Aktualności

Bądź zawsze na bieżąco

28.02.2017

Polska giełda silna na tle innych rynków wschodzących – Termometr Inwestycyjny

"Polska wydaje się obecnie rynkiem z największym potencjałem. Giełdy w Czechach i na Węgrzech dużo lepiej radziły sobie przez ostatnie 2 lata. W Warszawie mamy teraz sporo do nadrobienia". Robert Burdach Zarządzający funduszami akcji Union Investment TFI Czy wyceny spółek na warszawskiej giełdzie są już skrajnie wysokie? Naszym zdaniem nie. W tej odrabiamy...

23.02.2017

Oszczędzający z myślą o emeryturze są skazani na akcje

Przeciętny uczestnik planu emerytalnego w USA inwestuje w fundusze akcji 66% swoich aktywów i osiąga stopę zwrotu zbliżoną do 10% rocznie. Polacy oszczędzający w PPE, IKE i IKZE inwestują zapewne mniej niż 10% odkładanych oszczędności w tego rodzaju fundusze osiągając wyniki na poziomie inflacji. I będą bardzo rozczarowani, gdy zaczną konsumować odkładany kapitał na...

15.02.2017

Globalny apetyt na akcje nie maleje - Termometr Inwestycyjny

"Plany prezydenta Trumpa, wybory we Francji czy ponowne tarcia między Grecją a MFW należy traktować w kategoriach szumu politycznego, który nie ma w tej chwili większego wpływu na rynek". Radosław Piotrowski Zarządzający funduszami Union Investment TFI   Po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA rozpoczął się prawdziwy rajd...