Kadra

Zarząd Towarzystwa Union Investment TFI

Team member photo
Małgorzata Góra-Dubiela
Prezes Zarządu
rozwiń

Absolwentka Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Dziedziną funduszy inwestycyjnych zajmuje się od 1994 roku.

Kariera zawodowa

od 1999 Prezes Zarządu Union Investment TFI S.A.
1998 – 1999 Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży Union Investment TFI S.A.
1995 – 1997 Dyrektor regionalny ds. marketingu w Pioneer
1994 Zastępca dyrektora regionalnego ds. marketingu w Pioneer - Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Powierniczych.

Inne funkcje

2004 – 2007 Członek Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami
2001 – 2004 Wiceprzewodnicząca Rady Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (STFI)

Wolny czas poświęca dziedzinom zdecydowanie odbiegającym od jej zwykłych zajęć. Najlepiej odpoczywa nad morzem lub w górach, gdzie najwięcej czasu poświęca pieszym wędrówkom i literaturze. Muzyka towarzyszy jej na co dzień – klasyczna inspiruje, a popularna pomaga zmierzyć się z wyzwaniami dnia codziennego. Największa pasja to próbowanie smaków kuchni odległych zakątków świata.

Team member photo
Zbigniew Jakubowski
Wiceprezes Zarządu
rozwiń

Kariera zawodowa

od 2001 Wiceprezes Zarządu Union Investment TFI S.A. odpowiedzialny za pion inwestycyjny
2000 – 2001 Prezes Zarządu – Dyrektor Inwestycyjny Korona TFI S.A
1998 – 2000 Zarządzający aktywami w Banku Gdańskim S.A. i w Domu Maklerskim BIG-BG Sp. z o.o. oraz jako członek zarządu odpowiedzialny za politykę inwestycyjną w BWE Asset Management S.A.
1998 Licencja doradcy inwestycyjnego (nr licencji 125).
1994 Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Rozpoczął pracę na stanowisku maklera papierów wartościowych

Jego dewizą w zarządzaniu jest patrzenie w przyszłość (przewidywanie trendów rynkowych) oraz konsekwencja w działaniu. Oprócz opierania się na „twardych” danych i argumentach wyznaje też zasadę, że zawsze należy wykazać pewną dozę pokory wobec tego, co się dzieje na rynku.

Lubi czytać książki, zaś wolny czas spędza aktywnie, uprawiając ulubione sporty: triatlon i siatkówkę.

Team member photo
Małgorzata Popielewska
Członek Zarządu
rozwiń

Kariera zawodowa

od 09.2011 Członek Zarządu Union Investment TFI S.A., sprawujący nadzór nad Departamentem Wyceny i Procesów Operacyjnych, Finansów i Administracji, Departamentem Prawnym oraz Kontroli Ryzyka Rynkowego.
2000 – 2011 Dyrektor Strategii i Rozwoju, Senior Product Manager, Prokurent Union Investment TFI S.A.
1998 – 2000 Product Manager, Analityk Finansowy Korona TFI
1995 - 1998 Portfolio Manager w BGŻ SA Biuro Maklerskie, Wydział Zarządzania Portfelem.
1997 Absolwentka Wydziału Ekonomii, kierunek Finanse i Bankowość, na Uniwersytecie Warszawskim.

Wyznaje zasadę równowagi we wszechświecie, w praktyce łącząc ambitną pracę zawodową z życiem rodzinnym. Czas wolny spędza aktywnie poprzez wypady rowerowe i wycieczki krajoznawcze oraz wspólne muzykowanie, będące pasją całej rodziny.

Zespół Zarządzania Funduszami Dłużnymi

Team member photo
Andrzej Czarnecki
Dyrektor Inwestycyjny ds. Papierów Dłużnych
rozwiń

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalizacja metody ilościowe w ekonomii.

Pierwsze doświadczenia na rynku kapitałowym zdobywał na studiach, od samego początku kariery zawodowej związany z rynkiem instrumentów dłużnych i pochodnych. W sierpniu 2006 r. otrzymał licencję doradcy inwestycyjnego nr 234.

Do Union Investment TFI dołączył w 2004 r. jako analityk rynku pieniężnego i obligacji. Od maja 2006 r. pełni funkcję zarządzającego funduszami inwestującymi w szeroko rozumiane spektrum instrumentów dłużnych – od obligacji rządowych poprzez obligacje korporacyjne aż do pochodnych instrumentów na stopę procentową.

Zarządza:

Wolny czas poświęca na swoje pasje – kolarstwo szosowe, kajakarstwo górskie oraz programowanie.

Team member photo
Krzysztof Izdebski
Zarządzający Funduszami
rozwiń

Z polskim rynkiem finansowym związany od kilkunastu lat. Posiada licencję maklerską nr 1346. Absolwent MBA na Politechnice Warszawskiej.

W 1995 roku rozpoczął współpracę z Bankiem Millennium, współtworząc politykę inwestycyjną banku w części dłużnej. W latach 1999-2001 wiedzę i umiejętności zdobywał w praskim oddziale Commerzbank, gdzie zajmował się obsługą transakcji na rynku pierwotnym i wtórnym obligacji z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Po powrocie do kraju przez siedem lat pracował w Deutsche Bank, w którym m.in. wdrażał elektroniczną platformę handlu obligacjami. Pod koniec 2008 przeszedł do PKO Bank Polski, gdzie zarządzał pozycją obligacji i bonów skarbowych.

Do Union Investment TFI dołączył w 2011 roku, wzmacniając część dłużną zespołu zarządzania.

Zarządza:

Prywatnie miłośnik historii Polski i Europy Wschodniej oraz fan piłki nożnej.

Team member photo
Marek Warmuz
Zarządzający Funduszami
rozwiń

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość, specjalność: finanse przedsiębiorstw. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu bankowości.

Karierę rozpoczął w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Aviva BZ WBK S.A., początkowo na stanowisku Dealera Rynku Pieniężnego, a następnie Specjalisty Rynku Pieniężnego. Tu też zdobył pierwsze doświadczenie w dziedzinie dłużnych papierów wartościowych. Od 2003 roku, jako Specjalista ds. Papierów Dłużnych zajmował się wyceną, analizą i realizowaniem strategii w zakresie instrumentów finansowych, głównie dłużnych papierów wartościowych. Przez 11 lat zdobywał doświadczenie, pełniąc różne funkcje w dziale inwestycji w największym w Polsce funduszu emerytalnym.

W 2010 r. dołączył do Union Investment TFI, do części dłużnej zespołu zarządzania.

Zarządza:

W wolnych chwilach zajmuje się modelarstwem. Lubi także prace na świeżym powietrzu w ogrodzie.

Zespół Zarządzania Funduszami Akcji

Team member photo
Ryszard Rusak
Dyrektor Inwestycyjny ds. Akcji
rozwiń

Ukończył Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 123.

Przygodę z giełdą zaczął w 1993 roku od inwestycji w akcje kilku dostępnych wtedy spółek. Pierwszą pracę związaną z rynkiem kapitałowym podjął podczas studiów w 1994 roku jako makler w DM Penetrator. Po kilku miesiącach przeszedł do biura maklerskiego Banku Gdańskiego. W latach 1998 - 1999 pracował w Pionie Zarządzania Aktywami domu maklerskiego BIG BG jako doradca inwestycyjny, a następnie na stanowisku dyrektora ds. inwestycyjnych.

W Union Investment TFI od 2000 r. W 2005 r. objął stanowisko dyrektora inwestycyjnego odpowiedzialnego za fundusze akcyjne.

Zarządza:

Wolne chwile poświęca rodzinie: żonie i dwóm synom. Lubi wypoczywać aktywnie, jeżdżąc na rowerze czy nartach. Jego hobby to dalekie podróże.

Team member photo
Tomasz Matras
Z-ca Dyrektora Inwestycyjnego ds. Akcji
rozwiń

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - specjalizacja: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa. W 2005 roku obronił z wyróżnieniem pracę magisterką na temat Rynek korporacyjnych papierów dłużnych w Polsce i perspektywy jego rozwoju. W latach 2003 - 2004 odbył również stypendium naukowe na Uniwersytecie Johanna Gutenberga w Mainz. W styczniu 2006 rozpoczął studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 334.

Przez ostatnie lata współpracował z takimi instytucjami finansowymi jak: Bank Pekao S.A. (2002 r.), Bank Millenium (2003 r.) oraz Volkswagen Bank Polska S.A. (2004 r.). W maju 2005 r. został zatrudniony w Departamencie Finansów i Rozliczeń w Domu Inwestycyjnym BRE Banku. Od września 2005 r. pracował na stanowisku Analityka Finansowego w Departamencie Oceny Ryzyka w BZWBK Faktor Sp. z o.o.

W Union Investment TFI od 2006 r.

Zarządza:

Oprócz zaangażowania w sprawy rynku kapitałowego, wolny czas poświęca na swoje pasje – pływanie, które trenował w czasach studenckich w sekcji pływackiej AZS oraz ratownictwo wodne.

Team member photo
Robert Burdach
Zarządzający Funduszami
rozwiń

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu o specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał w latach 2003 - 2004 jako doradca finansowy, a w latach 2005 - 2006 odbył staż menedżerski w Stanach Zjednoczonych.

W czerwcu 2009 r. zdał ostatni etap egzaminu organizowanego przez CFA Society of Poland, przybliżając się do otrzymania tytułu Chartered Financial Analyst (dyplomowany analityk finansowy).

W Union Investment TFI od 2008 r.

Zarządza:

W wolnych chwilach biega, a także gra w piłkę nożna i koszykówkę. Zamiłowany podróżnik, chętnie odwiedzający ciekawe miejsca w Europie i na świecie.

Team member photo
Maciej Kik
Zarządzający Funduszami
rozwiń

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość, specjalizacja: Bankowość Inwestycyjna. W 2007 r. obronił pracę magisterką pt. Alternatywne klasy aktywów w portfelu inwestycyjnym. W toku studiów rozpoczął również drugi fakultet: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne.

Ukończył Studium dla Doradców Inwestycyjnych i Analityków Papierów Wartościowych organizowane przez Instytut Rozwoju Biznesu. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 370.

W Union Investment TFI S.A. od 2006 r.

Zarządza:

Zespół Zarządzania Funduszami Ilościowymi

Team member photo
dr Robert Ślepaczuk
Zarządzający Funduszami
rozwiń

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność: Finanse i Bankowość. W 2005 roku ukończył studia doktoranckie rozprawą doktorską pt. Efektywność rynków indeksowych i akcyjnych kontraktów terminowych.

Od 2001 roku prowadzi działalność naukową na stanowisku adiunkta, na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie Kieruje grupą badawczą Quantitative Finance Research Group.
Jego zainteresowania badawcze skupiają się głównie na praktycznej implementacji najnowszych osiągnięć nowoczesnych finansów w zarządzaniu aktywami, poprzez konstruowanie matematycznych systemów inwestycyjnych. Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji naukowych i autor artykułów publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.
Od 1997 r. zarządza aktywami na rynku kapitałowym poprzez fundusze autorskie.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 316, licencję maklera papierów wartościowych nr 2245 oraz zaliczone dwa etapy egzaminu na licencję CFA.

Do zespołu Union Investment TFI dołączył w 2011 roku, gdzie powierzono mu zarządzanie strategiami ilościowymi.

Komórka Alokacji Aktywów

Team member photo
Radosław Piotrowski
Zarządzający funduszami asset allocation
rozwiń

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, licencjonowany doradca inwestycyjny (nr 454) i makler papierów wartościowych (nr 2669). Posiadacz prestiżowego tytułu Chartered Financial Analyst (CFA), przyznawanego przez amerykański CFA Institute. Posiada bogate, poparte sukcesami doświadczenie w budowie portfeli inwestycyjnych zamożnych klientów prywatnych, zarówno w kraju (Citigroup, Alior Bank), jak i za granicą (Wellesley Investments & Pensions Ltd).

Od kwietnia 2015 r. kieruje w Union Investment TFI S.A. działem zajmującym się zarządzaniem produktami opartymi o różne klasy aktywów (tzw. multi-asset investing) na rynkach globalnych, przy aktywnym wsparciu pozostałych działów departamentu zarządzania (akcje, instrumenty dłużne, inwestycje ilościowe) i z wykorzystaniem globalnego know-how spółki matki Union Asset Management Holding AG. Wraz z zespołem zarządza także portfelami klientów i doradza im w oparciu o profile ryzyka (tzw. individual risk profiling) oraz proces asset allocation.

Zarządza:

Team member photo
Marek Straszak
Zarządzający portfelami
rozwiń

Absolwent Doradztwa Inwestycyjnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, licencjonowany doradca inwestycyjny oraz makler papierów wartościowych. Niedawno zaliczył także pierwszy etap trzyletniego egzaminu Chartered Financial Analyst (CFA). Doświadczenie w pracy maklera i analityka akcji zdobywał w takich firmach, jak Alior Bank, Erste Securities oraz Dom Maklerski BPS.

W Union Investment TFI od lipca 2015 r. Zajmuje się m. in. doradztwem inwestycyjnym, zarządzaniem portfelami inwestycyjnymi i wsparciem w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi o strategii asset allocation.

Zarządza:

 

Struktura organizacyjna Towarzystwa

Struktura Union Investment TFI