Wycena funduszy Union Investment

Wycena:
dowolny
dowolny
Otwórz wycenę w PDF pdf

Parasol UniFundusze FIO - 05.05.2016

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]

Wybierz interesujące Cię zmiany (max. 6)


1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
UniKorona Pieniężny 204,84 204,84 -0,03 0,24 1,08 1,21 20,94 0,95
UniLokata 116,05 116,05 0,00 0,15 0,42 1,83 - 0,61
UniDolar Pieniężny 40,63 40,63 0,00 0,25 0,47 1,47 9,91 0,69
UniKorona Obligacje 335,64 339,03 -0,13 -0,26 0,00 0,85 28,45 0,80
UniObligacje: Nowa Europa 206,30 210,51 -0,44 1,88 1,36 6,48 47,37 4,89
UniStabilny Wzrost 162,50 167,53 -0,39 -1,22 2,38 -6,93 11,42 0,90
UniKorona Zrównoważony 291,90 307,26 -0,63 -0,96 3,87 -8,95 4,98 2,10
UniAkcje Dywidendowy 116,56 122,69 -0,82 -0,14 6,90 -6,34 - 5,58
UniKorona Akcje 184,14 193,83 -0,94 -2,17 5,16 -16,29 -5,45 1,41
UniAkcje Wzrostu 91,09 95,88 -0,74 -1,10 7,16 -10,73 8,32 3,05
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 92,77 97,65 -0,54 0,61 7,35 -7,29 4,10 3,39
UniAkcje: Nowa Europa 107,07 112,71 -0,98 -0,57 5,48 -1,27 3,53 5,43
UniAkcje: Turcja 67,48 71,03 -2,60 -3,81 3,78 -9,60 - 5,54

Parasol UniFundusze SFIO - 05.05.2016

 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]
1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
Aktywa
netto
(w tys.)
UniWIBID Plus 1 679,21 1 679,21 0,01 0,17 0,49 2,24 11,67 0,73 1 278 108,06
UniEURIBOR 1 187,54 1 187,54 0,00 0,01 0,38 0,64 8,68 0,40 15 918,13
UniObligacje Aktywny 150,78 155,44 -0,44 -0,05 1,95 0,80 50,42 1,93 223 407,94
UniDynamiczna Alokacja Aktywów 92,83 97,72 -0,09 0,17 1,84 -7,22 - -2,52 12 552,91
UniAktywny Pieniężny 100,59 100,59 -0,07 -0,07 0,51 - - 0,55 12 826,97
SGB Gotówkowy 1 066,30 1 066,30 -0,02 0,11 0,76 1,65 - 0,90 148 948,73
SGB Dłużny 999,53 1 009,63 -0,02 -0,22 - - - - 29 992,37
SGB Zagraniczny 987,00 1 017,53 -0,11 -0,08 0,12 - - -1,12 19 818,63
UniObligacje Zamienne 97,88 100,91 -0,13 -0,22 0,37 -5,87 - -3,69 6 644,49
UniStrategie Dynamiczny 98,26 103,43 -0,98 0,22 1,74 -11,04 - -4,79 11 847,66
UniAkcje Globalny Dywidendowy 99,25 104,47 -0,67 -0,66 0,74 - - -3,08 1 432,50
UniAkcje Biopharma 96,23 101,29 -0,75 0,61 1,26 - - -8,47 2 779,09
UniAkcje: Daleki Wschód 92,18 97,03 -0,74 -2,52 5,10 -16,98 - -1,87 5 393,33
 
Wartość jednostki
netto brutto
Zmiana [%]
1D 1M 3M 12M 5L Od pocz.
roku
UniBessa (w likwidacji) - - - - - - - -

Cena netto – wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa; cena odkupienia

Cena brutto – cena nabycia z maksymalną opłatą manipulacyjną według obowiązującej Tabeli Opłat

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego.

Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.