UniStrategie Dynamiczny (w likwidacji)

Korzystając z Internetu lub odwiedzając siedzibę naszej firmy, możesz kupić fundusze inwestycyjne, nie ponosząc przy tym żadnych opłat manipulacyjnych.

Na czym polega promocja?

Promocja polega na zwolnieniu inwestora z opłat za nabycie jednostek subfunduszy dokonane na jeden z poniższych sposobów:

 

Promocja obejmuje również dopłaty do rejestru, otwartego w ramach promocji.

Connectable is null
Gdzie kupić Punkty sprzedaży
Przydatne
materiały
pdf  Karta subfunduszu UniStrategie Dynamiczny (w likwidacji)
22.05.2017
(144.69 KB)
pdf  Kluczowe Informacje dla Inwestorów - UniStrategie Dynamiczny (w likwidacji)
12.05.2017
(54.31 KB)
pdf  Informacja dla klienta AFI - UniStrategie Dynamiczny (w likwidacji)
02.12.2016
(93.27 KB)
pdf  Prospekt Informacyjny Parasol UniFundusze SFIO
12.06.2017
(4.82 MB)
pdf  Roczne sprawozdanie finansowe subfunduszu UniStrategie Dynamiczny 31.12.2016
18.04.2017
(756.39 KB)