Aktualności

Bądź zawsze na bieżąco

04.01.2017
Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniAbsolute Return Dłużny FIZ z 04.01.2017 r.

Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniAbsolute Return Dłużny FIZ z 04.01.2017 r.

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 19 ust. 11 Statutu UniAbsolute Return Dłużny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, informuje o wykupieniu 2281 Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu UniAbsolute Return Dłużny  FIZ w dniu 30.12.2016 roku. Wykupienia dokonano...

04.01.2017
Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniObligacje FIZ z 04.01.2017 r.

Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniObligacje FIZ z 04.01.2017 r.

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 19 ust. 11 Statutu UniObligacje Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, informuje o wykupieniu 1297 Certyfikatów Inwestycyjnych UniObligacje FIZ w dniu 30.12.2016 roku. Wykupienia dokonano na żądanie Uczestników...

04.01.2017
Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniAbsolute Return Akcyjny FIZ z 04.01.2017 r.

Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniAbsolute Return Akcyjny FIZ z 04.01.2017 r.

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 19 ust. 11 Statutu UniAbsolute Return Akcyjny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, informuje o wykupieniu 1882 Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu UniAbsolute Return Akcyjny FIZ w dniu 30.12.2016 roku. Wykupienia dokonano na...