Wycena funduszy Union Investment

Wycena:
dowolny
dowolny
Otwórz wycenę w PDF pdf

Parasol UniFundusze FIO - 21.07.2017

Kategoria A

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]

Wybierz interesujące Cię zmiany (max. 6)


1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
UniKorona Pieniężny 213,09 213,09 0,02 0,28 1,19 3,43 18,91 2,64
UniLokata 118,97 118,97 0,01 0,21 0,60 2,08 15,99 1,32
UniDolar Pieniężny 41,04 41,04 -0,02 -0,05 0,00 0,84 6,90 0,54
UniKorona Obligacje 341,56 345,01 0,06 0,02 1,12 1,49 16,20 2,81
UniObligacje: Nowa Europa 200,82 204,92 0,02 -1,01 0,45 -3,04 18,92 -0,61
UniStabilny Wzrost 178,83 184,36 0,14 0,97 2,40 9,88 22,37 7,68
UniKorona Zrównoważony 338,10 355,89 0,19 1,45 1,98 16,87 28,00 10,44
UniAkcje Dywidendowy 134,39 141,46 0,16 0,34 2,32 17,70 - 6,23
UniKorona Akcje 234,49 246,83 0,25 2,73 3,53 29,30 42,82 16,00
UniAkcje Wzrostu 116,14 122,25 0,16 1,50 2,31 28,79 66,72 14,41
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 113,18 119,14 0,15 0,52 2,30 22,75 68,22 12,71
UniAkcje: Nowa Europa 129,90 136,74 -0,16 2,77 5,01 23,54 39,00 12,86
UniAkcje: Turcja 72,14 75,94 -1,39 2,65 7,51 17,11 - 16,22

Parasol UniFundusze SFIO - 21.07.2017

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]
1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
Aktywa
netto
(w tys.)
UniWIBID Plus 1 722,66 1 722,66 0,01 0,20 0,56 2,14 10,48 1,23 1 294 464,37
UniEURIBOR 1 196,12 1 196,12 0,02 0,04 0,24 0,59 5,45 0,36 14 777,32
UniObligacje Aktywny 154,11 158,88 -0,13 -0,10 1,57 0,89 27,53 3,97 183 380,76
UniAktywny Pieniężny 105,36 105,36 0,02 0,32 1,20 3,99 - 2,32 149 071,50
UniGotówkowy Aktywa Polskie 1 004,28 1 004,28 0,01 0,19 0,40 - - - 4 024,24
SGB Gotówkowy 1 100,97 1 100,97 0,00 0,26 0,97 2,63 - 1,97 173 538,27
SGB Dłużny 1 044,88 1 055,43 0,05 0,18 1,75 2,98 - 3,86 43 006,64
SGB Zagraniczny 1 039,91 1 072,07 0,29 -0,18 0,47 3,42 - 1,94 20 923,67
UniAkcje Globalny Dywidendowy 108,40 114,11 1,00 -1,31 0,31 3,11 - -0,07 5 505,82
UniAkcje Biopharma 111,60 117,47 0,64 -2,04 -0,88 8,78 - 5,12 9 074,41
UniAkcje: Daleki Wschód 114,40 120,42 0,64 -1,15 1,53 9,33 - 7,76 15 954,12

Parasol UniFundusze FIO - 21.07.2017

Kategoria D

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]
1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
UniKorona Pieniężny 213,24 213,24 0,02 0,32 - - - -
UniLokata 119,06 119,06 0,01 0,25 - - - -
UniKorona Obligacje 341,99 341,99 0,06 0,09 - - - -
UniKorona Akcje 235,42 235,42 0,26 2,97 - - - -
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 113,63 113,63 0,15 0,74 - - - -

Cena netto – wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa; cena odkupienia

Cena brutto – cena nabycia z maksymalną opłatą manipulacyjną według obowiązującej Tabeli Opłat

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego.

Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.