Wycena funduszy Union Investment

 

Wycena:
dowolny
dowolny
Otwórz wycenę w PDF pdf

Parasol UniFundusze FIO - 26.09.2016

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]

Wybierz interesujące Cię zmiany (max. 6)


1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
UniKorona Pieniężny 207,88 207,88 0,03 0,13 1,24 2,76 21,20 2,45
UniLokata 116,84 116,84 0,02 0,17 0,40 1,72 - 1,29
UniDolar Pieniężny 40,91 40,91 0,00 0,17 0,42 1,77 9,28 1,39
UniKorona Obligacje 338,12 341,54 -0,02 -0,20 1,04 1,84 25,81 1,54
UniObligacje: Nowa Europa 211,38 215,69 -0,57 -0,39 0,72 11,12 41,48 7,47
UniStabilny Wzrost 165,15 170,26 -0,39 -0,59 3,79 0,46 20,22 2,55
UniKorona Zrównoważony 296,95 312,58 -0,59 0,29 5,04 0,95 20,78 3,86
UniAkcje Dywidendowy 118,83 125,08 -0,85 2,55 8,10 9,70 - 7,64
UniKorona Akcje 190,33 200,35 -0,79 0,26 9,55 -0,81 23,91 4,82
UniAkcje Wzrostu 94,87 99,86 -1,09 1,45 10,39 5,49 46,40 7,33
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 100,17 105,44 -0,76 1,77 14,76 8,73 63,57 11,63
UniAkcje: Nowa Europa 108,42 114,13 -1,69 -0,57 5,47 10,08 26,39 6,75
UniAkcje: Turcja 64,11 67,48 -4,95 -2,08 -5,41 5,12 - 0,27

Parasol UniFundusze SFIO - 26.09.2016

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]
1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
Aktywa
netto
(w tys.)
UniWIBID Plus 1 692,26 1 692,26 0,02 0,19 0,50 2,11 10,27 1,51 1 319 432,39
UniEURIBOR 1 192,61 1 192,61 -0,01 0,05 0,37 0,96 8,00 0,83 15 193,89
UniObligacje Aktywny 154,66 159,44 -0,29 -0,57 2,11 5,48 47,30 4,56 241 009,63
UniDynamiczna Alokacja Aktywów 95,37 100,39 -0,37 0,21 2,35 0,59 - 0,15 13 355,87
UniAktywny Pieniężny 101,92 101,92 0,01 0,15 1,14 - - 1,88 17 404,31
SGB Gotówkowy 1 078,45 1 078,45 0,01 0,07 0,89 2,40 - 2,05 145 058,36
SGB Dłużny 1 025,82 1 036,18 -0,05 -0,18 2,50 - - - 38 933,78
SGB Zagraniczny 1 008,09 1 039,27 0,01 -0,01 1,35 0,76 - 0,99 20 235,63
UniObligacje Zamienne 100,67 103,78 0,30 0,31 2,09 0,18 - -0,94 5 925,83
UniStrategie Dynamiczny 102,52 107,92 0,51 0,04 2,48 2,39 - -0,66 11 923,45
UniAkcje Globalny Dywidendowy 103,51 108,96 0,43 0,16 0,60 3,38 - 1,08 3 849,20
UniAkcje Biopharma 104,45 109,95 0,05 1,02 7,07 4,31 - -0,65 3 701,07
UniAkcje: Daleki Wschód 105,17 110,71 0,34 1,48 8,18 17,88 - 11,95 12 208,65

Cena netto – wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa; cena odkupienia

Cena brutto – cena nabycia z maksymalną opłatą manipulacyjną według obowiązującej Tabeli Opłat

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego.

Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.