Misja Towarzystwa

Misja Union Investment

Podstawą naszej działalności jest skuteczne pomnażanie środków pieniężnych naszych Klientów i Partnerów. Za wyniki naszych funduszy odpowiada najbardziej stabilny w Polsce, niezmienny od dekady zespół zarządzających. Olbrzymia wiedza oraz wieloletnie doświadczenie naszych pracowników pozwalają nam aktywnie tworzyć innowacyjne produkty inwestycyjne, optymalnie dopasowane zarówno do potrzeb Klientów, jak i do konkretnej sytuacji rynkowej. Jesteśmy sprawdzonym, nastawionym na efektywną współpracę w długim czasie i w każdych warunkach partnerem w inwestowaniu, któremu można bezpiecznie powierzyć swoje środki.
 

Wizja Union Investment

Wierzymy, że można połączyć ze sobą skuteczne inwestowanie z etyczną postawą oraz zdrowymi, fundamentalnymi zasadami współżycia społecznego. Do świata i ludzi podchodzimy z szacunkiem, dbając o to, aby nasze relacje wewnętrzne, z Klientami i Partnerami były szczere, oparte na wzajemnym poszanowaniu i otwartej, bezpośredniej komunikacji. Jesteśmy stuprocentowo zaangażowani w to, co robimy, nastawieni na ciągły rozwój i nieustanne samodoskonalenie, gdyż wierzymy, że tylko w ten sposób będziemy w stanie aktywnie odpowiadać na wyzwania przyszłości.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości