Wycena funduszy Union Investment

Wycena:
dowolny
dowolny
Otwórz wycenę w PDF pdf

Parasol UniFundusze FIO - 27.11.2015

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]

Wybierz interesujące Cię zmiany (max. 6)


1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
UniKorona Pieniężny 203,49 203,49 0,00 0,24 0,51 1,82 23,04 1,89
UniLokata 115,20 115,20 0,01 0,15 0,43 2,29 - 1,99
UniDolar Pieniężny 40,37 40,37 -0,02 0,07 0,47 1,43 9,20 1,33
UniKorona Obligacje 334,93 338,31 0,02 0,31 1,03 0,32 30,03 0,64
UniObligacje: Nowa Europa 199,92 204,00 -0,25 0,75 4,14 -1,05 39,01 -2,11
UniStabilny Wzrost 163,99 169,06 0,01 -1,70 -0,30 -4,94 16,21 -3,43
UniKorona Zrównoważony 292,11 307,48 0,01 -2,27 -1,38 -7,11 10,23 -4,99
UniAkcje Dywidendowy 113,97 119,97 0,01 0,23 1,89 -6,04 - -6,47
UniKorona Akcje 187,36 197,22 0,03 -4,57 -3,17 -11,35 3,73 -7,95
UniAkcje Wzrostu 90,06 94,80 -0,08 -3,36 -1,30 -6,05 11,45 -3,42
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 91,77 96,60 -0,12 -3,15 -2,98 3,34 1,54 5,16
UniAkcje: Nowa Europa 104,38 109,87 -0,20 -0,67 2,81 0,98 6,07 1,77
UniAkcje: Turcja 67,79 71,36 -0,98 0,82 7,18 -19,21 - -20,25

Parasol UniFundusze SFIO - 27.11.2015

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]
1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
Aktywa
netto
(w tys.)
UniWIBID Plus 1 663,81 1 663,81 0,01 0,19 0,57 2,56 13,01 2,26 909 141,35
UniEURIBOR 1 182,95 1 182,95 0,00 0,07 0,15 0,54 9,89 0,59 28 553,63
UniObligacje Aktywny 150,76 155,42 -0,09 0,82 2,24 0,63 - 0,89 240 371,37
UniBessa 99,58 104,82 0,01 0,16 -0,35 -0,66 - -0,55 1 164,56
UniDynamiczna Alokacja Aktywów 97,76 102,91 0,04 0,01 1,69 - - - 1 955,38
SGB Gotówkowy 1 057,24 1 057,24 0,01 0,14 0,42 1,72 - 1,68 174 301,71
SGB Zagraniczny 1 010,90 1 042,16 0,09 0,92 - - - - 20 279,33
UniObligacje Zamienne 102,27 105,43 0,15 0,24 2,67 - - 2,13 15 129,22
UniStrategie Dynamiczny 107,39 113,04 0,52 2,04 8,25 - - 7,24 18 283,16
UniAkcje Globalny Dywidendowy 106,00 111,58 0,58 1,97 5,97 - - - 727,05
UniAkcje Biopharma 109,05 114,79 0,96 4,10 9,02 - - - 1 269,83
UniAkcje: Daleki Wschód 99,57 104,81 0,72 1,58 15,46 - - -0,57 6 587,36

Cena netto – wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa; cena odkupienia

Cena brutto – cena nabycia z maksymalną opłatą manipulacyjną według obowiązującej Tabeli Opłat

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego.

Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.