Asset management – zarządzanie portfelem z Union Investment

Profesjonalizm, aktywność i partnerstwo – usługa asset management to zarządzanie portfelami aktywów klientów instytucjonalnych, które mogą obejmować wiele instrumentów finansowych. Zapewnia to dostosowanie strategii inwestowania do potrzeb i preferencji inwestorów. Oferta przeznaczona jest dla klientów, którzy są zainteresowani większą elastycznością własnych portfeli w porównaniu z klasycznymi funduszami.

Zarządzanie aktywami przez ekspertów

Dzięki upoważnieniu Union Investment do zarządzania Państwa środkami pieniężnymi oraz instrumentami finansowymi, nasi eksperci inwestując aktywa na rynku kapitałowym, mogą podejmować najkorzystniejsze decyzje. Za każdym razem dostosowują je do Państwa potrzeb, preferencji co do struktury portfela, oczekiwanej stopy zwrotu oraz akceptowanego ryzyka.

Korzyści profesjonalnego zarządzania portfelem

  • Elastyczność – wybierają Państwo strategię zarządzania portfelem w zależności od akceptowanego poziomu ryzyka oraz horyzontu inwestycyjnego. Nasi eksperci kierują się Państwa oczekiwaniami oraz potrzebami.
  • Bezpieczeństwo inwestycji – aktywa pozostają Państwa własnością, są zdeponowane na odrębnych rachunkach: pieniężnym i papierów wartościowych.
  • Przejrzystość – otrzymują Państwo raporty z zestawieniami transakcji przeprowadzonych w ciągu miesiąca, stan aktywów na koniec okresu i wszelkie inne wymagane informacje.
  • Wiedza i doświadczenie – decyzje są podejmowane przez zespół ekspertów Union Investment TFI.

 

Strategie asset management w ofercie Union Investment

Nasi eksperci podejmują strategiczne decyzje, uwzględniając Państwa indywidualne potrzeby, preferencje co do struktury portfela, oczekiwaną stopę zwrotu oraz akceptowane ryzyko.

Strategia
papierów dłużnych
Strategia
stabilnego wzrostu
Strategia
Zrównoważona
Strategia
Akcji
Strategiczna alokacja
papiery dłużne 100% papiery dłużne
70% akcje 30%
papiery dłużne
50% akcje 50%
akcje 100%
Benchmark portfela
BPOL 1-5 30 % WIG, 70% BPOL 1-3 50 % WIG, 50% BPOL 1-3 WIG
Profil inwestora
Strategia korzystna dla inwestorów o niskiej akceptacji ryzyka, dla których głównym celem jest zachowanie kapitału - nawet kosztem mniejszego dochodu. Strategia przeznaczona dla inwestorów, dopuszczających niewielkie ryzyko inwestycyjne, których priorytetem jest utrzymanie kapitału w średnim horyzoncie czasowym. Strategia korzystna dla inwestorów skłonnych do inwestowania w akcje, akceptujących zmienność wartości portfela na niskim poziomie w długim horyzoncie czasowym. Strategia przeznaczona przede wszystkim dla inwestorów o wysokim poziomie akceptacji ryzyka, zainteresowanych wzrostem wartości aktywów wyłącznie w długim horyzoncie czasowym.

 

Przydatne informacje

Bardziej szczegółowe informacje na temat oferty asset management można uzyskać: