Wycena funduszy Union Investment

Wycena:
dowolny
dowolny
Otwórz wycenę w PDF pdf

Parasol UniFundusze FIO - 19.01.2017

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]

Wybierz interesujące Cię zmiany (max. 6)


1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
UniKorona Pieniężny 208,06 208,06 -0,03 0,34 0,03 2,48 19,72 0,22
UniLokata 117,57 117,57 0,00 0,17 0,47 1,82 17,45 0,13
UniDolar Pieniężny 40,88 40,88 0,00 0,25 0,00 1,16 7,73 0,15
UniKorona Obligacje 331,85 335,20 0,01 -0,14 -1,51 -0,71 20,49 -0,11
UniObligacje: Nowa Europa 196,98 201,00 0,06 -2,63 -6,36 -1,94 29,82 -2,51
UniStabilny Wzrost 167,19 172,36 -0,16 1,47 1,78 6,58 18,82 0,67
UniKorona Zrównoważony 311,14 327,52 -0,06 2,77 4,70 12,66 22,88 1,63
UniAkcje Dywidendowy 127,50 134,21 -0,06 2,70 6,80 19,62 - 0,78
UniKorona Akcje 207,64 218,57 -0,05 4,51 8,76 23,15 29,54 2,72
UniAkcje Wzrostu 104,16 109,64 -0,12 4,63 8,76 25,12 53,97 2,61
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 102,98 108,40 -0,05 4,59 3,47 21,14 59,71 2,55
UniAkcje: Nowa Europa 116,20 122,32 -0,18 2,31 4,03 18,38 20,35 0,96
UniAkcje: Turcja 60,26 63,43 0,58 -3,97 -8,63 -3,41 - -2,92

Parasol UniFundusze SFIO - 19.01.2017

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]
1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
Aktywa
netto
(w tys.)
UniWIBID Plus 1 703,70 1 703,70 0,01 0,18 0,54 2,08 9,09 0,11 1 348 546,35
UniEURIBOR 1 191,34 1 191,34 0,00 0,00 -0,08 0,74 6,82 -0,04 14 758,51
UniObligacje Aktywny 146,87 151,41 -0,18 -1,15 -4,48 -0,22 33,17 -0,92 203 399,78
UniDynamiczna Alokacja Aktywów 95,48 100,51 0,07 -0,32 0,47 5,22 - -0,22 14 545,93
UniAktywny Pieniężny 103,10 103,10 -0,07 0,36 0,83 3,36 - 0,13 35 630,91
SGB Gotówkowy 1 080,82 1 080,82 -0,05 0,23 0,15 2,11 - 0,10 142 840,51
SGB Dłużny 1 005,03 1 015,18 -0,15 -0,11 -1,48 - - -0,10 40 669,89
SGB Zagraniczny 1 021,30 1 052,89 -0,17 0,38 1,70 4,01 - 0,11 20 531,97
UniStrategie Dynamiczny 106,40 112,00 -0,37 0,67 4,92 10,41 - 0,14 11 736,90
UniAkcje Globalny Dywidendowy 106,92 112,55 -0,64 -2,11 4,42 10,76 - -1,44 4 314,08
UniAkcje Biopharma 106,61 112,22 -0,99 1,57 5,77 10,47 - 0,42 4 585,31
UniAkcje: Daleki Wschód 107,22 112,86 -0,64 0,37 2,44 23,93 - 1,00 12 985,27
 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%] 
1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
Aktywa
netto
(w tys.)
UniObligacje Zamienne (w likwidacji) - - - - - - - - -

Cena netto – wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa; cena odkupienia

Cena brutto – cena nabycia z maksymalną opłatą manipulacyjną według obowiązującej Tabeli Opłat

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego.

Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.