Aktualności

Bądź zawsze na bieżąco

19.07.2017

Optymistyczne nastawienie do akcji małych i średnich spółek - Termometr Inwestycyjny

"Jesteśmy optymistycznie nastawieni do akcji małych i średnich spółek. W drugiej połowie roku dadzą zarobić inwestorom".   Maciek Kik Zarządzający subfudnuszem UniAkcje Małych i Średnich Spółek w Union Investment TFI   • Druga połowa roku będzie należeć do akcji małych i średnich spółek. • Mniejsze Spółki...

29.06.2017

Gospodarka napędzi wyniki polskich spółek - Termometr Inwestycyjny

"Oczekujemy, że silne ożywienie gospodarcze przełoży się na wzrost przychodów i zysków wielu spółek notowanych na GPW. Nasze uśrednione prognozy na 2017 rok zakładają kilkuprocentowy wzrost zysków". Tomasz Matras Zastępca dyrektora inwestycyjnego ds. akcji Union Investment TFI   • Koniunktura gospodarcza w Polsce i strefie euro...

29.06.2017

Polskie obligacje wciąż w cenie - Termometr Inwestycyjny

"Polskie obligacje skarbowe nadal cieszą się dużą popularnością wśród zagranicznych inwestorów i prawdopodobnie szybko się to nie zmieni. Do inwestycji w polski dług zachęca dobre wykonanie budżetu i planowane ograniczenie emisji nowych papierów". Krzysztof Izdebski zarządzający funduszami Union Investment TFI   • Polskie obligacje...

28.06.2017

UniAkcje Dywidendowy z odświeżonym procesem inwestycyjnym.

Union Investment TFI odświeżyło proces inwestycyjny subfunduszu UniAkcje Dywidendowy. Dzięki temu zarządzający zyskał dodatkowy oręż, który umożliwi mu jeszcze szybsze reagowanie na informacje płynące z rynku i ze spółek. Z korzyścią dla stopy zwrotu.   UniAkcje Dywidendowy jest obecny na rynku od 2013 roku. Inwestuje w akcje wyłącznie wyselekcjonowanych...

07.06.2017

Na rynkach wschodzących można jeszcze zarobić – Termometr Inwestycyjny

"Nie wszystkie rynki wschodzące mają równie wysoki potencjał wzrostu. Emerging markets mogą być jednak dobrym kierunkiem dla inwestorów, którzy chcą zainwestować część pieniędzy. Poza wciąż atrakcyjną inwestycyjnie Europą". Radosław Piotrowski zarządzający funduszami Union Investment TFI   • Akcje i obligacje z wybranych...

02.06.2017

Sprawdź, czy u byłego pracodawcy nie zostały pieniądze na Twoją dodatkową emeryturę.

• Już prawie 400 tys. Polaków gromadzi pieniądze na dodatkową emeryturę w pracowniczych programach emerytalnych (PPE). • Jeśli po przejściu do nowej firmy pracownik nie wypłaci albo nie przeniesie swoich oszczędności, pozostaną one w programie prowadzonym przez byłego pracodawcę. • Warto sprawdzić, ile pieniędzy zostało na rachunku w PPE u poprzedniego...

Archiwum:
2017 2016 2015 2014 2013 2012