Wycena funduszy Union Investment

 

Wycena:
dowolny
dowolny
Otwórz wycenę w PDF pdf

Parasol UniFundusze FIO - 07.12.2016

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]

Wybierz interesujące Cię zmiany (max. 6)


1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
UniKorona Pieniężny 207,20 207,20 0,02 -0,35 -0,26 1,94 20,09 2,11
UniLokata 117,28 117,28 0,00 0,10 0,50 1,77 - 1,67
UniDolar Pieniężny 40,76 40,76 0,00 -0,32 -0,27 0,99 8,04 1,02
UniKorona Obligacje 332,22 335,58 0,27 -1,25 -1,91 -0,35 21,88 -0,23
UniObligacje: Nowa Europa 201,45 205,56 0,23 -2,65 -5,49 0,87 32,58 2,42
UniStabilny Wzrost 164,16 169,24 0,37 0,12 -1,62 1,48 16,82 1,93
UniKorona Zrównoważony 301,42 317,28 0,14 1,98 0,64 4,98 18,88 5,43
UniAkcje Dywidendowy 122,24 128,67 0,53 4,08 3,23 8,88 - 10,72
UniKorona Akcje 196,25 206,58 0,47 3,79 1,54 8,06 21,73 8,08
UniAkcje Wzrostu 98,88 104,08 0,35 3,49 3,80 11,62 43,22 11,87
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 99,00 104,21 -0,10 1,08 -1,22 9,24 54,71 10,33
UniAkcje: Nowa Europa 112,76 118,69 0,29 2,46 1,35 10,40 18,54 11,03
UniAkcje: Turcja 61,06 64,27 2,14 -1,07 -8,36 -7,67 - -4,50

Parasol UniFundusze SFIO - 07.12.2016

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]
1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
Aktywa
netto
(w tys.)
UniWIBID Plus 1 699,41 1 699,41 0,01 0,17 0,54 2,08 9,52 1,94 1 309 162,49
UniEURIBOR 1 190,81 1 190,81 0,05 -0,11 -0,12 0,69 7,32 0,67 15 343,29
UniObligacje Aktywny 147,91 152,48 0,85 -3,11 -4,92 -1,41 36,73 -0,01 221 071,19
UniDynamiczna Alokacja Aktywów 95,50 100,53 0,33 1,77 -0,32 -1,68 - 0,28 14 242,88
UniAktywny Pieniężny 102,37 102,37 0,04 -0,25 0,56 - - 2,33 24 528,33
SGB Gotówkowy 1 076,86 1 076,86 0,02 -0,19 -0,10 1,93 - 1,90 150 937,63
SGB Dłużny 1 001,02 1 011,13 0,45 -1,58 -2,52 - - - 40 773,35
SGB Zagraniczny 1 002,09 1 033,08 -0,01 0,76 -0,88 -0,72 - 0,39 20 115,48
UniObligacje Zamienne 100,14 103,24 0,37 0,87 -0,30 -1,46 - -1,47 4 618,28
UniStrategie Dynamiczny 101,60 106,95 -0,25 2,36 -1,93 -4,09 - -1,55 11 040,04
UniAkcje Globalny Dywidendowy 104,77 110,28 -0,10 4,55 0,32 1,40 - 2,31 3 908,02
UniAkcje Biopharma 100,58 105,87 -0,60 7,07 -2,73 -3,77 - -4,33 3 696,89
UniAkcje: Daleki Wschód 102,73 108,14 -0,45 -0,06 -2,29 7,09 - 9,36 12 816,29

Cena netto – wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa; cena odkupienia

Cena brutto – cena nabycia z maksymalną opłatą manipulacyjną według obowiązującej Tabeli Opłat

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego.

Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.