Gdzie kupić

Jednym ze sposobów na zostanie klientem Union Investment jest wypełnienie elektronicznej karty zleceń i dyspozycji.

Chcąc otworzyć rejestr, firma musi dostarczyć Union Investment następujące dane i dokumenty:

Dokumenty Odpis z KRS lub REGON.
Dane Dane reprezentanta lub reprezentantów wpisanych w dokumentach firmy.
Numer konta Numer konta bankowego firmy niezbędnego do wykonywania przelewów w przypadku odkupień z rejestru.

Dokument możemy przesłać Państwu mailem, lecz musi być wypełniony w obecności pracownika Union Investment.

Jeśli macie Państwo więcej pytań, prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 449 04 92, (22) 449 04 97, (22) 449 04 14 lub za pośrednictwem maila: instytucje@union-investment.pl