Newsletter Union Investment

Bądź na bieżąco w tematach finansowych i sprawdź co pozwoli zarobić w najbliższym czasie!

Dzięki publikacjom przygotowanym przez specjalistów Union Investment będziesz mógł śledzić aktualną sytuację rynkową, a także poznasz nasze fundusze od podszewki

Za pomocą poniższego formularza możesz wybrać lub zmienić zakres wiadomości, które chcesz od nas otrzymywać.

 


Co mogę otrzymywać?

Typy inwestycyjne dla klientów indywidualnych


Typy inwestycyjne to prezentacja subfunduszy Union Investment o najwyższym potencjale wzrostu w obecnych warunkach rynkowych. Przygotowywane są w oparciu o analizy naszych ekspertów, którzy oceniają jakie szanse dla wybranych subfunduszy stwarza obecna sytuacja makroekonomiczna. Przedstawiamy tutaj rozwiązania zarówno dla inwestorów poszukujących możliwie bezpiecznych zysków, jak i dla tych, którzy gotowi są podjąć większe ryzyko w oczekiwaniu na wyższą stopę zwrotu.

Typy inwestycyjne przygotowujemy i wysyłamy subskrybentom raz w miesiącu.

Przykładowe typy inwestycyjne możesz zobaczyć pod linkiem: Typy inwestycyjne.

Aby zobaczyć wygląd newslettera w powiększeniu, kliknij w poniższy obrazek:

Karty subfunduszy


Karty subfunduszy to – przedstawione „w pigułce” - najważniejsze informacje o każdym subfunduszu. Dzięki nim dowiesz się m.in. w jakie instrumenty finansowe lokuje środki wybrany subfundusz. Poznasz także jego wyniki w porównaniu z benchmarkiem, poziom ryzyka oraz minimalny zalecany horyzont inwestycyjny. Dzięki przedstawionym wykresom i tabelom, dokumenty mają atrakcyjną i przejrzystą formę.

Linki do najnowszych kart subfunduszy wysyłamy osobom zainteresowanym raz w miesiącu.

Przykładową kartę subfunduszu możesz zobaczyć pod linkiem: Karta subfunduszu.

Aby zobaczyć wygląd newslettera w powiększeniu, kliknij w poniższy obrazek:

Komentarz rynkowy


Komentarz rynkowy to publikacja nawiązująca do ważnych wydarzeń na rynkach finansowych. Eksperci Union Investment komentują bieżącą sytuację na parkietach i na rynku długu oraz oceniają jej znaczenie dla inwestorów.

Komentarze rynkowe wysyłamy zwykle dwa razy w miesiącu.

Aby zobaczyć wygląd newslettera w powiększeniu, kliknij w poniższy obrazek:

Komentarz rynkowy TV


Komentarz rynkowy TV to materiał audio-wizualny, będący dopełnieniem komentarza publikowanego w formie pisanej. Nagranie zawiera wypowiedź eksperta Union Investment na temat aktualnych trendów rynkowych, wzbogaconą graficzną prezentacją omawianych wskaźników – inflacji, rentowności papierów dłużnych, wartości indeksów itp.

Newsletter z komentarzem TV będziesz otrzymywać dwukrotnie w ciągu miesiąca.

Przykładowy Komentarz rynkowy TV możesz obejrzeć pod linkiem: Komentarz rynkowy TV.
Aby zobaczyć wygląd newslettera w powiększeniu, kliknij w poniższy obrazek:

Wyceny subfunduszy


Wycena to zestawienie aktualnych wartości jednostek uczestnictwa oraz wyników, jakie osiągnęły subfundusze w różnych przedziałach czasowych. Zapisując się na ten mailing, możesz śledzić bieżącą wartość ceny jednostek i na tej podstawie obliczać wartość swojej inwestycji.

Newsletter z wyceną możesz otrzymywać codziennie, raz na tydzień lub raz na miesiąc – częstotliwość wysyłek wybierasz samodzielnie, w zależności od potrzeb.

Aby zobaczyć wygląd newslettera w powiększeniu, kliknij w poniższy obrazek:

Newsletter miesięczny


Newsletter miesięczny to podsumowanie wydarzeń z życia Union Investment w ostatnim miesiącu. Dowiesz się z niego o nowych subfunduszach w ofercie Towarzystwa, a także o promocjach i zmianach w istniejących produktach. Przeczytasz tu również o wydarzeniach realizowanych z udziałem Union Investment, a także o naszej obecności w mediach i portalach społecznościowych.

Newsletter wysyłamy najczęściej pod koniec każdego miesiąca.

Aby zobaczyć wygląd newslettera w powiększeniu, kliknij w poniższy obrazek: