Wycena funduszy Union Investment

Wycena:
dowolny
dowolny
Otwórz wycenę w PDF pdf

Parasol UniFundusze FIO - 26.05.2017

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]

Wybierz interesujące Cię zmiany (max. 6)


1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
UniKorona Pieniężny 211,83 211,83 0,06 0,50 1,23 3,37 17,95 2,03
UniLokata 118,52 118,52 0,01 0,19 0,57 2,02 16,41 0,94
UniDolar Pieniężny 40,97 40,97 0,02 0,10 0,07 0,76 7,08 0,37
UniKorona Obligacje 339,58 343,01 0,06 0,54 2,14 1,23 18,76 2,22
UniObligacje: Nowa Europa 198,31 202,36 0,06 -0,05 -0,59 -4,30 22,44 -1,86
UniStabilny Wzrost 176,86 182,33 -0,11 0,84 2,41 8,92 26,49 6,49
UniKorona Zrównoważony 334,36 351,96 -0,33 0,19 2,43 13,87 33,25 9,22
UniAkcje Dywidendowy 134,40 141,47 -0,43 1,08 2,98 13,03 - 6,24
UniKorona Akcje 231,45 243,63 -0,56 0,17 3,71 24,76 51,80 14,49
UniAkcje Wzrostu 114,89 120,94 -0,61 0,88 2,43 24,81 81,56 13,18
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 112,16 118,06 -0,31 2,05 1,18 19,29 76,41 11,69
UniAkcje: Nowa Europa 125,72 132,34 -0,29 1,38 2,40 14,65 46,19 9,23
UniAkcje: Turcja 67,66 71,22 -0,35 0,12 2,66 -3,52 - 9,01

Parasol UniFundusze SFIO - 26.05.2017

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]
1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
Aktywa
netto
(w tys.)
UniWIBID Plus 1 716,68 1 716,68 0,01 0,18 0,55 2,12 7,87 0,87 1 309 319,75
UniEURIBOR 1 195,29 1 195,29 0,01 0,14 0,23 0,65 5,86 0,29 14 214,32
UniObligacje Aktywny 153,14 157,88 0,14 0,92 3,15 1,24 31,63 3,31 191 223,53
UniAbsolute Return Uniwersalny 94,79 99,78 -0,05 0,01 -0,12 1,48 - -0,94 13 607,76
UniAktywny Pieniężny 104,78 104,78 0,06 0,54 1,18 4,05 - 1,76 107 463,79
UniGotówkowy Aktywa Polskie 1 001,33 1 001,33 0,00 0,09 - - - - 4 005,43
SGB Gotówkowy 1 096,15 1 096,15 0,04 0,45 1,01 2,70 - 1,52 164 869,87
SGB Dłużny 1 036,39 1 046,86 0,10 0,93 2,48 3,64 - 3,01 41 651,00
SGB Zagraniczny 1 039,69 1 071,85 0,00 0,17 0,46 4,93 - 1,92 20 915,11
UniStrategie Dynamiczny 109,80 115,58 0,00 -0,33 0,16 11,08 - 3,34 2 141,09
UniAkcje Globalny Dywidendowy 108,39 114,09 -0,01 -0,98 -1,73 7,89 - -0,08 5 270,80
UniAkcje Biopharma 110,87 116,71 0,00 -1,25 -2,06 13,05 - 4,44 8 712,81
UniAkcje: Daleki Wschód 114,02 120,02 0,00 0,79 1,25 21,91 - 7,40 15 216,57

Cena netto – wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa; cena odkupienia

Cena brutto – cena nabycia z maksymalną opłatą manipulacyjną według obowiązującej Tabeli Opłat

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego.

Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.