Wycena funduszy Union Investment

Wycena:
dowolny
dowolny
Otwórz wycenę w PDF pdf

Parasol UniFundusze FIO - 20.02.2017

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]

Wybierz interesujące Cię zmiany (max. 6)


1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
UniKorona Pieniężny 209,27 209,27 0,01 0,59 0,84 3,10 18,88 0,80
UniLokata 117,82 117,82 0,02 0,20 0,53 1,89 17,26 0,34
UniDolar Pieniężny 40,92 40,92 -0,07 0,17 0,37 1,14 7,63 0,24
UniKorona Obligacje 332,18 335,54 -0,04 0,12 -0,05 -1,07 18,15 -0,01
UniObligacje: Nowa Europa 198,46 202,51 0,21 1,17 -1,97 -2,00 26,25 -1,78
UniStabilny Wzrost 171,76 177,07 -0,12 2,54 6,86 7,38 18,32 3,42
UniKorona Zrównoważony 324,15 341,21 -0,21 4,02 11,51 14,54 22,00 5,88
UniAkcje Dywidendowy 130,95 137,84 0,21 2,67 10,69 22,45 - 3,51
UniKorona Akcje 220,76 232,38 -0,32 6,34 18,47 24,16 28,20 9,21
UniAkcje Wzrostu 111,29 117,15 0,00 6,51 18,94 29,95 51,87 9,63
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 109,51 115,27 0,15 5,64 15,01 27,01 49,75 9,05
UniAkcje: Nowa Europa 123,00 129,47 0,28 5,23 12,84 22,18 22,18 6,86
UniAkcje: Turcja 65,16 68,59 1,34 10,16 6,63 4,01 - 4,98

Parasol UniFundusze SFIO - 20.02.2017

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]
1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
Aktywa
netto
(w tys.)
UniWIBID Plus 1 706,94 1 706,94 0,02 0,18 0,54 2,06 8,77 0,30 1 345 894,48
UniEURIBOR 1 192,33 1 192,33 -0,03 0,08 0,16 0,70 6,32 0,04 14 832,37
UniObligacje Aktywny 148,06 152,64 0,03 1,12 0,00 -0,23 30,71 -0,11 200 669,88
UniDynamiczna Alokacja Aktywów 94,92 99,92 -0,18 -0,54 0,56 4,51 - -0,80 14 330,33
UniAktywny Pieniężny 103,59 103,59 0,00 0,48 1,16 3,38 - 0,60 59 203,29
SGB Gotówkowy 1 085,40 1 085,40 0,01 0,44 0,69 2,41 - 0,53 143 455,15
SGB Dłużny 1 009,97 1 020,17 -0,02 0,62 1,02 - - 0,39 40 876,65
SGB Zagraniczny 1 030,43 1 062,30 -0,19 0,91 2,87 5,76 - 1,01 20 720,90
UniStrategie Dynamiczny 108,69 114,41 -0,29 2,15 7,42 14,25 - 2,30 12 344,81
UniAkcje Globalny Dywidendowy 109,05 114,79 -0,47 1,90 4,01 12,42 - 0,53 4 604,11
UniAkcje Biopharma 111,33 117,19 -0,48 4,09 7,86 17,60 - 4,87 7 239,42
UniAkcje: Daleki Wschód 110,84 116,67 -0,51 3,10 8,12 26,11 - 4,41 14 963,01

Cena netto – wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa; cena odkupienia

Cena brutto – cena nabycia z maksymalną opłatą manipulacyjną według obowiązującej Tabeli Opłat

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego.

Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.