Jak kupić

Płatność


To od Ciebie zależy, jak często i w jakiej wysokości będziesz wpłacał środki do wybranego przez siebie funduszu. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące wpłat na rejestry.

 

Dowiedz się, jak powinien być opisany przelew/wpłata
i jakie są minimalne wpłaty, gdy jest to:

  1. Zawsze musisz podać w tytule przelewu/wpłaty swój nr PESEL lub datę urodzenia (jeśli nie masz PESEL).
  2. Jeśli przelew/wpłata nie jest dokonywany z twojego konta osobistego, w jego tytule oprócz nr PESEL podaj także imię i nazwisko Uczestnika, do którego należy rejestr w funduszu.
    (Przykład: rodzic dokonujący przelewu/wpłaty na konto funduszu, w którym otworzył rejestr dla swojego dziecka, powinien podać w tytule przelewu/wpłaty: nr PESEL dziecka, jego imię i nazwisko.)
  3. W przypadku przelewów/wpłat dokonywanych na Wspólny Rejestr Małżeński, na blankiecie podaj także PESEL lub datę urodzenia żony / męża.
  4. Przelewy/wpłaty wypełnione nieczytelnie lub nieprawidłowo, albo wywołujące wątpliwości, co do ich treści lub autentyczności nie będą mogły zostać uznane za ważne.
  5. Ważne: w przypadku reinwestycji w polu "Tytułem" wpisz słowo "Reinwestycja" oraz podaj datę realizacji odkupienia jednostek uczestnictwa.

Numery rachunków bankowych oraz kwoty minimalnych wpłat na konto funduszu / subfunduszu dla osób fizycznych

  Nr konta w Deutsche Bank S.A. Minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty
Parasol UniFundusze FIO
UniKorona Pieniężny 43 1880 0009 0000 0013 0017 5018 100 PLN
UniLokata 13 1880 0009 0000 0013 0079 5000 100 PLN
UniDolar Pieniężny 88 1880 0009 0000 0013 0017 7021 1000 USD
UniKorona Obligacje 83 1880 0009 0000 0013 0017 4007 100 PLN
UniObligacje: Nowa Europa 65 1880 0009 0000 0013 0053 1000 100 PLN
UniStabilny Wzrost 94 1880 0009 0000 0013 0053 3000 100 PLN
UniKorona Zrównoważony 34 1880 0009 0000 0013 0017 1009 100 PLN
UniAkcje Dywidendowy 13 1880 0009 0000 0013 0089 2000 100 PLN
UniKorona Akcje 52 1880 0009 0000 0013 0017 0006 100 PLN
UniAkcje Wzrostu 07 1880 0009 0000 0013 0052 7000 100 PLN
UniAkcje: Nowa Europa 59 1880 0009 0000 0013 0023 7004 100 PLN
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 26 1880 0009 0000 0013 0053 5000 100 PLN
UniAkcje: Turcja 52 1880 0009 0000 0013 0088 8000 100 PLN
Parasol UniFundusze SFIO
UniWIBID Plus 53 1880 0009 0000 0013 0017 6002 I wpłata: równowartość
40 000 EUR (w PLN)
Kolejna: 10 000 PLN
UniEURIBOR 31 1880 0009 0000 0013 0062 9000 I wpłata:  40 000 EUR
Kolejna: 1000 EUR
UniObligacje Aktywny 74 1880 0009 0000 0013 0073 9000 I wpłata: równowartość
40 000 EUR (w PLN)
Kolejna: 100 PLN
UniObligacje Zamienne 76 1880 0009 0000 0013 0099 0000 1000 PLN
UniAktywny Pieniężny 72 1880 0009 0000 0013 0107 0000 100 PLN
UniStrategie Dynamiczny 47 1880 0009 0000 0013 0098 8000 1000 PLN
UniAkcje: Daleki Wschód 18 1880 0009 0000 0013 0098 6000
I wpłata: 1 000 PLN
Kolejna: 100 PLN
UniAkcje Biopharma 97 1880 0009 0000 0013 0105 5000 1000 PLN
UniAkcje Globalny Dywidendowy 29 1880 0009 0000 0013 0105 7000 1000 PLN
UniAbsolute Return Uniwersalny 07 1880 0009 0000 0013 0101 2000  1000 PLN

 

Sprawdź aktualną tabelę opłat