dłużny 1 028,72 1 039,11 0,09 0,66 2,42 2,79 - 2,25 41 138,13
SGB Zagraniczny 1 040,95 1 073,14 0,18 0,65 1,69 5,12 - 2,04 20 936,01
UniStrategie Dynamiczny 110,14 115,94 -0,02 0,69 2,70 9,62 - 3,66 11 973,76
UniAkcje Globalny Dywidendowy 109,53 115,29 0,32 0,27 1,85 8,12 - 0,97 5 154,83
UniAkcje Biopharma 113,25 119,21 0,83 0,85 6,02 13,55 - 6,68 8 188,13
UniAkcje: Daleki Wschód 114,76 120,80 0,97 1,40 4,80 20,60 - 8,10 16 390,79

The method of calculating one-and multi-month rates of return:

If the valuation day is the last working day of a month, rates of return are calculated in the following way - current value of the unit share is compared to the value of this unit share in the last working day of the compared month.

In other cases rates of return are calculated in the following way - current value of the unit share day is compared to the value of this unit share in the same valuation day of the compared month.

Note: fund prices as of the current pricing day usually appear online around 5:30 p.m.