Jak odblokować rejestr - Klienci Instytucjonalni

Ponieważ do 1 grudnia 2016 r. nie otrzymaliśmy od Państwa instytucji oświadczenia FATCA, rejestry reprezentowanej przez Państwa instytucji założone w naszym Towarzystwie pomiędzy 1.07.2014 r. a 1.12.2015 r. zostały zablokowane.[1]

Nie mogą Państwo korzystać ze środków zgromadzonych na tych rejestrach, tzn. zlecać transakcji ich odkupienia, konwersji i zamiany. 

Blokada będzie aktywna do czasu złożenia przez Państwa oświadczenia. Prosimy o złożenie oświadczenia niezwłocznie. 

Jak złożyć oświadczenie FATCA:

 

 • Korespondencyjnie 
  • za pomocą formularza, prosimy:
   • wypełnić formularz oświadczenia 
   • wypełniony formularz wysłać pocztą na adres: 

ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. 
ul. Puławska 436
02-801 Warszawa

 • jeśli posiadają Państwo dostęp do Serwisu Transakcyjnego, prosimy:
  • zalogować się do Serwisu Transakcyjnego (ST)
  • wejść w zakładkę inne dyspozycje / oświadczenie o statusie podatnika USA
  • pobrać dokument oświadczenia 
  • wypełnić go i wysłać na adres podany w ST 

lub

 • osobiście
  • podczas wizyty w Punkcie Obsługi Klienta Union Investment TFI lub jednego z naszych dystrybutorów

 

Ważne informacje:

 1. w oświadczeniu FATCA należy wskazać typ instytucji według klasyfikacji FATCA,
 2. jeśli na pytanie o status podatnika USA odpowiedzą Państwo pozytywnie, niezbędne będzie uzupełnienie numeru identyfikacji podatkowej TIN (Taxpayer Identification Number),
 3. instytucje sklasyfikowane jako Raportujące instytucje finansowe (Participating Foreign Financial Institution) zobligowane są wskazać również numer GIIN (Global Intermediary Identification Number) 
 4. instytucje sklasyfikowane jako  Pasywny niefinansowy podmiot zagraniczny (Passive NFFE) muszą przekazać również Oświadczenia FATCA beneficjentów rzeczywistych. 

Rejestry odblokujemy w ciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym otrzymamy Państwa oświadczenie FATCA.

Szczegóły dotyczące FATCA znajdą Państwo TUTAJ

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów z wypełnieniem dokumentów, prosimy o kontakt telefoniczny: 801 144 144 lub (+48) 22 449 03 33, od poniedziałku do piątku między 8.00 a 18.00 albo e-mailowy: fatca@union-investment.pl

 

[1]Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. 2015 poz. 1712).