Wycena funduszy Union Investment

Wycena:
dowolny
dowolny
Otwórz wycenę w PDF pdf

Parasol UniFundusze FIO - 28.03.2017

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]

Wybierz interesujące Cię zmiany (max. 6)


1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
UniKorona Pieniężny 210,11 210,11 -0,01 0,37 1,18 2,97 17,76 1,20
UniLokata 118,08 118,08 0,01 0,17 0,57 1,95 16,84 0,56
UniDolar Pieniężny 40,97 40,97 0,02 0,05 0,39 1,16 7,53 0,37
UniKorona Obligacje 334,70 338,08 -0,05 0,62 0,58 -0,51 18,16 0,75
UniObligacje: Nowa Europa 197,51 201,54 -0,30 -1,00 -2,31 -2,57 26,45 -2,25
UniStabilny Wzrost 173,25 178,61 0,05 0,97 4,64 6,35 19,67 4,32
UniKorona Zrównoważony 325,91 343,06 0,21 0,81 7,14 12,07 23,17 6,46
UniAkcje Dywidendowy 129,58 136,40 0,23 0,08 3,04 13,60 - 2,43
UniKorona Akcje 221,88 233,56 0,47 0,94 10,72 19,99 30,93 9,76
UniAkcje Wzrostu 111,35 117,21 0,29 0,89 11,07 23,87 56,63 9,69
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 111,08 116,93 0,63 1,06 12,70 23,61 58,01 10,62
UniAkcje: Nowa Europa 122,68 129,14 0,16 1,10 7,31 16,47 25,02 6,59
UniAkcje: Turcja 63,71 67,06 -0,47 -1,79 2,63 -5,98 - 2,64

Parasol UniFundusze SFIO - 28.03.2017

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]
1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
Aktywa
netto
(w tys.)
UniWIBID Plus 1 710,63 1 710,63 0,01 0,17 0,53 2,11 8,40 0,52 1 329 720,95
UniEURIBOR 1 192,63 1 192,63 0,00 0,00 0,07 0,52 5,92 0,07 14 930,21
UniObligacje Aktywny 150,50 155,15 -0,17 1,44 1,16 0,09 31,15 1,53 216 643,86
UniAbsolute Return Uniwersalny 94,66 99,64 0,06 -0,19 -1,14 2,26 - -1,08 14 080,90
UniAktywny Pieniężny 103,98 103,98 -0,02 0,38 0,98 3,46 - 0,98 73 809,76
SGB Gotówkowy 1 088,88 1 088,88 -0,01 0,31 0,85 2,39 - 0,85 146 166,60
SGB Dłużny 1 021,65 1 031,97 -0,05 1,00 1,36 2,16 - 1,55 41 353,80
SGB Zagraniczny 1 030,95 1 062,84 0,01 -0,29 1,21 4,46 - 1,06 20 733,45
UniStrategie Dynamiczny 108,91 114,64 0,15 -0,17 2,79 10,19 - 2,50 12 372,02
UniAkcje Globalny Dywidendowy 108,07 113,76 -0,29 -1,99 -0,39 7,54 - -0,38 5 086,78
UniAkcje Biopharma 111,52 117,39 -0,28 -1,06 5,70 15,70 - 5,05 8 457,34
UniAkcje: Daleki Wschód 112,40 118,32 -0,21 0,12 8,08 18,19 - 5,88 14 998,89

Cena netto – wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa; cena odkupienia

Cena brutto – cena nabycia z maksymalną opłatą manipulacyjną według obowiązującej Tabeli Opłat

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego.

Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.