Wycena funduszy Union Investment

Wycena:
dowolny
dowolny
Otwórz wycenę w PDF pdf

Parasol UniFundusze FIO - 27.05.2016

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]

Wybierz interesujące Cię zmiany (max. 6)


1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
UniKorona Pieniężny 205,01 205,01 0,04 0,08 0,91 1,24 20,52 1,03
UniLokata 116,18 116,18 0,01 0,16 0,43 1,81 - 0,72
UniDolar Pieniężny 40,66 40,66 0,00 0,10 0,47 1,35 8,68 0,77
UniKorona Obligacje 335,76 339,15 0,09 -0,20 -0,13 1,10 27,87 0,83
UniObligacje: Nowa Europa 207,06 211,29 -0,07 -1,12 1,95 4,15 46,42 5,27
UniStabilny Wzrost 162,67 167,70 0,18 -0,94 1,23 -6,00 11,49 1,01
UniKorona Zrównoważony 294,22 309,71 0,20 -1,07 3,05 -7,55 5,98 2,91
UniAkcje Dywidendowy 118,68 124,93 -0,19 -2,71 8,52 -7,25 - 7,50
UniKorona Akcje 185,66 195,43 0,08 -2,07 3,06 -14,40 -4,23 2,25
UniAkcje Wzrostu 92,12 96,97 0,08 -1,72 6,06 -8,47 9,95 4,22
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 94,51 99,48 0,52 0,41 8,40 -4,72 7,77 5,33
UniAkcje: Nowa Europa 108,88 114,61 -0,71 -3,19 6,38 -0,42 3,85 7,21
UniAkcje: Turcja 69,26 72,91 -1,24 -8,70 5,58 -12,65 - 8,32

Parasol UniFundusze SFIO - 27.05.2016

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]
1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
Aktywa
netto
(w tys.)
UniWIBID Plus 1 681,26 1 681,26 0,01 0,17 0,49 2,22 11,47 0,85 1 350 211,47
UniEURIBOR 1 187,69 1 187,69 0,01 0,03 0,27 0,68 8,47 0,41 15 875,69
UniObligacje Aktywny 151,65 156,34 0,25 -0,20 1,88 1,11 50,60 2,52 218 104,05
UniDynamiczna Alokacja Aktywów 93,73 98,66 0,34 -0,34 2,66 -6,41 - -1,58 12 640,43
UniAktywny Pieniężny 100,77 100,77 0,07 0,14 0,41 - - 0,73 12 852,98
SGB Gotówkowy 1 067,68 1 067,68 0,03 0,15 0,63 1,71 - 1,03 147 106,30
SGB Dłużny 1 004,20 1 014,34 0,42 0,54 - - - - 30 132,55
SGB Zagraniczny 992,94 1 023,65 0,21 0,21 1,10 - - -0,53 19 926,71
UniObligacje Zamienne 98,12 101,15 0,34 -0,35 1,18 -6,69 - -3,45 6 353,56
UniStrategie Dynamiczny 99,60 104,84 0,76 -0,77 4,24 -11,40 - -3,49 11 851,83
UniAkcje Globalny Dywidendowy 102,08 107,45 1,61 1,21 3,96 - - -0,31 1 470,28
UniAkcje Biopharma 99,42 104,65 1,38 -1,08 4,81 - - -5,43 2 708,77
UniAkcje: Daleki Wschód 93,24 98,15 -0,31 -2,61 4,72 -16,99 - -0,75 5 187,75

Cena netto – wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa; cena odkupienia

Cena brutto – cena nabycia z maksymalną opłatą manipulacyjną według obowiązującej Tabeli Opłat

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego.

Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.