Jak kupić

Pole na blankiecie/zleceniu internetowym przelewu Dane do prawidłowego opisu przelewu na konto
Odbiorca

Nazwa subfunduszu i adres Union Investment.
Uwaga:przy przelewach przez Internet część banków wymaga wpisania nazwy i adresu banku, w którym prowadzone jest konto funduszu. Proszę wpisać dane:
Deutsche Bank Polska SA, Al. Armii Ludowej 26.

Numer rachunku Numer rachunku bankowego subfunduszu (podane w tabeli poniżej)
Dane zleceniodawcy Nazwa i adres siedziby firmy
Tytuł wpłaty Nr REGON firmy
Wzór przelewu Wzór przelewu dla instytucji

Numery rachunków bankowych oraz kwoty minimalnych wpłat na konto subfunduszu

Subfundusz Nr konta w Deutsche Bank S.A. Minimalna kwota pierwszej wpłaty
Parasol UniFundusze SFIO
UniWIBID Plus 53 1880 0009 0000 0013 0017 6002 Dla osób prawnych: 100 000 PLN
Dla osób fizycznych: 40 000 EUR
UniEURIBOR 31 1880 0009 0000 0013 0062 9000 Dla osób prawnych: 100 000 EUR
Dla osób fizycznych: 40 000 EUR
UniObligacje Aktywny 74 1880 0009 0000 0013 0073 9000 Dla osób prawnych: 1 000 PLN
Dla osób fizycznych: równowartość w PLN 40 000 EUR
UniObligacje Zamienne 76 1880 0009 0000 0013 0099 0000 1000 PLN
UniStrategie Dynamiczny 47 1880 0009 0000 0013 0098 8000 1000 PLN
UniAkcje: Daleki Wschód 18 1880 0009 0000 0013 0098 6000 1000 PLN
UniDynamiczna Alokacja Aktywów

07 1880 0009 0000 0013 0101 2000

1000 PLN
Parasol UniFundusze FIO
UniKorona Pieniężny 43 1880 0009 0000 0013 0017 5018 100 PLN
UniLokata 13 1880 0009 0000 0013 0079 5000 100 PLN
UniDolar Pieniężny 88 1880 0009 0000 0013 0017 7021 1000 USD
UniKorona Obligacje 83 1880 0009 0000 0013 0017 4007 100 PLN
UniObligacje: Nowa Europa 65 1880 0009 0000 0013 0053 1000 100 PLN
UniStabilny Wzrost 94 1880 0009 0000 0013 0053 3000 100 PLN
UniKorona Zrównoważony 34 1880 0009 0000 0013 0017 1009 100 PLN
UniAkcje Dywidendowy 13 1880 0009 0000 0013 0089 2000 100 PLN
UniKorona Akcje 52 1880 0009 0000 0013 0017 0006 100 PLN
UniAkcje Wzrostu 07 1880 0009 0000 0013 0052 7000 100 PLN
UniAkcje: Nowa Europa 59 1880 0009 0000 0013 0023 7004 100 PLN
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 26 1880 0009 0000 0013 0053 5000 100 PLN
UniAkcje: Turcja 52 1880 0009 0000 0013 0088 8000 100 PLN

W wyniku wpłaty w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania przez Agenta Transferowego informacji o wpływie środków na konto oraz zlecenia otwarcia rejestru, jednostki zostaną wpisane na rejestr firmy.

Uwaga! Przelewy wypełnione w sposób nieczytelny lub nieprawidłowy, albo w inny sposób wywołujący wątpliwości co do ich treści lub autentyczności nie będą mogły zostać uznane za ważne.

Sprawdź aktualną tabelę opłat