Wycena funduszy Union Investment

Wycena:
dowolny
dowolny
Otwórz wycenę w PDF pdf

Parasol UniFundusze FIO - 08.02.2016

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]

Wybierz interesujące Cię zmiany (max. 6)


1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
UniKorona Pieniężny 202,68 202,68 0,01 -0,51 -0,21 0,75 21,38 -0,11
UniLokata 115,58 115,58 0,02 0,15 0,43 2,04 - 0,20
UniDolar Pieniężny 40,44 40,44 0,00 0,12 0,25 1,33 9,17 0,22
UniKorona Obligacje 335,71 339,10 0,02 0,35 0,56 -0,34 30,48 0,82
UniObligacje: Nowa Europa 203,26 207,41 -0,14 2,48 2,27 -1,82 47,22 3,34
UniStabilny Wzrost 157,87 162,75 -0,54 -0,30 -4,99 -8,66 9,84 -1,97
UniKorona Zrównoważony 278,86 293,54 -0,77 0,16 -6,33 -10,80 2,82 -2,46
UniAkcje Dywidendowy 107,64 113,31 -1,28 0,29 -7,07 -14,47 - -2,50
UniKorona Akcje 172,22 181,28 -1,65 0,57 -11,40 -17,14 -8,77 -5,15
UniAkcje Wzrostu 83,57 87,97 -1,68 -1,59 -10,93 -13,22 0,75 -5,45
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 85,29 89,78 -1,31 -2,28 -10,59 -7,20 -7,29 -4,95
UniAkcje: Nowa Europa 99,32 104,55 -2,16 0,57 -8,05 -5,56 -8,36 -2,21
UniAkcje: Turcja 63,58 66,93 -2,21 2,43 -12,40 -24,79 - -0,56

Parasol UniFundusze SFIO - 08.02.2016

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]
1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
Aktywa
netto
(w tys.)
UniWIBID Plus 1 671,30 1 671,30 0,02 0,20 0,58 2,43 12,44 0,26 1 129 475,30
UniEURIBOR 1 183,11 1 183,11 0,01 0,02 0,07 0,47 9,18 0,02 15 866,40
UniObligacje Aktywny 147,80 152,37 -0,07 -0,44 -1,57 -2,44 - -0,08 223 552,65
UniBessa 99,99 105,25 0,21 0,29 0,48 -0,57 - 0,30 1 169,40
UniDynamiczna Alokacja Aktywów 90,36 95,12 -0,87 -2,33 -7,55 - - -5,11 12 717,53
UniAktywny Pieniężny 100,09 100,09 0,01 0,02 - - - 0,05 2 015,57
SGB Gotówkowy 1 058,47 1 058,47 0,02 -0,26 0,22 1,34 - 0,16 160 951,00
SGB Zagraniczny 981,76 1 012,12 -0,41 -1,48 -2,41 - - -1,65 19 699,33
UniObligacje Zamienne 97,56 100,58 0,04 -2,98 -4,88 -3,04 - -4,00 10 927,57
UniStrategie Dynamiczny 95,78 100,82 -0,83 -5,66 -10,37 -9,21 - -7,19 15 828,70
UniAkcje Globalny Dywidendowy 97,02 102,13 -1,52 -4,91 -7,32 - - -5,25 1 043,07
UniAkcje Biopharma 93,59 98,52 -1,52 -11,16 -13,72 - - -10,98 1 948,60
UniAkcje: Daleki Wschód 88,37 93,02 0,75 -4,80 -11,41 -17,03 - -5,93 5 360,15

Cena netto – wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa; cena odkupienia

Cena brutto – cena nabycia z maksymalną opłatą manipulacyjną według obowiązującej Tabeli Opłat

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego.

Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.