Promocja "Bezpośrednio - bez opłat"

Skorzystaj z promocji i kupuj fundusze bez opłat manipulacyjnych!

Promocja „Bezpośrednio – bez opłat” polega na zwolnieniu inwestora z opłat manipulacyjnych, pobieranych zwykle przy nabyciu jednostek uczestnictwa.

Aby skorzystać z promocji wystarczy otworzyć rejestr na jeden z poniższych sposobów i dokonać wpłaty środków:
 

Sposób 1 – otwarcie rejestru w siedzibie Union Investment TFI

 

 

Sposób 2 – otwarcie rejestru przez Internet

  • Wypełnij elektroniczny formularz, wybierając fundusz i kwotę inwestycji.
  • Wykonaj przelew na deklarowaną kwotę, na rachunek tego funduszu.
  • Poczekaj na link aktywacyjny, który jest potwierdzeniem rejestracji. Link wysyłany jest w ciągu kilku dni, po zweryfikowaniu przez nas Twoich danych i zaksięgowaniu wpłaty.
  • Zaloguj się do serwisu transakcyjnego, korzystając z linku aktywacyjnego oraz identyfikatora i hasła, które podawałeś w formularzu rejestracyjnym. Po zalogowaniu będziesz mógł dokonywać dalszych nabyć funduszy, które również są objęte promocją.


Regulamin Promocji Bezpośrednio – bez opłat