Aktualności

Bądź zawsze na bieżąco

06.06.2017
Ogłoszenie ws. likwidacji subfunduszu UniAbsolute Return Uniwersalny

Ogłoszenie ws. likwidacji subfunduszu UniAbsolute Return Uniwersalny

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-633), przy ulicy Polnej 11, wpisany do Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 50329, o kapitale zakładowym 21  687  900,00  PLN, opłaconym w całości, NIP...

09.05.2017
Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniAbsolute Return Globalny FIZ z 09.05.2017 r.

Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniAbsolute Return Globalny FIZ z 09.05.2017 r.

Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniAbsolute Return Globalny FIZ z 09.05.2017 r. Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 19 ust. 11 Statutu UniAbsolute Return Globalny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: „Fundusz”), informuje o...

09.05.2017
Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniObligacje FIZ z 09.05.2017 r.

Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniObligacje FIZ z 09.05.2017 r.

Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniObligacje FIZ z 09.05.2017 r. Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 19 ust. 11 Statutu UniObligacje Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: „Fundusz”), informuje o wykupieniu 2 479...

09.05.2017
Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniAbsolute Return Akcyjny FIZ z 09.05.2017 r.

Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniAbsolute Return Akcyjny FIZ z 09.05.2017 r.

Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniAbsolute Return Akcyjny FIZ z 09.05.2017 r. Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 19 ust. 11 Statutu UniAbsolute Return Akcyjny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: „Fundusz”), informuje o...

11.04.2017
Ogłoszenie o likwidacji subfunduszu UniStrategie Dynamiczny wydzielonego w UniFundusze SFIO

Ogłoszenie o likwidacji subfunduszu UniStrategie Dynamiczny wydzielonego w UniFundusze SFIO

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-633), przy ulicy Polnej 11, wpisany do Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 50329, o kapitale zakładowym 21  687  900,00  PLN, opłaconym w całości, NIP...

11.04.2017
Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów - UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO)

Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów - UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO)

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 9a ust. 5 Statutu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”), z uwagi na zebranie wpłat w wysokości niezbędnej do utworzenia subfunduszu UniAktywa Polskie, Towarzystwo podjęło decyzję o...