Aktualności

Bądź zawsze na bieżąco

03.02.2017

Pracujemy coraz dłużej

W Polsce podnosi się wiek osób pobierających pierwsze emerytury. Bo to się opłaca. Ale nie każdy z nas będzie mógł pracować dłużej.   Według danych ZUS średni wiek przechodzenia na emeryturę w Polsce w 2006 roku wynosił 57,1 lat, w 2010 – 60,1, a w 2014 roku już 60,9 lat. To pokłosie zmian wprowadzonych w 1999 roku, kiedy to w ZUS emeryturę o zdefiniowanym...

19.01.2017

"Teraz jest już za późno"

Dynamiczne wzrosty na giełdzie, jeżeli pojawiają się po długim okresie spadków (tak jak to było w drugim kwartale 2009 roku), czy też po wielu latach wyczerpującej stagnacji (tak jak obecnie), bardzo rzadko skłaniają nas do inwestycji w akcje.     Ja to zjawisko określam "teraz jest już za późno". W okresie ostatnich dwóch miesięcy można było...

09.01.2017

Nie oczekuj, że będzie łatwo

Jeżeli podejmiesz decyzję o zainwestowaniu części oszczędności w fundusz akcji, to przygotuj się do tej decyzji emocjonalnie.    Pomimo optymistycznych prognoz dotyczących rynku akcji w 2017 roku, nie możemy zapominać o tym, że są to jedynie prognozy, czyli że nie muszą się spełnić. W związku z tym, podejmując decyzję o zainwestowaniu pewnej części oszczędności w fundusz...

03.01.2017

Czy to początek końca dominacji lokat bankowych?

W III kwartale br. wartość oszczędności zdeponowanych na lokatach terminowych spadła o 3 mld zł, podobnie jak w poprzednim kwartale. W tym samym czasie fundusze inwestycyjne dedykowane do osób fizycznych pozyskały netto 3,7 mld zł. To może oznaczać przełom.   Firma Analizy Online opublikowała dane na temat struktury oszczędności Polaków na koniec III kwartału 2016...

12.12.2016

Jest szansa na przełom

Od 4 miesięcy obserwujemy ujemne saldo napływu środków do funduszy akcji. Jednak udana końcówka roku stwarza podstawy do zmiany tej tendencji już od pierwszych miesięcy 2017 roku.   Firma badawcza Analizy Online opublikowała wstępne dane dotyczące napływu środków do funduszy inwestycyjnych w listopadzie. W kategorii funduszy detalicznych przewaga wpłat nad...

05.12.2016

Podobno rynki się tego obawiały

Miesiąc temu tzw. rynki najbardziej obawiały się o wynik wyborów w USA, tego, że Hilary Clinton może przegrać. Obawy się spełniły i zapanowała...   ...euforia!   To jest właśnie klasyczny dowód na to, aby z ogromnym dystansem podchodzić do wszelkiego rodzaju prognoz. Drugim czynnikiem, który powstrzymuje nas przed inwestowaniem pieniędzy zgodnie...