Aktualności

Bądź zawsze na bieżąco

10.04.2017
Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zapisów - UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO)

Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zapisów - UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO)

Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu UniAktywa Polskie wydzielonego w UniFundusze Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 9a ust. 5 statutu UniFundusze Specjalistycznego...

12.01.2017
Zmiana ogłoszenia o likwidacji subfunduszu UniObligacje Zamienne wydzielonego w UniFundusze SFIO

Zmiana ogłoszenia o likwidacji subfunduszu UniObligacje Zamienne wydzielonego w UniFundusze SFIO

Zmianie ulega dzień rozpoczęcia likwidacji na 16 stycznia 2017 r. Tekst ogłoszenia jest następujący: Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-633), przy ulicy Polnej 11, wpisany do Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 50329, o...

04.01.2017
Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniAbsolute Return Dłużny FIZ z 04.01.2017 r.

Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniAbsolute Return Dłużny FIZ z 04.01.2017 r.

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 19 ust. 11 Statutu UniAbsolute Return Dłużny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, informuje o wykupieniu 2281 Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu UniAbsolute Return Dłużny  FIZ w dniu 30.12.2016 roku. Wykupienia dokonano...

04.01.2017
Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniObligacje FIZ z 04.01.2017 r.

Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniObligacje FIZ z 04.01.2017 r.

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 19 ust. 11 Statutu UniObligacje Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, informuje o wykupieniu 1297 Certyfikatów Inwestycyjnych UniObligacje FIZ w dniu 30.12.2016 roku. Wykupienia dokonano na żądanie Uczestników...

04.01.2017
Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniAbsolute Return Akcyjny FIZ z 04.01.2017 r.

Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniAbsolute Return Akcyjny FIZ z 04.01.2017 r.

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 19 ust. 11 Statutu UniAbsolute Return Akcyjny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, informuje o wykupieniu 1882 Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu UniAbsolute Return Akcyjny FIZ w dniu 30.12.2016 roku. Wykupienia dokonano na...

09.12.2016

Ogłoszenie o likwidacji subfunduszu UniObligacje Zamienne wydzielonego w UniFundusze SFIO

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-633), przy ulicy Polnej 11, wpisany do Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 50329, o kapitale zakładowym 21  687  900,00  PLN, opłaconym w całości, NIP...