Aktualności

Bądź zawsze na bieżąco

28.03.2017

Oszczędzamy coraz więcej i coraz mniej racjonalnie

Poprawiająca się sytuacja na rynku pracy, najniższa od ponad 25 lat stopa bezrobocia, a także coraz wyższe płace przełożyły się na istotny wzrost poziomu oszczędności Polaków w IV kwartale ubiegłego roku. Prawie połowa z tej kwoty nie przynosi żadnego dochodu. Według informacji przedstawionej przez Analizy Online w IV kwartale 2016 roku aktywa gospodarstw domowych wzrosły do kwoty...

15.03.2017

Wciąż bez przełomu

Sprzedaż funduszy akcji wzrosła w lutym, jednak jeszcze bardzo daleko jej do poziomów, które stanowiłyby przełom. Analizy Online opublikowały szacunki dotyczące napływu środków do funduszy inwestycyjnych w lutym br. Nadwyżka wpłat nad wypłatami wyniosła 1,4 mld złotych, a była jeszcze wyższa – o 300 mln – w funduszach detalicznych, skierowanych do...

06.03.2017

Prywatyzacja OFE może stanowić przełom w sposobie oszczędzania na emeryturę

Przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne polskich akcji może stanowić rewolucję w sposobie oszczędzania na emeryturę. Polacy zaczną inwestować w III filarze głównie w akcjach, tak jak to robią Brytyjczycy czy Amerykanie.  Przypomnę, że tzw. plan Morawieckiego przewiduje, że OFE w dniu 1 stycznia 2018 roku zostaną przekształcone w otwarte fundusze inwestycyjne i środki w...

23.02.2017

Oszczędzający z myślą o emeryturze są skazani na akcje

Przeciętny uczestnik planu emerytalnego w USA inwestuje w fundusze akcji 66% swoich aktywów i osiąga stopę zwrotu zbliżoną do 10% rocznie. Polacy oszczędzający w PPE, IKE i IKZE inwestują zapewne mniej niż 10% odkładanych oszczędności w tego rodzaju fundusze osiągając wyniki na poziomie inflacji. I będą bardzo rozczarowani, gdy zaczną konsumować odkładany kapitał na...

03.02.2017

Pracujemy coraz dłużej

W Polsce podnosi się wiek osób pobierających pierwsze emerytury. Bo to się opłaca. Ale nie każdy z nas będzie mógł pracować dłużej.   Według danych ZUS średni wiek przechodzenia na emeryturę w Polsce w 2006 roku wynosił 57,1 lat, w 2010 – 60,1, a w 2014 roku już 60,9 lat. To pokłosie zmian wprowadzonych w 1999 roku, kiedy to w ZUS emeryturę o zdefiniowanym...

19.01.2017

"Teraz jest już za późno"

Dynamiczne wzrosty na giełdzie, jeżeli pojawiają się po długim okresie spadków (tak jak to było w drugim kwartale 2009 roku), czy też po wielu latach wyczerpującej stagnacji (tak jak obecnie), bardzo rzadko skłaniają nas do inwestycji w akcje.     Ja to zjawisko określam "teraz jest już za późno". W okresie ostatnich dwóch miesięcy można było...